See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Institutsionaalne uurimistoetus (IUT)" projekt IUT20-39
IUT20-39 "Poliitiline kogukond muutuste keerises. Identiteet, suveräänsus ja demokraatia teisenevas maailmas (1.01.2014−31.12.2019)", Eiki Berg, Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, Johan Skytte poliitikauuringute instituut.
IUT20-39
Poliitiline kogukond muutuste keerises. Identiteet, suveräänsus ja demokraatia teisenevas maailmas
Political Community in Flux: Identity, Sovereignty and Democracy in a Transforming World
1.01.2014
31.12.2019
Teadus- ja arendusprojekt
Institutsionaalne uurimistoetus (IUT)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.13. RiigiteadusedS170 Poliitikateadused, administreerimine 5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.100,0
PerioodSumma
01.01.2014−31.12.201489 900,00 EUR
01.01.2015−31.12.201589 900,00 EUR
01.01.2016−31.12.201689 900,00 EUR
01.01.2017−31.12.201789 900,00 EUR
01.01.2018−31.12.201889 900,00 EUR
01.01.2019−31.12.201989 900,00 EUR
539 400,00 EUR

Uurimisteema käsitleb riikluse ja rahvusvaheliste suhete süsteemi aluskonstruktsioonide – suveräänsuse, identiteedi ja demokraatia (SID)– teisenemist poliitilise kogukonna ümberkujunemise kontekstis. Teema raames uuritakse SID konstruktsioonide vastastikust seotust, nende sõltuvust poliitilise kogukonna määratlusest ning nende võimalikku teisenemist regionaalse lõimumise, üleilmastumise ja muutuva globaalse jõudude tasakaalu taustal. Kavandatav teadustöö näitab, kuidas diskursiivseid konstruktsioone kasutatakse poliitilise võimu legitimeerimisel; uurib konflikti normide ja poliitilise praktika vahel; osundab, kuidas SID konstruktsioonide ähmasus toob kaasa normide valikulise ja instrumentaalse rakendamise ning pakub lahendusi Euroopa lõimumisega seotud dilemmadele. Teema uurimine avardab arusaamu vastuolulistest küsimustest nagu territoriaalsed eraldumiskatsed, humanitaarinterventsioon, demokraatia propageerimine, poliitiline mälu ning demokraatia tähendus multipolaarses maailmas.
This research theme examines the reconfiguration of the constructs of sovereignty, identity and democracy (SID), both in discourse and political practice, in the context of the transformation of political community. It deconstructs the SID nexus while revealing its embeddedness in particular forms of political community; shows how discursive constructions of SID are used to legitimize specific political realities; explores conflict between codified norms and contemporary political practice; demonstrates how ambiguity surrounding SID gives rise to instrumental use of legal norms; and proposes solutions to dilemmas arising from regional integration. This research provides insights into a range of controversial issues including secession, humanitarian intervention, democracy promotion, clashes over history and memory, policies aiming at transitional justice, the functioning of representative institutions, and global debates about democracy.
Projekti tulemused näitavad, et ideelised konstruktsioonid suveräänsusest, identiteedist ja demokraatiast, millele tuginevad poliitilised kogukonnad, on regionaalse lõimumise, üleilmastumise ja muutuva globaalse jõudude tasakaalu kontekstis läbi tegemas mitmesuguseid muutusi. Suveräänsus tavapärases tähenduses põrkub sageli rahvaste enesemääramise ja universaalse inimõiguste ideega. Sõjalised interventsioonid „vastutus kaitsta“ egiidi all või toetamaks „heastavat setsessiooni“ dikteerivad uusi rahvusvahelise suhtluse mängureegleid. Seda soodustab suveräänsuse hajumine, mitmekülgne identiteediloome läbi kultuuriliste ja sotsiaalsete praktikate ning liberaalse demokraatia alustugede mõranemine. Projekti tulemused pakuvad seletusi pingestunud suhetele Lääne ja Venemaa vahel. Venemaa sise- ja välispoliitikat aitab mõista käsitlus alluv-vastanduvast impeeriumist, mida iseloomustab ühtaegu nii Lääne-vastasus kui ka majanduslik ja normatiivne sõltuvus Läänest. Pingeid tekitab Venemaa katse ennast rahvusvahelisel areenil setsessionistlike konfliktide õhutamise, suveräänsuse vaidlustamise ning liberaalse maailmakorra õõnestamise abil taaskehtestada. Teisalt on suhete pingestumine seletatav Euroopa Liidu julgeolekuidentiteedi kujunemisega, kus põrkuvad soov olla suverääniks ja omada julgeolekupoliitilist agentsust ning kasvav tõdemus Liidu kesisest suutlikkusest tagada oma kodanike julgeolek põgenikekriisi ja terrorirünnakute kontekstis. Tulemused käsitlevad ka nn piiripealsete poliitiliste kogukondade kollektiivse subjektsuse kujunemist. Neis ühiskondades on kollektiivse identiteedi ja demokraatliku poliitilise kultuuri kujunemisel mänginud olulist roll tagasivaatav õigus. Tulemused näitavad ka, kuidas ajalookogemustele tuginevatele identiteedikonstruktsioonidele otsitakse toetust Euroopa tasandil. Eesti huvides on seista rahvusvahelise korra alustugede püsimise eest. Poliitikakujundajad saavad projekti tulemusi kasutada võimalike konfliktsituatsioonide ennetamiseks tulevikus.