"Muu" projekt V649
V649 "Energiatõhususe renoveerimise majanduslikud ja tehnilised lahendused avalikele hoonetele (14.06.2013−31.12.2016)", Targo Kalamees, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool.
V649
Energiatõhususe renoveerimise majanduslikud ja tehnilised lahendused avalikele hoonetele
IEA-ECBCS Annex 61: Business and Technical Concepts for Deep Energy Retrofit of Public Buildings
IEA-ECBCS Annex 61: Business and Technical Concepts for Deep Energy Retrofit of Public Buildings
14.06.2013
31.12.2016
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.15. Ehitus- ja kommunaaltehnikaT230 Hooneehitus2.1. Ehitusteadused (ehitusprojekteerimine, ehitustehnika, tööstus- ja tsiviilehitus ning teised seotud teadused)100,0
AsutusRiikTüüp
EBC Energy in building communication program
PerioodSumma
14.06.2013−31.12.20161,00 EUR
1,00 EUR
välisleping, programm Energy in building communication

Arenenud tööstusriikides püstitatakse üha sagedamini rangeid eesmärke energiakasutuse vähendamiseks üldkasutatavates- ja valitsushoonetes. Siiski pole omanike poolt juhitavatele energia ümberehitusprojektidele pakutav rahastamine ja oskusteave sammu pidanud uute nôudmistega olemasolevate ehitiste energiaümberehitusprojektide suurema arvu ja energiakasutamise efektiivsuse tôstmise osas. Viimastel aastatel on energiasäästulepingud ( ESPC ) osutunud mônes riigis väga kuluefektiivseks. Käesoleva projekti eesmärgiks on suurendada ESPC heakskiitu ja viia ellu energia kasutamise vähendamise programm olemasolevate ehitiste korrastamisel kasutades selleks ESPC-sid. Praeguseni on ESPC-d kasutatud peamiselt kütte -, ventilatsiooni -ja kliimaseadmete ( HVAC) ning valgustus- ja kontrollsüsteemide asendamise vahendina. Teatavate üksikmeetmete rakendamine (näiteks hoone välispiirete soojustamine ja täiustatud õhukindlus või koostootmine) vähendab oluliselt hoone kütte- ja jahutuskoormust vôi hoone jääkenergiakulu, aga nôuab märkimisväärseid investeeringuid pika tasuvusajaga. Samas erinevate tehnoloogiate koosrakendamine vôi rakendamine paketina vôib viia oluliselt vähenenud energiakasutuseni – väiksemate investeeringute ja seega lühema tasuvusajaga.
Stringent targets for reductions in energy use in government / public buildings are now becoming more common in many industrialised countries. However, the funding and ‹know-how› (applied knowledge) available for owner-directed energy retrofit projects has not kept pace with new requirements to increase the number of energy retrofits and to improve the energy efficiency of existing buildings. In recent years, the Energy Savings Performance Contract (ESPC) has proven to be a very energy and cost efficient tool in some countries. This project aims to increase the acceptance of ESPCs, and to broaden the implementation of deep energy use reduction through refurbishment of existing buildings using ESPCs. To date ESPCs have been used primarily as instruments for retrofitting heating, ventilating, and air-conditioning (HVAC) systems, lighting systems and controls. Implementation of certain individual measures (for example building envelope insulation and improved air-tightness, or co-generation) results in significant reductions in building heating and cooling loads or minimization of energy waste, but requires significant investments with long paybacks. However, when different technologies are implemented together, or are bundled, they can result in significant energy use reductions, require smaller investments, and consequently have faster paybacks.
KirjeldusProtsent
Alusuuring25,0
Rakendusuuring75,0