See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF6534
ETF6534 "Pehme kvantdünaamika ja singulaaroptika teooria" (1.01.2005−31.12.2007); Vastutav täitja: Vladimir Hižnjakov; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut; Finantseerija: Sihtasutus Eesti Teadusfond ; Eraldatud summa: 32 687 EUR.
ETF6534
Pehme kvantdünaamika ja singulaaroptika teooria
Theory of soft quantum dynamics and singular optics
1.01.2005
31.12.2007
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS valdkondETIS alamvaldkondCERCS valdkondFrascati Manuali valdkondProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.10. FüüsikaP265 Pooljuhtide füüsika 1.3 Füüsikateadused100,0
PerioodFinantseerija poolt eraldatud summa
01.01.2007−31.12.2007171 600,00 EEK (10 967,24 EUR)
01.01.2005−31.12.2005168 235,29 EEK (10 752,19 EUR)
01.01.2006−31.12.2006171 600,00 EEK (10 967,24 EUR)
32 686,67 EUR

Projekti eesmärgiks on arendada süsteemide teooriat, millele on iseloomulik pehme või singulaarne dünaamika. Siia kuuluvad pehmete vabadusastmetega kristallid, klaasid, nanoklasterid või tilgad. Sellised vabadusastmed on iseloomulikud pehmetele võnkemoodidele, tunnelsüsteemidele, nõrgalt seotud pinnaaatomitele kondenseeritud aines või klasterites. Kõigis neis süsteemides on kvantfluktuatsioonide roll tugevalt võimendatud. Kavatseme arendada teooriat, mis võimaldab kirjeldada nende fluktuatsioonide mõju vibroon-, multifoonon- ja multifootonsiiretes ning kvantdifusioonis. Uurimisprogramm näeb ette optiliste tsentrite elektronsiirete teooria arendamist tugevalt nõrgenenud lokaalsete elastsusjõududega ühes olekus ja foononkontinuumi tugeva segunemisega siirdes. Lahendamaks seda probleemi, kasutame operaatorite transformatsiooni meetodit. Kavas on arendada ka omadefektide (vakantside, interstitsiaalide) difusiooni teooriat kristallides, arvestamaks sidemete katkemist ja taasmoodustumist. Üheks eesmärgiks on arendada kristallvõre lokaalse ebastabiilsuse teooriat, mille kutsub esile suure amplituudiga lokaalne omamood. Samuti on kavas uurida pehmeid vabadusastmeid klaasides arvestamaks fundamentaalset erinevust aine kompressiooni ja paisumise vahel. Uurimisele tulevad ka elekronsiirded, millega kaasneb osakeste kiirendatud liikumine. Projekti raames uuritakse orbitaalmomendiga valguskimpude levikut ja peegeldust erinevate keskkondade lahutuspindadel. Planeerime ka arendada singulaarse dünaamilise Casimiri efekti - võimendunud kahekvandiline emissioon perioodiliselt aegsõltuvas süsteemis (ostsilleeruv peegel, ajas muutuva murdumisnäitajaga dielektrik) - teooriat.
The aim of the project is to develop a theory of the systems characterized by soft or singular dynamics. The systems under consideration are crystals, glasses, nanoclusters or droplets with soft degrees of freedom. Such degrees of freedom are characteristic for soft vibration modes, tunnelling systems, weakly-bonded atoms at the surface of a condensed matter or a cluster etc. In all these systems the role of quantum fluctuations is strongly enhanced. We are planning to develop a theory which allows one to describe the effects of these fluctuations in vibronic, multiphonon and multiphoton transitions and quantum diffusion. The research program includes the development of the theory of electronic transitions in optical centers with strongly-reduced local springs in one of the states and with strong mixing of modes of phonon continuum on transition. To solve the problem mentioned we are planning to apply the operator transformation method. We also intend to develop a theory of diffusion of self-defects (vacancies, interstices) in crystals with taking into account the breaking and reconstitution of bonds at the process. One of the aims of the project is to develop a theory of the local instability of the crystal lattice due to an intrinsic localized mode of a large amplitude. We are also planning to investigate soft degrees of freedom in glasses with taking into account the fundamental distinction between the compression and expansion of the matter. The electronic transitions followed by the accelerated motion of a particle are also planned to be investigated. The effects of the singular optics including the propagation and reflection of light beams with the non-zero angular momentum through and from interfaces are planned to be studied. We are also planning to develop a theory of singular dynamical Casimir effect - the enhanced two-quantum emission by an periodically time-dependent system (oscillating mirror, a dielectric with periodically time-dependent refractive index).