See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF5885
ETF5885 (ETF5885) "Elektrituulikute ja energiasüsteemi koostöö modelleerimine (1.01.2004−31.12.2007)", Rein Oidram, Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond.
ETF5885
Elektrituulikute ja energiasüsteemi koostöö modelleerimine
Modelling of cooperation of wind turbines and power system
1.01.2004
31.12.2007
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.17. Energeetikaalased uuringudT140 Energeetika 2.2. Elektroenergeetika, elektroonika (elektroenergeetika, elektroonika, sidetehnika, arvutitehnika ja teised seotud teadused)100,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskondkoordinaator01.01.2004−31.12.2007
PerioodSumma
01.01.2006−31.12.2006116 640,00 EEK (7 454,65 EUR)
01.01.2004−31.12.2004119 000,00 EEK (7 605,49 EUR)
01.01.2005−31.12.2005114 352,94 EEK (7 308,48 EUR)
01.01.2007−31.12.2007116 640,00 EEK (7 454,65 EUR)
29 823,27 EUR

Töö eesmärgiks on analüüsida ja modelleerida fluktueeriva juhusliku talitlusega elektrituulikute energiasüsteemiga koostöö erinevaid aspekte: süsteemi optimaalne juhtimine ja areng, reaalne kütuse kulu ja keskkonnasaaste vähenemine, elektrivõrkude talitlus ja elektri kvaliteet, muutused võrgukadudes, elektrituulikuid sisaldava süsteemi varustus- ja töökindlus, muutused koostöös naaberenergiasüsteemidega ning fluktueeriva tuulevõimsuse silumine (väikejaamad, salvestamine, tarbimise juhtimine jne.). Energiasüsteemi arengut ning keskkonnamõju hindamist puudutavates ülesannetes kasutatakse Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) MARKAL perekonna arvutusmudeleid. Siirdeprotsesside modelleerimisel kasutatakse EMTP tarkvara ja võrguarvutustes PSS/E programmipaketti..Töös analüüsitakse ning arvestatakse teiste maade kogemusi, TTÜ elektroenergeetika instituudi seniseid töid energiasüsteemi juhtimise ja arengu optimeerimise alal ning ETF grandi G4276 tulemusi. Grandi temaatika alal osaletakse EL Interreg IIIb finantseeritavas projektis "Wind energy in the Baltic Sea Region" ja on ühinetud konsortsiumiga CIRES projektitaotluse "The Role of CHP Plants in the Integration of Fluctuating Renewable Energy Sources" esitamiseks EL 6 Raamprogammi raames. Töö oodatavaks tulemuseks on eespool loetletud energiasüsteemi ülesannete metoodika täiustamine arvestades elektrituulikute fluktueeriva toodangu olemasolu süsteemis. Ka on töö oodatavaks tulemuseks metoodika erinevate elektrituuliku tüüpide ja tuuleparkide juhusliku talitluse modelleerimiseks ja vastavate karakteristikute koostamiseks, mida saab kasutada energiasüsteemi talitluse optimeerimisel, energiasüsteemi võimsuste bilansi tagamisel, reservvõimsuste optimeerimisel, elektrituru juhtimisel, keskkonnaemissioonide vähenemise arvutamisel ja muudes energiasüsteemi optimaalse juhtimise ja arengu ülesannetes. Oluline tulemus on tingimuste täpsustamine elektrituulikute integreerimiseks olemasolevasse süsteemi.
The aim of the project is to analyse and model different aspects of cooperation between randomly fluctuating wind turbines and the rest of power system: optimal control and development of power system, real reduction of fuel consumption and emissions, operation of electric networks and quality of electricity, change of network losses, security of supply and reliability of power system containing windmills, changes in cooperation with neighbouring power systems, smoothing of fluctuating wind power production (small CHPs, storage, demand side management, etc.). Energy system development planning and emissions evaluation tasks will use International Energy Agency's MARKAL modelling software. Transients in power system will be modelled using EMTP programs and network calculations will be made using PSS/E program. The project will utilize research results of the Department of Electrical Power Engineering of TTU on optimal control and development of power systems and the results of Estonian Science Foundation grant project G4276. The experience of other countries will be analysed and used as well. The project team participates in the EU Interreg IIIb project "Wind energy in the Baltic Sea Region" and it has joined the CIRES consortium for preparing EU 6FP project proposal "The Role of CHP Plants in the Integration of Fluctuating Renewable Energy Sources". The expected results are the improved solution methods of the above listed tasks of power system considering the presence of fluctuating electricity production of windmills and the methodology for modelling of random operation of different types of wind turbines and wind parks and for compiling corresponding characteristics that can be used in the optimisation of power system operation, in the securing of power balance, in the optimisation of reserve capacity, in the control of electricity market, in the calculation of reduction of fuel consumption and emissions and in the other tasks of optimal control and development of power system. Specification of the conditions for the integration of windmills into existing power system is expected as well.