"Institutsionaalne uurimistoetus" projekt IUT20-31
IUT20-31 "Taim-taim interaktsioonide roll rohttaimede evolutsiooniliste muutuste suunajana (1.01.2014−31.12.2019)", Kristjan Zobel, Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut.
IUT20-31
Taim-taim interaktsioonide roll rohttaimede evolutsiooniliste muutuste suunajana
The role of plant-plant interactions as drivers of evolutionary change in herbaceous plants
1.01.2014
31.12.2019
Institutsionaalne uurimistoetus
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB250 Entomoloogia, taimede parasitoloogia 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt100,0
PerioodSumma
01.01.2014−31.12.2014116 600,00 EUR
01.01.2015−31.12.2015116 600,00 EUR
01.01.2016−31.12.2016116 600,00 EUR
01.01.2017−31.12.2017116 600,00 EUR
466 400,00 EUR
583000,00

Tähelepanuväärne osa taimeökoloogiast on aja jooksul uurinud indiviidide reaktsiooni naabertaimedele, samas on tehtud vaid minimaalseid püüdlusi sidude neid reaktsioone evolutsiooniga, ja muuta vastavalt kooslusteooria olulisi arusaamu. Käesolev projekt püüab selgitada, mil määral mõjutab taim-taim koevolutsioon kooslusprotsesse, s.t. püüab mõista kuidas taim-taim interaktsioonid määravad oluliste elukäigutunnuste evolutsiooni; ning mil määral struktureerib koosluse tasemel koevolutsioon taimekooslusi. Projektil on kolm peamist fookust: (a) taimede konkurentsi- ja kooperatsioonivõime kui käitumusliku omaduse evolutsiooni uuringud; (b) uuringud hõimu äratundmise ja hõimuvaliku tähtsusest rohumaakooslustes; (c) uuringud rohttaimede erineva plastilise vastuse kohta puittaimed ja rohttaimede varjule. Püüame selle projektiga anda oma panuse uue kooslusökoloogia evolutsioonilis-ökoloogilise paradigma ehitamisse.
Studies on the reaction of individuals to their neighbours’ have made up a considerable part of plant ecology, but there have been minimal efforts to tie these ‘reactions’ to evolution, and even fewer to understand interactions that might lead to evolution and thus a rethinking of fundamental community theory. This project attempts to deepen the understanding of the role of plant coevolution in community processes, i.e. tries to understand how plant-plant interactions determine the evolution of life-history traits; and to what degree coevolution structures plant communities. There are three main focuses in this project: (a) evolution of plant competititve and co-operative abilities as behavioural traits; (b) importance of kin recognition and kin selection in herbs; (c) differential plastic response of herbaceous plants to herbaceous shade and tree shade. With this project we hope to give our share to the building of the emerging evolutionary-ecological paradigm in community studies.

Vastutav täitja (1)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Kristjan ZobeldoktorikraadEST / ENG01.01.2014−31.12.2019

Põhitäitjad (3)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Rein KalameesdoktorikraadTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut, taimeökoloogia teadur (1,00)EST / ENG01.01.2014−31.12.2014
Jaan LiiradoktorikraadTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut, taimeökoloogia vanemteadur (1,00)EST / ENG01.01.2015−31.12.2019
Marina SemtšenkodoktorikraadlapsehoolduspuhkuselEST / ENG01.01.2014−31.12.2016

