This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
"Personal Research Funding" project PUT1422
PUT1422 (PUT1422) "Coexistence, isolation, and cultural interchange in medieval Livonia (1200–1550) (1.01.2017−31.12.2020)", Anti Selart, University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of History and Archaeology.
PUT1422
Ühiselu, eraldatus ja kultuuriline vastasmõju keskaegsel Liivimaal (1200-1550)
Coexistence, isolation, and cultural interchange in medieval Livonia (1200–1550)
1.01.2017
31.12.2020
R&D project
Personal Research Funding
Exploratory project
Field of researchSubfieldCERCS specialtyFrascati Manual specialtyPercent
2. Culture and Society2.3. History and ArchaeologyH220 Medieval history 6.1. History (history, prehistory and history, together with auxiliary historical disciplines such as archaeology, numismatics, palaeography, genealogy, etc.)100,0
PeriodSum
01.01.2017−31.12.201748 000,00 EUR
01.01.2018−31.12.201848 000,00 EUR
01.01.2019−31.12.201948 000,00 EUR
144 000,00 EUR
0,00 EUR

Ajalooteadusliku projekti eesmärk on pakkuda uus üldistav käsitlus keskaegse Liivimaa etniliste ja sotsiaalsete gruppide omavahelisest koostööst ja vastasmõjust. Uurimistöö fookuses on eri etnilist ja/või geograafilist päritolu ning erineva sotsiaalse staatusega inimeste koostöö ja kultuuriline lähenemine. Uurimus pöörab tähelepanu nii Liivimaa-sisestele kui ka -välistele teguritele ning arvestab võimalikke ajalooliseid arenguparalleele keskaegse ladina Euroopa teistes mitmekultuurilistes ja paljuetnilistes ühiskondades. Senine teemakohane uurimistöö on sageli näinud keskaegse Liivimaa sotsiaalseid ja kultuurilisi konflikte rahvuslikena (etnilistena) ja rõhutanud etnostevahelist isolatsiooni. Kavandatud projekt väidab, et paljud Liivimaa vastavad arengud sarnanesid protsessidega Euroopa etniliselt palju homogeensemates piirkondades ja etnilise teguri roll oli väiksem. Mõnikord peitub peamine erinevus viisis, kuidas keskaja autorid ja moodsad ajaloolased sündmusi kirjeldasid.
The historical research project presents a new view on the coexistence of different ethnic and social groups and their interaction in medieval Livonia. The focal point is the mutual cultural impact and acculturation of groups of different ethnic origin, social status, and migrational background. It takes into consideration internal Livonian as well outside factors, and potential historical parallels in the other multi-cultural or multi-ethnic societies in medieval Latin Europe. The relevant historiography often tended to present Livonian medieval social and cultural conflicts as national (or ethnic) ones and to stress the isolationism of the groups. The current project argues that many of the processes in Livonia had quite close parallels in the ethnically more homogenous parts of Europe and the role of the ethnicity has been overrated in Livonia. Sometimes the main difference consists of the ways in which medieval chroniclers and modern historians represented the issues.