See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Sihtfinantseerimine (SF)" projekt SF0142697As05
SF0142697As05 "Subregionaalse sotsiaal-majandusliku institutsionaalse mudeli tüübi evolutsioon: Eesti majandussüsteem Läänemere äärises (1.01.2005−31.12.2009)", Tiia Püss, Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond.
SF0142697As05
Subregionaalse sotsiaal-majandusliku institutsionaalse mudeli tüübi evolutsioon: Eesti majandussüsteem Läänemere äärises
Evolution of the subregional socio-economic institutional model type: Estonian economic system in the Baltic Rim
1.01.2005
31.12.2009
Teadus- ja arendusprojekt
Sihtfinantseerimine (SF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.12. MajandusteadusS180 Majandus, ökonomeetrika, majandusteooria, majanduslikud süsteemid, majanduspoliitika5.2 Majandusteadus ja ärindus100,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskondkoordinaator01.01.2005−31.12.2009
PerioodSumma
01.01.2005−31.12.2005714 000,00 EEK (45 632,92 EUR)
01.01.2006−31.12.2006714 000,00 EEK (45 632,92 EUR)
01.01.2007−31.12.2007714 000,00 EEK (45 632,92 EUR)
01.01.2008−31.12.20081 062 000,00 EEK (67 874,17 EUR)
01.01.2009−31.12.2009983 232,00 EEK (62 839,98 EUR)
267 612,91 EUR

Teema arendab rahvusliku majanduse institutsionaalse süsteemi evolutsiooniteooria olulist uudset kontseptsiooni. Selle alusel on antud süsteemi evolutsiooni peamisteks determinantideks nii rahvusliku poliitilis-sotsiaalse keskkonna areng kui ka peamiste/lähimate regionaalmajanduslike partnerite vastavad arengud. Teema konkreetne käsitlemine toimub Eesti näitel Läänemere äärise majandusregiooni kontekstis. Viimase puhul püütakse eriti arvestada ELi laienemist Balti riikidesse ning Venemaa poliitilis-majandusliku arengu määramatust. Teema käsitlemine toimub metodoloogiliselt eeskätt Bayeslike komplekshüpoteesidena-uurimisprobleemidena, milliseid lahendatakse ökonoomeetriliste mudelite ning tänapäeva poliitökonoomia avaliku valiku mänguteoreetiliste tasakaaluprintsiipide abil. Rakenduslikult analüüsitakse eeskätt järgmisi Eesti sotsiaal-majandusliku institutsionaalse süsteemi komponente ja probleeme: (1) finantssektori rolli subregionaalse majanduskoostöö tagamisel läbi majandusagentide vaheliste võrgustike toime; (2) multinatsionaalsete korporatsioonide arenevatele turgudele sisenemise motiive ning sellest tulenevat lokaalset institutsionaalset täiendust; (3) Läänemere äärise regionaalse majandus-poliitilise struktuuri muutustest tulenevate makroökonoomiliste ??ide suhtes robustsuse tõstmist; (4) ümberjaotus-, sotsiaalkaitse- ning heaolumehhanismide evolutsiooni ning tervishoiu ja haridussüsteemide arengut, arvestades eeskätt subregionaalset idiosünkraatiat. Teema tulemused panustavad oluliselt nii majandussüsteemide evolutsiooniteooriasse kui ka vastavasse Eesti poliitikasse.
The research will elaborate a significant new concept of the national economic institutional system evolution theory. The main determinants of evolution of this system are development of the national political-social environment and the respective developments of the main/closest regional economic partners. The research is focused on the example of Estonia in the context of the Baltic Rim economic region.  Particular attention in the latter connection is on the enlargement of the EU into the Baltic countries and instability of the political-economic development in Russia. The research will be conducted as Bayesian complex hypotheses-research problems, which will be solved with the help of econometric models and public choice game theoretical equilibrium principles of the contemporary political economy. The applied part includes analysis of primarily the following components and problems of the Estonian socio-economic institutional system: (1) financial sector role in providing subregional economic co-operation through the operation of economic agents network; (2) motives for the multinational corporations to enter developing markets and the ensuing local institutional improvement; (3) increasing robustness for the macroeconomic shocks from changes in the regional economic-political structure of the Baltic Rim; (4) evolution of the redistribution, social protection and welfare mechanisms and development of health care and educational systems, considering  primarily subregional idiosyncrasy. Results of the research will be a significant contribution both to the evolution theory of economic systems and the respective policies of Estonia.