Täitjad (9)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Maria AbakumovaTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut, laborant (0,25)EST / ENG01.01.2014−31.12.2016
Anu LepikmagistrikraadEST / ENG01.01.2014−31.12.2019
Mari LepikdoktorikraadEST / ENG01.01.2014−31.12.2019
Maris Mägimagistrikraad (teaduskraad)Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, doktorant (1,00)EST / ENG01.01.2014−31.12.2016
Siim NettanmagistrikraadEST / ENG01.01.2017−31.12.2019
Kersti PüssadoktorikraadTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut, ökoloogia spetsialist (1,00) Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Teadur (1,00)EST / ENG01.01.2014−31.12.2016
Kai RünkdoktorikraadTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Teadur (1,00)EST / ENG01.01.2014−31.12.2019
Sirgi SaarmagistrikraadEST / ENG01.01.2014−31.12.2019
Qiaoying ZhangEST / ENG01.01.2014−31.12.2016
Publikatsioonid
Publikatsioonid
Lepik, Mari; Zobel, Kristjan (2015). Is the positive relationship between species richness and shoot morphological plasticity mediated by ramet density or is there a direct link? Oecologia, 178 (3), 867−873.10.1007/s00442-015-3288-4.
Zhang, Qiaoying; Zhang, Yunchun; Peng, Shaolin; Zobel, Kristjan (2014). Climate Warming May Facilitate Invasion of the Exotic Shrub Lantana camara. PLoS ONE, 9 (9), 1−8.10.1371/journal.pone.0105500.
Rünk, Kai; Pihkva, Karin; Zobel, Kristjan (2014). Desirable site conditions for introduction sites for a locally rare and threatened fern species Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. Journal for nature conservation, 22 (3), 272−278.10.1016/j.jnc.2014.02.001.
Kraut, A.; Liira, J.; Lõhmus, A. (2016). Beyond a minimum substrate supply: sustaining saproxylic beetles in semi-natural forest management. Forest Ecology and Management, 360, 9−19.10.1016/j.foreco.2015.10.016.
Decocq, G; Andrieu, E; Brunet, J; Chabrerie, O; De Frenne, P; De Smedt, P; Deconchat, M; Diekmann, M; Ehrmann, S; Giffard, B; Gorriz Mifsud, E; Hansen, K; Hermy, M; Kolb, A; Lenoir, J; Liira, J; Moldan, F; Prokofieva, I; Rosenqvist, L; Varela, E ... Wulf, M (2016). Ecosystem services from small forest patches in agricultural landscapes. Current Forestry Reports, 2 (1), 30−44.10.1007/s40725-016-0028-x.
Jüriado, Inga; Leppik, Ede; Lõhmus, Piret; Randlane, Tiina; Liira, Jaan (2015). Epiphytic lichens on Juniperus communis – an unexplored component of biodiversity in threatened alvar grassland. Nordic Journal of Botany, 33 (2), 128−139.10.1111/njb.00650.
Leppik, E., Jüriado, I., Suija, A. and Liira, J. (2015). Functional ecology of rare and common epigeic lichens in alvar grasslands. Fungal Ecology, 13, 66−76.10.1016/j.funeco.2014.08.003.
Kalda, Oliver; Kalda, Rauno; Liira, Jaan (2014). Multi-scale ecology of insectivorous bats in agricultural landscapes. Agriculture Ecosystems & Environment, 199 (1), 105−113.10.1016/j.agee.2014.08.028.
Kalda, Rauno; Kalda, Oliver; Lõhmus, Kertu; Liira, Jaan (2015). Multi-scale ecology of woodland bat the role of species pool, landscape complexity and stand structure. Biodiversity and Conservation, 24 (2), 337−353.dx.doi.org/10.1007/s10531-014-0811-6.
Valdes, A.; Lenoir, J.; Gallet-Moron, E.; Andrieu, E.; Brunet, J.; Chabrerie, O.; Closset-Kopp, D.; Cousins, S. A. O.; Deconchat, M.; De Frenne, P.; De Smedt, P.; Diekmann, M.; Hansen, K.; Hermy, M.; Kolb, A.; Liira, Jaan; Lindgren, J.; Naaf, T.; Paal, Taavi; Prokofieva, I. ... Decocq, G. (2015). The contribution of patch-scale conditions is greater than that of macroclimate in explaining local plant diversity in fragmented forests across Europe. Global Ecology and Biogeography, 24 (9), 1094−1105.10.1111/geb.12345.
Saar, Sirgi; Semchenko, Marina; Barel, Janna M.; De Deyn, Gerlinde B. (2016). Legume presence reduces the decomposition rate of non-legume roots. Soil biology and biochemistry, 94, 88−93.10.1016/j.soilbio.2015.11.026.
Semchenko, Marina; Saar, Sirgi; Lepik, Anu. (2014). Plant root exudates mediate neighbour recognition and trigger complex behavioural changes. New Phytologist, 204, 3, 631−637.10.1111/nph.12930.
Suija, A.; Liira, J. (2017). Community response to alkaline pollution as an adjusting re-assembly between alternative stable states. Journal of Vegetation Science, 28 (3), 527−537.10.1111/jvs.12506.
Paal, Taavi; Kütt, Laura; Lõhmus, Kertu; Liira, Jaan (2017). Both spatiotemporal connectivity and habitat quality limit the immigration of forest plants into wooded corridors. Plant Ecology, 218 (4), 417−431.10.1007/s11258-017-0700-7.
Juhendamised
Juhendamised
Priit Kukk, magistrikraad, 2015, (juh) Jaan Liira, Mikroelupaiku pakkuvad struktuurielemendid erineva kujunemisajalooga puistutes, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Botaanika osakond.
Anette Sepp, magistrikraad, 2014, (juh) Marina Semtšenko; Kristjan Zobel, Taim-taim koevolutsiooni tähtsus looniidu koosluse kujunemisel, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Botaanika osakond.