"Muu" projekt Lep14071
Lep14071 "Elektrilevi OÜ'le hajavarustuskindluse piirkondade võrguinvesteeringute eesmärgid, realiseerimise meetodid ja nende valikukriteeriumid (5.05.2014−10.12.2014)", Juhan Valtin, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektroenergeetika instituut, Kõrgepingetehnika õppetool.
Lep14071
Elektrilevi OÜ'le hajavarustuskindluse piirkondade võrguinvesteeringute eesmärgid, realiseerimise meetodid ja nende valikukriteeriumid
Objectives of investments into rural service reliability area of Elektrilevi OÜ, their realization methods and selection criteria
Elektrilevi OÜ'le hajavarustuskindluse piirkondade võrguinvesteeringute eesmärgid, realiseerimise meetodid ja nende valikukriteeriumid
5.05.2014
10.12.2014
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.17 Energeetikaalased uuringudT140 Energeetika 2.2. Elektroenergeetika, elektroonika (elektroenergeetika, elektroonika, sidetehnika, arvutitehnika ja teised seotud teadused)100,0
AsutusRiikTüüp
Elektrilevi OÜ
PerioodSumma
05.05.2014−10.12.201421 000,00 EUR
21 000,00 EUR
siseriiklik leping

Töös on püstitatud hajavarustuspiirkonna võrguinvesteeringute eesmärgid ja kriteeriumid. On määratletud hajavarustuspiirkonna elektrivõrgu võimalikud arengustsenaariumid. Koostatakse ettepanekud hajavarustuspiirkonna võrguskeemide korrastamiseks ning võrreldakse kesk- ja madalpingevõrgus esinevate võrgutüüpide investeeringute, opereerimis- ja käidukulusid. Välja töötatakse elektrivõrgu investeeringute valiku ja põhjendatuse määramise metoodika sõltuvalt piirkonna arengustsenaariumitest, klientide paiknemiset ja tarbimisest, elektrivõrgu jääk­ressursist, investeeringute teostamise õigeaegsusest ja ajatamisest ning lahendatakse väljatöötatud metoodika alusel pilootvõrgupiirkond. Hinnatakse töö tulemuste kasutamise mõju ettevõtetele ja ühiskonnale elektrivarustuse kvaliteedi, majandusliku efektiivsuse ja kokkuhoiu, katkestuskahjude seisukohalt.
Objectives and criteria of investments into rural service reliability area are set up. Possible development scenarios of the rural service reliability area networks are defined. Proposals for rearrangement of the rural distribution networks are presented as well as operational and capital expenditures for different types of configurations in low and medium voltage networks are compared. Methodology for choice and soundness determination of network investments is developed considering development scenarios of an area, network residual life and investments timeliness. The methodology is applied to a pilot network area. Influence of the work results implementation to business and society from the points of view power supply quality, economical effectiveness, energy savings and outage losses is estimated.
KirjeldusProtsent
Alusuuring10,0
Rakendusuuring80,0
Katse- ja arendustöö10,0