"Mobilitas Pluss Postdoctoral Researcher Grant / Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus" projekt MOBJD332
MOBJD332 "Investigation of milk indicators for improve genetic resistance to ketosis risk in dairy cattle. (1.11.2018−31.10.2020)", Denis Pretto, Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, loomageneetika ja tõuaretuse osakond.
MOBJD332
Investigation of milk indicators for improve genetic resistance to ketosis risk in dairy cattle.
Piimalehmade geneetilise ketoosiresistentsuse suurendamine piimast määratavate ühendite baasil
1.11.2018
31.10.2020
Teadus- ja arendusprojekt
Mobilitas Pluss Postdoctoral Researcher Grant / Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.6. PõllumajandusteadusB400 Zootehnika, loomakasvatus, aretustegevus4.1. Põllumajandus, metsandus, kalandus ja nendega seonduvad teadused (agronoomia, loomakasvatus, kalakasvatus, metsakasvatus, aiandus jne.)100,0
PerioodSumma
01.11.2018−31.10.202065 835,00 EUR
65 835,00 EUR

Toodangu suurenemine tänapäeva piimalehmadel on suurendanud ka ainevahetushaiguste esinemissagedust. Ketoos on üks piimalehmade sagedaseimatest haigustest ning on põhjustatud lehmade negatiivsest energiabilansist laktatsiooni jooksul. Subkliinilise ketoosi diagnoosimiseks kasutatakse ketokehade kontsentratsiooni piimas, mille kohta saab infot näiteks läbi BHB (beetahüdroksüvõihappe) kontsentratsiooni. Tänapäeva piimalaborites on olemas võimalused BHB määramiseks piima metaboolsest profiilist. Käesoleva projekti eesmärkideks on: 1) hinnata piima BHB fenotüübilised ja populatsioonigeneetilised parameetrid ning geneetilised seosed lehmade toodangu, sigivuse ja tervisega; 2) viia läbi ketoosiresistentsuse ülegenoomne assotsiatsiooniuuring; 3) töötada välja aretusprogramm piimalehmade ketoosiresistentsuse suurendamiseks. Uuringus kasutatakse nii Eesti kui ka Itaalia piimafarmidest pärit andmeid ning Itaalia holsteini tõugu pullide genotüübiandmeid.
Increased productivity of dairy cows has been associated with an increased incidence of metabolic diseases. Ketosis is one of the most frequent diseases in dairy cattle, and it is caused by negative energy balance during lactation. Concentrations of ketone bodies in milk, like Beta-Hydroxybutyrate (BHB) are used for screening ketosis. Analysis of BHB determinate by MIR spectroscopy are available in milk laboratories. Luck of research exist about using these data for animal genetic activities. Aims of this project will be: 1) estimate phenotypic and genetic parameter of milk BHB in dairy cows and genetic association with production, fertility and health traits; 2) perform genome-wide association analysis for ketosis resistance; 3) propose a breeding program in order to improve the genetic resistance to ketosis in dairy cattle. Individual and repeated data collected from Italy and Estonian dairy farms will be used. Genotypes from Italian Holstein bulls will be used for genomic analysis.