See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Riiklik programm: Eesti keel ja kultuurimälu" projekt EKKM14-316
EKKM14-316 "Eesti piiblitõlke ajaloolise konkordantsi lõpuleviimine (1.01.2014−31.12.2018)", Kristiina Ross, Eesti Keele Instituut.
EKKM14-316
Eesti piiblitõlke ajaloolise konkordantsi lõpuleviimine
Historical Concordance of Estonian Bible Translations II
1.01.2014
31.12.2018
Teadus- ja arendusprojekt
Riiklik programm: Eesti keel ja kultuurimälu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH350 Keeleteadus6.2. Keeleteadus ja kirjandus100,0
AsutusRollPeriood
Eesti Keele Instituutkoordinaator01.01.2014−31.12.2018
PerioodSumma
01.01.2014−31.12.201422 500,00 EUR
01.01.2015−31.12.201525 000,00 EUR
01.01.2016−31.12.201625 000,00 EUR
01.01.2017−31.12.201725 000,00 EUR
01.01.2018−31.12.201825 000,00 EUR
122 500,00 EUR

Käesoleva projekti eesmärgiks on viia praeguseks üle kümne aasta väldanud töö väärika lõpuni. Projekti on selle eelnevatel etappidel arendatud vastavalt parasjagu avanenud rahalistele võimalustele ja selle eest leitavale kompetentsile (teatud tööetapid on eeldanud väga spetsiifilise ettevalmistusega tööjõu rakendamist). See on mõjutanud projekti ajalist kestvust ning tinginud erinevate töölõikude edenemisel erineva tempo, mistõttu andmebaasi eri osad on praeguseks mõneti ebaühtlaselt välja arendatud. Taotletava projekti käigus viiakse alustatud tööd lõpuni ning ühtlustatkse andmebaasi eri osade väljaarendatuse tase. Eelseisva projekti käigus tehakse üldkättesaadavaks mõned seni osaliselt ettevalmistatud tõlked ning viiakse kogu kogutud, analüüsitud ja eksponeeritud materjal ühtlustatud ja viimistletud vormi, mis võimaldab kasutajal konkordantsist võimalikult kergesti ja ilma tõrgeteta vajalikku materjali leida. Uue projekti käigus: I. lisatakse andmebaasi järgmised tekstid: 1) 1739. aasta mustandkäsikirja huvitavamad seni puuduvad osad; 2) Georg Mülleri jutluste piiblitsitaadid; 3) Pilistvere piiblikonverentsil arutlusel olnud käsikirja Luuka evangeeliumi ja Apostlite tegude osa; 4) H.A. Erxlebeni 1796. aasta piiblitõlge ning J. H. Rosenplänteri poolt 1824. aastal teha lastud lõunaeestikeelse tõlkekatkendi koopia, mille mõlema originaal pärineb arvatavasti 17. sajandi lõpust. (Osa neist tekstidest on ühel või teisel kujul olemas, kuid vajavad admebaasile sobivasse vormi viimiseks töötlemist.) II. Viiakse lõpule töö tõlgetega, mille tekstid on juba sisestatud, kuid vajavad korrektuuri või mille leksikaalne analüüs on praegu pooleli või puudub (J. Gutslfaffi VT tõlge, 1695. ja 1691. aasta evangeeliumide ja epistlite raamatud ning tõlkelooliselt olulistes katekismustes sisalduvad tekstid, Sockholmi käsikiri). III. Toimetatakse ühiselt ning ühtlustatakse omavahel seni autoriti koostatud märksõnastikud (Wastse Testamendi, Virginiuste VT tõlke ja Gutslaffi tõlke märksõnastikud ning mõningate projekti käigus koostatavate olulisemate väiksemate tõlgete märksõnastikud). IV. Viiakse lõpule 1739. aasta piiblitõlke, 1686. aasta Wastse Testamendi, Virginiustele omistatava Vana Testamendi ja Hornungi Uue Testamendi tõlke morfoloogiline analüüs ning tulemused tehakse üldkasutatavaks. Uurijaile kättesaadavana vormistatakse J. Gutslaffi tõlgete morfoloogilise analüüsi tulemused. V. Arendatakse konkordantsi tehnilist külge: lisatakse võimalus liikuda tekstilt otse märksõnastikku; lahendatakse kommentaaride küsimus; võimalusel lisatakse