This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
"Personal Research Funding" project PUT1521
PUT1521 (PUT1521) "Quantitative instrumental analysis of historical painting materials (1.01.2017−31.12.2020)", Signe Vahur, University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Chemistry.
PUT1521
Kunstiväärtuste kvantitatiivne instrumentaalanalüüs
Quantitative instrumental analysis of historical painting materials
1.01.2017
31.12.2020
R&D project
Personal Research Funding
Start-up project
Field of researchSubfieldCERCS specialtyFrascati Manual specialtyPercent
4. Natural Sciences and Engineering4.11. Chemistry and Chemical TechnologyP300 Analytical chemistry 1.3. Chemical sciences (chemistry, other allied subjects)70,0
2. Culture and Society2.3. History and ArchaeologyH310 Art history 6.1. History (history, prehistory and history, together with auxiliary historical disciplines such as archaeology, numismatics, palaeography, genealogy, etc.)30,0
PeriodSum
01.01.2017−31.12.201743 200,00 EUR
01.01.2018−31.12.201843 200,00 EUR
01.01.2019−31.12.201943 200,00 EUR
129 600,00 EUR
0,00 EUR

Maalide ja polükroomsete objektide juures kasutatavate materjalide koostise teadmine on oluline kunstiajaloo (selgitada välja materjali kasutus) ja konserveerimise (kasutada autentseid materjale) seisukohalt. Projekti eesmärk on töötada välja metoodika ajalooliste objektide värvikihtide kvantitatiivse koostise (pigmentide, täiteainete, sideaine identsus ja sisaldus koos määramatuse hindamisega) määramiseks, kasutades kombineeritult erinevaid instrumentaalmeetodeid (ATR-FT-IR, Raman, SEM-EDS, (LA)ICP-MS ja CHNS elementanalüüs, toetavateks meetoditeks GC-MS, MALDI-FT-MS, ESI-ja APCI-FT-MS) ja kemomeetrilisi meetodeid (PCA, PLS, jne). Põhihüpotees: Maali või polükroomse objekti värviproovi koostist saab kvantitatiivsel (mõistliku täpsusega) määrata kasutades kombineeritult erinevaid üksteist täiendavaid analüüsitehnikaid, kui on olemas piisav arv sobivaid kalibreerimisproove ja samuti sobivad kemomeetrilised mudelid.
The knowledge of the composition of the materials used in paintings and polychrome objects is important for art history (elucidating the materials usage artwork assignment) and for conservation (to use authentic materials). The objective of the project is developing a methodology for elucidating the quantitative composition (identity and contents of pigments, fillers, binder, together with uncertainty estimates) of paint layers of historic objects using a combination of techniques (ATR-FT-IR, Raman, SEM-EDS, (LA)ICP-MS and CHNS elemental analysis, supported by GC-MS, MALDI-FT-MS, ESI-and APCI-FT-MS) and chemometric tools (PCA, PLS, etc). The main hypothesis: The composition of a sample of a painting (or a polychrome object) can be determined with useful accuracy using a combination of a diverse set of instrumental techniques when a sufficient number of suitable calibration samples, as well as suitable chemometric models are available.