"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF6199
ETF6199 (ETF6199) "Eesti valglatelt lämmastiku- ja fosforiühendite hajuallikatest väljakannet mõjutavate tegurite uurimine (1.01.2005−31.12.2007)", Anatoli Vassiljev, Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond.
ETF6199
Eesti valglatelt lämmastiku- ja fosforiühendite hajuallikatest väljakannet mõjutavate tegurite uurimine
Investigation of the influence of different diffuse pollution sources on the nitrogen and phosphorus runoff from watersheds in Estonia.
1.01.2005
31.12.2007
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringudT270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia50,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.13. Mehhanotehnika, automaatika, tööstustehnoloogiaT455 Mootorid ja ajamid 2.3. Teised tehnika- ja inseneriteadused (keemiatehnika, lennundustehnika, mehaanika, metallurgia, materjaliteadus ning teised seotud erialad: puidutehnoloogia, geodeesia, tööstuskeemia, toiduainete tehnoloogia, süsteemianalüüs, metallurgia, mäendus, tekstiilitehnoloogia ja teised seotud teadused).50,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskondkoordinaator01.01.2005−31.12.2007
PerioodSumma
01.01.2005−31.12.2005164 705,88 EEK (10 526,62 EUR)
01.01.2006−31.12.2006168 000,00 EEK (10 737,16 EUR)
01.01.2007−31.12.2007172 200,00 EEK (11 005,59 EUR)
32 269,37 EUR

Kavandatud uurimistööd võimaldavad täpsemini hinnata hajureostuse formeerumist Eesti tingimustes. Seejuures ei ole hajureostuse probleem oluline mitte üksnes Eestis vaid selle küsimusega tegelevad paljude maade teadusasutused. Tehtava töö teaduslikuks panuseks on hüdromehaanika meetodite kasutamine valglalt väljakanduvate lämmastiku- ja fosforiühendite hindamisel. Kavandatud töö majanduslik tähtsus seondub EL Veepoliitika Raamdirektiivist tulenevate nõuetega s.o. vajadusega arvestada hajureostuse osa veekvaliteedi formeerumise hindamisel ning nõudega lähtuda veemajandusküsimuste lahendamisel valglapõhise lähenemise põhimõtetest. Käesoleva projekti eesmärgiks on valglalt pärineva lämmastiku- ja fosforiallikate hindamine, kusjuures projekt koosneks kolmest alamlõigust. Valglalt toitainete väljakandumist mõjutavate faktorite hindamine olemasolevate andmete analüüsi alusel. Maaparanduse ja turbatootmise mõju selgitamine valglalt toitainete väljakandumisele. Uurimistulemuste kasutajasõbralik ettevalmistamine kasutamiseks veemajanduslike kavade koostamisel.
Proposed investigation will expand our knowledge about processes of formation of the diffuse pollution coming into Estonian rivers. This problem is significant not only for Estonia. Scientists from many countries work intensively in this area. Use of methods of a hydromechanics for modeling may be regarded as essential scientific contribution into modeling of nutrient fluxes on watersheds. The planned investigations are necessary for implementation of the Water Framework Directive of the European Union. The main aim of the project is estimation of the role of the different diffuse pollution sources in the formation of nutrient run-off from watersheds in Estonia. It consists of three subtasks. Evaluation of the impact of the different factors on the nutrient run-off from watersheds on the base of the analysis of existing monitoring data. Investigation of effluence of melioration and peat extraction on the nutrient load from the watersheds. Preparation of the results of investigation in the form, which is suitable for use in the programs on water resources management.