See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Riiklik programm: Eesti keel ja rahvuslik mälu" projekt EKRM04-39
EKRM04-39 "Interaktiivne taju- ja hääldustreeningu programm (1.01.2004−31.12.2005)", Einar Meister, Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut.
EKRM04-39
Interaktiivne taju- ja hääldustreeningu programm
1.01.2004
31.12.2005
Teadus- ja arendusprojekt
Riiklik programm: Eesti keel ja rahvuslik mälu
PerioodSumma
01.01.2004−31.12.2004100 000,00 EEK (6 391,16 EUR)
01.01.2005−31.12.2005100 000,00 EEK (6 391,16 EUR)
12 782,32 EUR

Võõrkeelne aktsent eestikeelses kõnes on eesti keelt emakeelena kõnelevale inimesele sageli üsna kergesti tajutav, paljudel juhtudel oskame me ara arvata ka kõneleja emakeele. Kui aktsent on tajutav, siis peab see kajastuma ka mitmetes akustilistes tunnustes, mis on kõnesignaalist leitavad vastavate signaalitöötlusalgoritmide abil. Aktsenti kajastavate tunnuste võrdlemine normikohasest hääldusest leitud tunnustega võimaldab selgitada erinevate aktsendinähtuste olemust ja välja töötada vastavaid taju- ning hääldusharjutusi, mis aitavad õpilasel omandada aktsendivaba hääldust. Saadaval on mitmeid interaktiivseid keeleõppeprogramme inglise, prantsuse, saksa, hispaania, itaalia jt. keelte tarvis (näiteks Talk to Me, EuroPlus+ REWARD, Professor Higgins, jt.), eesti keele taju- ja hääldustreeninguks sobivaid arvutiprogramme seni saada ei ole. Projekti eesmärkideks on: • interaktiivse õppeprogrammi väljatöötamine eesti keele hääliku- ja prosoodiamallide taju- ning hääldustreeninguks; • aktsendivaba eesti keele häälduse omandamiseks sobiva treeningmetoodika väljatöötamine ja testimine. Projekti aluseks on 2003.a Integratsiooni Sihtasutuse /EL PHARE eesti keele õppe programmi poolt finantseeritud projekti raames välja töötatud taju- ja hääldustreeningu programmi prototüüp. See võimaldab kuulata andmebaasis sisalduvaid kõnenäiteid, sisestada arvutisse õpilase kõnet, visualiseerida kõnelainet ja mitmeid akustilisi parameetreid (põhitoon, intensiivsus, formantsagedused). Prototüüp sisaldab visualiseeritud artikulatsiooninäiteid ning mitmeid kõnetaju arendavaid harjutusi, selle metoodiliseks aluseks on kontrastiiv-dünaamilise hääldusõppe põhimõtted (vt E. Kraut, Eesti keele hääldamine. Käsiraamat harjutuste ja helinäidetega. Tallinn, 2000). Projekti olulisemad ülesanded on: 1. signaalitöötlusmoodulite - põhitooni sageduse, intensiivsuse, formantide leidmine - täiustamine ja tunnuste parem visualiseerimine; 2. hääldustreeningu harjutuste mooduli loomine; 3. tajutreeningu harjutuste mooduli täiendamine; 4. piiratud kõnetuvastuse integreerimine; 5. õpilase häälduse automaatne võrdlus normikohase hääldusega ja treeningprotsessi tulemuste salvestamine; 6. graafilise liidese täiustamine; 7. treeningmetoodika täiustamine ja testimine; 8. kasutusjuhendi ja metoodiliste materjalide ettevalmistamine. Projekti tähtsus: Projekti raames loodav õppeprogramm on ainulaadne eesti keele õpivahend, selle innovatiivsus seisneb kaasaegsete infotehnoloogia ja signaalitöötluse meetodite käsutamises. Programm peaks leidma laia käsutust eesti keele kui võõrkeele õpetamisel.