See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF7459
ETF7459 "Linnastu kui olelusring: linnastumise keskkonnamõjude indikaatorid ja süntees (1.01.2008−31.12.2012)", Antti Roose, Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond.
ETF7459
Linnastu kui olelusring: linnastumise keskkonnamõjude indikaatorid ja süntees
City Region as a Life Cycle: Indicators and Synthesis of Environmental Impact of Urbanisation
1.01.2008
31.12.2012
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.11. Keskkonnapoliitika, keskkonnamajandus, keskkonnaõigusS240 Linna ja maa planeerimine5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.34,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringudT270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia33,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.10. Geograafia ja regionaaluuringudP510 Füüsiline geograafia, geomorfoloogia, mullateadus, kartograafia, klimatoloogia 1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia33,0
PerioodSumma
01.01.2008−31.12.2008271 200,00 EEK (17 332,84 EUR)
01.01.2009−31.12.2009260 352,00 EEK (16 639,53 EUR)
01.01.2010−31.12.2010236 664,00 EEK (15 125,59 EUR)
01.01.2011−31.12.201115 126,00 EUR
01.01.2012−31.12.20120,00 EUR
64 223,96 EUR

Projekti eesmärk on uurida sünteesivalt linnakeskkonna seisundit ja linnastumise keskkonnamõju rakendades olelusringi hindamist, aine- ja energiavooge, ökoloogilise jalajälje ja ruumianalüüsi meetodeid. Linnastumisega kaasnev ekspansiivne maakasutus ja suurem liikuvus põhjustavad keskkonnakoormuse märgatava suurenemise, mida terviklikult, olelusringi hindamise metoodikale tuginevalt pole käsitletud. Valdkonna kompleksne käsitlemine linnakeskkonna näitel on uudne ja aktuaalne seoses intensiivse valglinnastumisega multifunktsionaalse maakasutuse paradigma ja EL maakasutust suunavate direktiivide valguses. Linlaste keskkonnakoormuse summaarne kasv väljendub ökoloogilise jalajälje ning ressursi ja energia erikulu suurenemises ning nende seoses põhiliste sotsiaalmajanduslike indikaatoritega. Tingituna sagenevatest erakordsetest ilmastikutingimustest peavad linnapiirkonnad tundlike paikadena kohanema muutuvate kliimatingimustega ning panustama ise kasvuhoonegaaside heidete vähendamisel. Selgitamist vajab ka asumite ja hoonete ruumilise paigutuse mõju maakasutusele ja liikuvusele ning tulenevalt transpordikoormusele ja linnakeskkonna seisundile. Uurimisprojekt eesmärgiks ongi nimetatud hüpoteeside kontrollimine. Kavas on ka välja töötada säästva planeerimise mudeli alused, mis ruumilise otsusetoena hõlmab nii operatiivset seiresüsteemi, linnastumisindikaatoreid kui ka planeeringute koostamise küsimusi.
The objective of the research project is a synthesised study of the urban environment and the environmental impact of urbanisation, applying life cycle assessment, substance and energy flux, methods of ecological footprint and spatial analysis. Expansive land use and greater mobility brought about by urbanisation cause a significant increase in environmental pressures, which has not been fully surveyed, in particular using life cycle assessment methods. The comprehensive approach of the urbanisation studies is innovative; the subject has become especially acute due to the intensive urban sprawl in the light of multifunctional land use paradigm and EU directives. The total growth of environmental load of city dwellers is expressed in the increase of ecological footprint, special consumption of resources and energy and in their relation with main socio-economic indicators. Due to more frequent extraordinary weather conditions, urban areas as sensitive places have to adapt and mitigate to the changing climate and contribute to the decrease in greenhouse gas emissions. The impact of spatial structure of settlements and buildings on land use and mobility, and consequently on transport load and the condition of urban environment, also needs to be elaborated. The objective of the research project is proving these hypotheses. Another aim is to develop the bases for a sustainable planning model, which as spatial decision support includes an operative monitoring system, urbanisation indicators as well as physical planning tools.