See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Mobilitas Pluss sissetulev järeldoktoritoetus (MOBJD)" projekt MOBJD447
MOBJD447 "EMPHASIS " (1.01.2019−31.08.2020); Vastutav täitja: Asya Ivanova Drenkova-Tuhtan; Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Biorobootika keskus; Finantseerija: Sihtasutus Eesti Teadusagentuur; Eraldatud summa: 72 637 EUR.
MOBJD447
EMPHASIS
EMPHASIS (Estimation of Magnetic Particle HydrodynAmic StabIlity through Sensing)
1.01.2019
31.08.2020
Teadus- ja arendusprojekt
Mobilitas Pluss sissetulev järeldoktoritoetus (MOBJD)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringudT270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll1.5 Maateadused ja nendega seotud keskkonnateadused40,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.12. Protsessitehnoloogia ja materjaliteadusT152 Komposiitmaterjalid2.10 Nanotehnoloogia40,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.6. ArvutiteadusedP176 Tehisintellekt 1.2 Arvutiteadus ja informaatika20,0
PerioodSumma
01.01.2019−31.08.202072 636,60 EUR
72 636,60 EUR

Käesoleva projekti käigus jätkatakse taotleja varasemat edukat uurimistööd füüsikalis-keemilises valdkonnas, mille käigus arendati välja ja valideeriti uuenduslik magnetosakeste meetod reovee puhastamiseks ja ressursside taastamiseks. Konkreetsemalt on EMPHASIS projekti eesmärgiks luua magnetiliste osakeste stabiilsust hindav uudne meetod, mis võtab arvesse turbulentsi ja mille abil on võimalik optimeerida selle tehnoloogia tööstuslikku suutlikkust. Projekti käigus töötatakse välja uudne andmetel põhinev lähenemine, mille abil on võimalik ennustada komplekssete füüsikalis-keemiliste parameetrite vastastikkust toimet ja turbulentsistsenaariume täismahulistes reoveepuhastusjaamades. Eesmärgiks on optimeerida magnetiliste osakeste tööstuslikku kasutamist, parandades üleüldist eraldamise efektiivsust, mis on määrav arendatava tehnoloogia kuluefektiivsuse määramisel.
The aim of this grant request is to build on the success of existing physiochemical research of the PI which developed and validated a novel magnetic particle concept for wastewater remediation and resource recovery. Specifically, EMPHASIS will create a novel data-driven method to estimate magnetic particle stability considering turbulence, in order to optimize the industrial performance of the technology. The proposed collaborative research led by Dr. Drenkova-Tuhtan expands on her extensive physiochemical investigations. The project will develop a new data-driven approach resulting in a method to forecast the effects of complex interactions between physiochemical parameters and flow turbulence scenarios present in full-scale wastewater treatment plants. The aim is to optimize the industrial application of magnetic particles by improving the overall separation efficiency by ensuring particle stability, which is a crucial parameter for the cost effectiveness of the proposed technology.
Projekt "EMPHASIS" aitab kaasa uue reovee puhastamiseks ning resursside taastamiseks loodud magnetiliste osakeste kontseptsiooni väljatöötamisele. Projekti käigus testitakse osakeste stabiilsust, eraldumise efektiivsust ning nende toimimist erinevates reovetes, mis on tehnoloogia edasise kulutõhusa turustamise jaoks oluline. Fosfor (P) on põllumajanduses oluline element ning põhiline toitaine, mis tagab ülemaailmse toiduvarude jätkusuutlikkuse. Fosfaatkivimivarud on piiratud ning sisaldavad mürgiseid lisandeid. Seega on fosfori saamine sekundaarsetest allikatest, nagu reovesi ja reoveesete, üks Euroopa Liidu strateegilistest eesmärkidest. See vähendab sõltuvust väliskaubandusest ning toetab ringmajandust. Reoveesettega seotud fosfori taaslahustamise ning fosfori sidumise otstarbekust magnetosakestega uuriti antud projektis reovee happelise ja leeliselise süstemaatilise töötluse abil. Leostumiskatsed viidi läbi alumiiniumi ja rauaga, mis sisaldasid nii anaeroobselt lagundatud setteid kui ka järelsadestatud tertsiaarset setet kahest erinevast reoveepuhastusjaamast. Kuigi fosfori hea keemiline lahustuvus võimaldab magnetosakeste abil fosforit reoveest taastada, tuli esmalt kindlaks määrata osakeste stabiilsus agressiivsetes tingimustes. Teadustöö eesmärki laiendati ning tõestati ka magnetiliste sorbentide võime parandada olme ja tööstuslikku heitvee kvaliteeti. Vastupidavamate fosforiühendite kontsentratsioonid viidi ülimadalatele tasemetele, mis võib tulevikus ära hoida tundlike veekogude, nagu Läänemeri, õitsemise ehk eutrofeerumise. Antud saavutus on minu jaoks kõige märkimisväärsem. Algselt seatud eesmärgid said edukalt täidetud. Töö tulemused on asjakohased ning kasutatavad nt reoveepuhastusettevõtete, kommunaalettevõtete, keskkonnaagentuuride ning tekstiili, toidu jm tööstuste jaoks. Veekogude eutrofeerumine mõjutab negatiivselt joogivee varusid, kalandust ning puhketurismi. Antud tehnoloogia kasutusele võtt võib vähendada sellest tulenevaid kahjusid.