"Muu" projekt 8-2/T9020MSMS
8-2/T9020MSMS "Eesti Maaelu Arengukava 2007-2013.a. 1., 3. ja 4. telje toetuste püsihindamine (12.02.2009−31.12.2016)", Rando Värnik, Eesti Maaülikool, Eesti Maaülikool, Majandus- ja sotsiaalinstituut.
8-2/T9020MSMS
Eesti Maaelu Arengukava 2007-2013.a. 1., 3. ja 4. telje toetuste püsihindamine
12.02.2009
31.12.2016
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.12. MajandusteadusS187 Põllumajandusökonoomika5.2 Majandusteadus ja ärindus60,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.11. Keskkonnapoliitika, keskkonnamajandus, keskkonnaõigusS240 Linna ja maa planeerimine5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.40,0
AsutusRollPeriood
Eesti Maaülikoolkoordinaator12.02.2009−31.12.2016
Eesti Maaülikool, Majandus- ja sotsiaalinstituutkoordinaator12.02.2009−31.12.2016
AsutusRiikTüüp
Põllumajandusministeerium
PerioodSumma
12.02.2009−31.12.201618 000 000,00 EEK (1 150 409,67 EUR)
1 150 409,67 EUR
siseriiklik leping

Nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 86 lõike 1 kohaselt kehtestab iga liikmesriik maaelu arengu programmi püsihindamise süsteemi. Nõuetekohase püsihindamise teostamiseks luuakse Eesti Maaelu Arengukava 2007-2013 püsihindamise süsteem. Püsihindamise eesmärk on 1. Jälgida arengukava rakendamise kulgu 2. teha ettepanekuid rakendamise kvaliteedi parandamiseks 3. vaadata läbi arengukava sisulised muudatusettepanekud, et tagada arengukava eesmärkide efektiivsem saavutamine 4. teha ettevalmistusi arengukava vahe- ja järelhindamiseks. EMÜ poolt teostatav 1., 3. ja 4. telje püsihindamine sisaldab: -püsihindamiseks vajaliku metoodika koostamist - vajalike andmete kogumist - nimetatud telgede meetmete ja meetme muudatusettepanekute siseriiklikest vajadustest tulenevat analüüsi - arengukava tulemusnäitajate ja vajaduse korral ka mõjunäitajate iga-aastast analüüsi arengukava arengu jälgimiseks - ettevamistavate tööde tegemist arengukava 1., 3. ja 4. telje vahe- ja järelhindamiseks - maaettevõtluse ja kohaliku arengu uuringute ja analüüside teostamist, et hinnata arengukava kõikide telgede raames rakendatavaid meetmeid ja arengukava rakendamisest tulenevat horisontaalset mõju maaettevõtlusele ja kohalikule arengule.