"Muu" projekt Lep8125
Lep8125 "Heltermaa sadama rekonstrueerimise süvendus- ja kaadamistöödega seotud seire teostamine (21.11.2008−1.12.2010)", Urmas Lips, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut.
Lep8125
Heltermaa sadama rekonstrueerimise süvendus- ja kaadamistöödega seotud seire teostamine
Environmental monitoring of dredging and dumping activities related to the reconstruction of Heltermaa harbour
Heltermaa sadama rekonstrueerimise süvendus- ja kaadamistöödega seotud seire teostamine
21.11.2008
1.12.2010
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.2. MaateadusedP500 Geofüüsika, füüsikaline okeanograafia, meteoroloogia 1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia50,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB260 Hüdrobioloogia, mere-bioloogia, veeökoloogia, limnoloogia 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt50,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Tehnikaülikoolpartner21.11.2008−01.12.2010
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituutpartner21.11.2008−01.12.2010
AsutusRiikTüüp
AS Saarte Liinid
PerioodSumma
21.11.2008−01.12.20101 320 000,00 EEK (84 363,38 EUR)
84 363,38 EUR
siseriiklik leping

Töö eesmärk on teostada Heltermaa sadama rekonstrueerimise süvendus- ja kaadamistöödega seotud keskkonnaseiret vastavalt vee erikasutusloas nr L.VT.EE-56770, 15.06.2006 esitatud seirenõuetele. Merepõhjataimestiku seiret teostatakse Heltermaa sadamast lõunas ühel transektil pikkusega 1 km ja Heltermaa sadamast põhjas ühel transektil pikkusega 1 km vahetult pärast süvendustööde läbiviimist ning süvendusele järgneval kahel aastal (kord aastas) suvekuudel. Merepõhjaloomastiku kirjeldus teostatakse kvantitatiivsete proovide kogumisega Ekman-Lenz tüüpi põhjaammutajaga sadama piirkonnas 5-6 jaamas ja kaadamiskoha vahetus läheduses 4-5 jaamas süvendusele järgneva kahe aasta jooksul kord aastas suvel. Kontrollpüüke teostatakse Heltermaa sadama piirkonnas kahel jadal sadamast põhjas ja lõunas järgneva kahe aasta jooksul kevadel, suvel ja sügisel. Veekvaliteedi seiret teostatakse süvendustööde ajal igal päeval ruumilise jaotuse mõõdistuste teel. Veeproove heljumi kontsentratsiooni, klorofülli ja toitainete sisalduse määramiseks kogutakse 8 punktist. Lisaks teostatakse nendes punktides temperatuuri, soolsuse, hapniku sisalduse, hägususe ja vee läbipaistvuse (Secchi ketta abil) mõõtmised. Heljumi leviku seiret teostatakse vee hägususe profiilide registreerimise teel ja heljumi kontsentratsioonide määramise teel kogutud veeproovidest. Heljumi leviku seiret teostatakse kord süvendustöödele eelneval perioodil süvendustööde ja kaadamisala läheduses ja süvendustööde esimestel päevadel (vähemalt kolmel päeval).
The aim of the project is to conduct environmental monitoring of dredging and dumping activities during and after the reconstruction of Heltermaa harbour according to the water permit No L.VT.EE-56770, 15.06.2006. Phytobenthos monitoring is carried out at two transects (1-km long) located southwards and northwards of the harbour during two summers after the dredging. Zoobenthos is described on the basis of quantitative samples collected by Ekman-Lenz type bottom corer at 5-6 sampling locations in the vicinity of dredging area and at 4-5 sampling locations in the vicinity of dumping area once a year during 2 years after the dredging. Monitoring of fishes is carried out by two series of nets northwards and southwards of the harbour in two years in spring, summer and autumn. Water quality is assessed by spatial surveys every day during the dredging activities. Water samples for analyses of suspended matter, nutrients and chlorophyll a content are collected at 8 sampling points. In addition vertical profiles of temperature, salinity, oxygen content and turbidity are recorded and Secchi depth measured. Spreading of suspended matter is estimated using vertical profiles of turbidity and results of water samples analyses of suspended matter content. Monitoring of spreading of suspended matter is conducted once before the dredging and during the dredging (at least during 3 days) in the vicinity of dredging and dumping areas.
TegevusProtsent
Rakendusuuring100,0