"Aparatuuri toetus" projekt SF0270177As08AP12
SF0270177As08AP12 "Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0270177As08 raames (1.01.2012−31.12.2013)", Richard Villems, Eesti Biokeskus.
SF0270177As08AP12
Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0270177As08 raames
1.01.2012
31.12.2013
Infrastruktuuriprojekt
Aparatuuri toetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.3. GeneetikaB220 Geneetika, tsütogeneetika 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt50,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.3. Ajalooteadused ja arheoloogiaH341 Eelajalugu6.1. Ajalugu (üldajalugu, eelajalugu, arheoloogia, numismaatika, paleograafia, genealoogia jne.)30,0
3. Terviseuuringud3.11. Terviseuuringutega seotud uuringud, näiteks biokeemia, geneetika, mikrobioloogia, biotehnoloogia, molekulaarbioloogia, rakubioloogia, biofüüsika ja bioinformaatikaH361 Neurolingvistika 3.1. Biomeditsiin (anatoomia, tsütoloogia, füsioloogia, geneetika, farmaatsia, farmakoloogia, kliiniline keemia, kliiniline mikrobioloogia, patoloogia)20,0
AsutusRollPeriood
Eesti Biokeskuskoordinaator01.01.2012−31.12.2013
PerioodSumma
01.01.2013−31.12.201360 705,00 EUR
60 705,00 EUR

Inimpopulatsioonide globaalse struktureerituse selgitamine on inimkonna fülogeneesi rekonstrueerimise sõlmpunktiks ja eluliselt vajalik genotüübi-fenotüübi vahekorra edukaks selgitamiseks, sealjuures pidades silmas ka tavahaiguste geneetilisi põhjusi. Käesoleva projekti põhiliseks eesmärgiks on selgitada inimmgenoomi haploidse osa - mtDNA ja mitterekombineeruva Y kromosoomi osa ning autosoomsetes kromosoomides leitud polümorfismide globaalset varieeruvust. Selle saavutamiseks rekonstrueerime vastavate fülogeneetiliste puude topoloogiat, uurime oluliste klaadide fülogeograafiat ning kasutades molekulaarset kella ja koalestsentsiteooriat, selgitame klaadide ajalis-ruumilist teket ja dispersiooni. Haploidsete geneetiliste süsteemide uurimisest saadavat andmestikku, mis on samas ka mitmete tööhüpoteeside taustaks, püüame korrelleerida inimkonna autosoomsete geenide varieeruvuse uurimisega. Töös kasutatkse DNA sekveneerimist ning genoomi-ülest kõrgtihedat polümorfismide kaardistamist.
To understand clobal structuring of human populations is central for the reconstruction of the phylogeny of of mankind and vital for the understanding of genotype-phenotype correllations, including association studies to reveal genetics of common diseases. The main objective of the current project is to reveal the global pattern of variation of the haploid part of our genome - of the non-recombining part of the Y chromosome and mitochondrial DNA. To achieve that we plan to reconstruct topologies of the corresponding phylogenetic trees and using molecular clock and coalescence theory, to reveal temporal and spatial origin and spread of monophyletic clades. The obtained information serves as the source for working hypotheses to study global autosomal variation using whole genome association approach empoying high throughput, high density apprach.