See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Institutsionaalne uurimistoetus (IUT)" projekt IUT20-31
IUT20-31 "Taim-taim interaktsioonide roll rohttaimede evolutsiooniliste muutuste suunajana" (1.01.2014−31.12.2019); Vastutav täitja: Kristjan Zobel; Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut; Finantseerija: Sihtasutus Eesti Teadusagentuur; Eraldatud summa: 699 600 EUR.
IUT20-31
Taim-taim interaktsioonide roll rohttaimede evolutsiooniliste muutuste suunajana
The role of plant-plant interactions as drivers of evolutionary change in herbaceous plants
1.01.2014
31.12.2019
Teadus- ja arendusprojekt
Institutsionaalne uurimistoetus (IUT)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB250 Entomoloogia, taimede parasitoloogia 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt100,0
PerioodSumma
01.01.2014−31.12.2014116 600,00 EUR
01.01.2015−31.12.2015116 600,00 EUR
01.01.2016−31.12.2016116 600,00 EUR
01.01.2017−31.12.2017116 600,00 EUR
01.01.2018−31.12.2018116 600,00 EUR
01.01.2019−31.12.2019116 600,00 EUR
699 600,00 EUR

Tähelepanuväärne osa taimeökoloogiast on aja jooksul uurinud indiviidide reaktsiooni naabertaimedele, samas on tehtud vaid minimaalseid püüdlusi sidude neid reaktsioone evolutsiooniga, ja muuta vastavalt kooslusteooria olulisi arusaamu. Käesolev projekt püüab selgitada, mil määral mõjutab taim-taim koevolutsioon kooslusprotsesse, s.t. püüab mõista kuidas taim-taim interaktsioonid määravad oluliste elukäigutunnuste evolutsiooni; ning mil määral struktureerib koosluse tasemel koevolutsioon taimekooslusi. Projektil on kolm peamist fookust: (a) taimede konkurentsi- ja kooperatsioonivõime kui käitumusliku omaduse evolutsiooni uuringud; (b) uuringud hõimu äratundmise ja hõimuvaliku tähtsusest rohumaakooslustes; (c) uuringud rohttaimede erineva plastilise vastuse kohta puittaimed ja rohttaimede varjule. Püüame selle projektiga anda oma panuse uue kooslusökoloogia evolutsioonilis-ökoloogilise paradigma ehitamisse.
Studies on the reaction of individuals to their neighbours’ have made up a considerable part of plant ecology, but there have been minimal efforts to tie these ‘reactions’ to evolution, and even fewer to understand interactions that might lead to evolution and thus a rethinking of fundamental community theory. This project attempts to deepen the understanding of the role of plant coevolution in community processes, i.e. tries to understand how plant-plant interactions determine the evolution of life-history traits; and to what degree coevolution structures plant communities. There are three main focuses in this project: (a) evolution of plant competititve and co-operative abilities as behavioural traits; (b) importance of kin recognition and kin selection in herbs; (c) differential plastic response of herbaceous plants to herbaceous shade and tree shade. With this project we hope to give our share to the building of the emerging evolutionary-ecological paradigm in community studies.
Käesoleva projekti põhieesmärgid olid kõik seotud pikalt koos evolutsioneerunud taimeliikide kohastumusega üksteisele ja sellega seotud muutuset elukäigutunnustes ning taimede käitumismustris naabrite suhtes. Peamiselt taotlesime järgmist: 1) uurida, kuidas on taimede konkurensi- ja kooperatsioonivõime vaadeldav evolutsioonis kinnistunud käitumusliku omadusena; 2) uurida, mil määral ja milliste signaalide kaudu on taimed võimelised naabrite seas lähisugulasi ära tundma ja oma käitumist naabrite suhtes vastavalt sellele modifitseerima; 3) selgitada, kas taimed teevad vahet oma evolutsioonilises ajaloos sagedasti ette tulevate ja harva ette tulevate naaberliikide vahel. Projekt oli edukas, kuna meie peamised tööhüpoteesid leidsid kinnitust. Sai selgeks, et konkurentsikäitumine, skaalal konkurntsist hoidumine -- agressiivne mahasurumine, sõltub suurel määral sellest, millise geneetilise identsusega naabreid taim peamiselt kogenud on. Liigid, kelle naabriks on peamiselt geneetiliselt lähedased isendid (liigikaaslased, geneetiliselt identsed võsud) on konkurentsikäitumises oluliselt vähem agressiivsed kui need, kelle lähimaks naabriks on olnud geneetiliselt kauged, mõne muu liigi esindajad. projekti käigus sai selgeks, et peamine infoallikas naabrite geneetilise identsuse kohta on juurte poolt eritetevad nn juureeksudaadid. Viimaste neutraliseerimine aktiveeritud söe lisamisega mulda lõi segi koosluse tavapärase funktsioneerimise ning viis koosluse kasvuvormilise ning liigilise mitmekesisuse vaesustumisele. Plastilised reaktsioonid naaberteime kohalolule, selgus, olid tugevasti mõjutatud sellest, kui tihti evolutsioonilises lähiajaloos taimeliik mingi geneetilise identsusega taimega on koos elanud. Plastilisus, nagu selgus, ei ole lihtne konkurentsisituatsioonist tulenev reaktsioon vaid sõltub suuresti sellest, kelle suhtes käitumuslikult reageeritakse. Loodetavasti lubavad meie tulemused lisada uue originaalse peatüki taimeökoloogia teooriasse.