See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF5798
ETF5798 "Modernse ühiskonna algete kujunemise poliitilised ja ideoloogilised aspektid Baltikumi näitel (1.01.2004−31.12.2006)", Mati Laur, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond.
ETF5798
Modernse ühiskonna algete kujunemise poliitilised ja ideoloogilised aspektid Baltikumi näitel
The Political and Ideological Aspects in the Developing of the Modern Society Bases: the Baltic Example
1.01.2004
31.12.2006
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.3. Ajalooteadused ja arheoloogiaT510 Kronoloogia, vanusemääramise tehnoloogia6.1. Ajalugu (üldajalugu, eelajalugu, arheoloogia, numismaatika, paleograafia, genealoogia jne.)100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskondkoordinaator01.01.2004−31.12.2006
PerioodSumma
01.01.2006−31.12.200667 440,00 EEK (4 310,20 EUR)
01.01.2004−31.12.200475 000,00 EEK (4 793,37 EUR)
01.01.2005−31.12.200566 176,47 EEK (4 229,45 EUR)
13 333,02 EUR

Kavandatud uurimisprojekt on jätkuks 2000. aastal kaitstud doktoritööle, mis käsitles Eesti ala valitsemist 18. sajandil Põhjasõjast kuni asehalduskorra kehtestamiseni (1710-1783). Üleminek eelmodernsest ajastust modernsesse (nn Sattelzeit) on viimasel aastakümnel pälvinud kontinentaal-Euroopa ajaloolaste kõrgendatud tähelepanu. Eesti ajalookirjutuses on vastav temaatika esindatud eelkõige agraarajaloo ning rahvusliku ärkamise/liikumise uurimise kontekstis. Käesolev uurimisprojekt soovib keskenduda seni vähest käsitlemist leidnud poliitilise ajaloo aspektidele, eelkõige asehalduskorrale (1783-1796), perspektiiviga laiendada uurimise ajalist diapasooni ka 19. sajandi esimestele aastakümnetele. Kavandatud töö rajaneb juba välja töötatud metoodikale ning sarnasele allikmaterjalide baasile. Suurema osa allikate asumine Eesti Ajalooarhiivis, samuti Tartu Ülikooli raamatukogu hea komplekteeritus vastava teema kirjandusega võimaldab teema põhilises osas teostada Tartus. Välisarhiividest on möödapääsmatud Läti Ajalooarhiiv Riias, Vanade Aktide Riigiarhiiv Moskvas ning Saksa-Rootsi kultuuriruumiga häid võrdlusi pakkuv Ees-Pommeri Maa-arhiiv Greifswaldis. ¿ Sama teema all vaadeldavate ideoloogiliste aspektide käsitlemiseks on projektiga kaasatud ajaloomagistrant Kristi Kukk. Rahvuste teket on seostanud ühiskonna moderniseerumisprotsessiga - uus ja keerukam ühiskond vajas ideoloogilist võrgustikku, mis muutusi ühelt poolt legaliseeriks ning teisalt aitaks süsteemi koos hoida. Valgustatud absolutismi kehtestamispüüe asehalduskorra näol tekitas omamoodi paradoksi leviva rahvuslusideoloogia, seisusliku süsteemi mõjuvõimu vähendamise ja Venemaa imperialismipüüdluste vahel, mille põhjalikum uurimine aitaks samuti kaasa Baltikumi ajaloo tihedamale integreerumisele Euroopa üldajalooga. Kõrvuti magistritöö valmimisele on uurimistoetuse eesmärgiks eestikeelse monograafia avaldamine ning töö tulemuste rahvusvaheline avalikustamine vähemalt paari välispublikatsiooni (teadusartikli) näol
This research project continues the subject of my PhD thesis (presented in 2000) that discussed the governing of the Estonian region from the Great Northern War of the 18th century until the establishment of the regency (1710-1783). The shift from pre-modern to modern era (In German, Sattelzeit) has, in the last decades, gained significant attention from the historians of the Continental Europe. In the Estonian historical literature, this subject is mostly represented in the context of agrarian history and the national awakening. This research project will focus on the aspects of political history that so far have gained insufficient attention; most of all, on the so-called regency (Staathalterschaft) during the years 1783 - 1796, with the prospect of extending the scope of the research to include the first decades of the 19th century as well. Therefore, the planned work is based on a proved methodology and a similar base of source literature. Because most of the literature can be found from the Estonian Historical Archives, as well as from the Library of the University of Tartu, most of the research would be accomplished in Tartu. However, the crucial part of the research absolutely needs the visiting of the Latvian Historical Archives in Riga, the Moscow State Archive of Old Acts, and the Pommer Land Archive in Greifswald. To treat the ideological aspects of the research, the project also includes mrs. Kristi Kukk (a master student of history). Many renowned nationality scientists relate the emerging of nations with the modernization process of the society; in that a new and complex society needs an ideological network to sanction the changes and, on the other hand, hold the system together. The reach for enlightened absolutism through the establishment of regency created a paradox between the spreading of national ideology, the decrease in power for the class system and the imperialistic endeavors of Russia. That subject also, if researched thoroughly, would help to more profoundly bind the Baltic history with the general history of Europe. Along with the finishing of the said M.A. thesis, the purpose of this research grant is to publish an Estonian-language monograph, and to publish internationally the results of the work in several journals.