käsikirjaliste tõlgete digikoopiad ja lingid trükiväljaannete digikoopiatele. Selle kõrval jätkub programmi jooksev tehniline hooldus ja otsitakse võimalusi teatud lõikude töökiiruse parandamiseks. VI. Koostatakse Andreas ja Adrian Virginiuse tõlketegevust käsitlev publikatsioon. Siinses taotluses on tegevuse planeerimisel lähtutud ootuspärastest võimalustest ning soovist, et projekti lõppedes oleksid kõik olulisemad töölõigud lõpule viidud ja viimistletud ning ükski alustatud lõik ei jääks pooleli. Seetõttu ei kavandata ette võtta ühtegi täiesti uut töölõiku, ehkki konkordantsi terviklikkuse huvides olnuks sisuliselt vajalik veel mõne olulise tõlke kaasamine (näiteks Pilistvere käsikirjade ülejäänud osad ning Heinrich Gösekeni Uue Testamendi tõlge). Paraku eeldanuks see projekti täitjate ringi suurendamist ning lisafinantseeringuid, mis ei tundunud hetkel võimalik olevat. Seetõttu on projekti kavandamisel silmas peetud ainult seda, et juba alustatud ja pooleli olevad tööd oleks võimalik lõpule viia nii, et kasutajatele oleks ligipääsetav terviklik ning ühtlustatud andmekogu. Projekt kuulub programmi "Eesti keel ja kultuurimälu II (2014-2018)" esimese mooduli teise alapunkti alla: 1.2. Eesti keele uurimiseks ja õppeks vajalike andmebaaside koostamine, allikmaterjalide digiteerimine ja publitseerimine. Ning vastab "Eesti keele arengukava 2011-2017" meetmele nr 2: eesti keele uurimine ja keelekogude arendamine.
Projekt „Eesti piiblitõlke ajaloolise konkordantsi lõpuleviimine“ oli, nagu nimigi ütleb, pikaajalise töö jätkuprojekt. Ahelprojekti tulemusena valmis andmebaas, mis koondab endasse eesti vanema piiblitõlke olulisemad tekstid kuni trükipiibli ilmumiseni 1739 ning võimaldab neid kasutada a) üksiktekstide kaupa, b) tähestikulise märksõnastiku põhiselt, c) salmide kaupa eri tõlgete kõrvutamisel, d) eritingimustel morfoloogiliste vormide kaupa. Aastatel 2014–2018 kestnud projekti eesmärgiks oli varasema töö täiendamineine ja toimetamine ning kasutajaliideste korrastamine. Projekti käigus lisati konkordantsi mõningad tõlkeversioonid ning viidi lõpule pooleliolevate tõlkeversioonide lemmatiseerimine ja morfoloogiline analüüs, kuid põhiline aeg kulus materjali toimetamisele ja ühtlustamisele. Varasemates etappides olid erinevate tekstidega tegelenud erinevad inimesed, nüüd toimetati märksõnastiku põhiselt ühiselt üle alguses kõik üksikautorite sõnastikud ning seejärel nii märksõnastiku kui ka erinevate teemade põhiselt kogu ühendsõnastik. Toimetamise käigus korrigeeriti vajadusel materjali esitamise põhimõtteid ning viidi märgendusse sisse vastavad parandused. Seda laadi toimetamistöö mahtu on keeruline mõõdikutega kirjeldada. Mingi ettekujutuse töö ulatusest annab ehk projekti jooksul täiendatud ja toimetatud teksti kogumaht ning teadvustamine, et tegemist on vanade, 17. ja 18. sajandil kirja pandud tekstidega, millest suur osa on originaalis käsikirjalised ning mis esindavad nii põhja- kui lõunaeesti keelt ajajärgust, mil kummagi kirjakeele standardid olid alles kujunemas. Andmebaas (https://www.eki.ee/piibel ) sisaldab seisuga 30.03.2019 tekstidena 14 erinevas mahus tõlget või tõlkekatket ajavahemikust 1600–1739 (s.h siiski ka ühe 17. sajandi tõlke hilisemad versioonid 18. saj lõpust / 19. saj algusest). Tekstide kogumaht on 1 915 110 tekstisõna. Materjalist 97,36% on lemmatiseeritud ja morfoloogiliselt analüüsitud ning kajastub sõnastiku 12 668 märksõna all.