"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF5817
ETF5817 (ETF5817) "Läänemere vagumuse geoloogia petroloogiliste uuringute ja geofüüsikalis-struktuurse modelleerimise alusel (1.01.2004−31.12.2007)", Väino Puura, Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond.
ETF5817
Läänemere vagumuse geoloogia petroloogiliste uuringute ja geofüüsikalis-struktuurse modelleerimise alusel
Geology of the Baltic Sea depression: evidences from petrological studies and geophysical and structural modelling
1.01.2004
31.12.2007
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.2. MaateadusedT510 Kronoloogia, vanusemääramise tehnoloogia1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskondkoordinaator01.01.2004−31.12.2007
PerioodSumma
01.01.2004−31.12.2004150 000,00 EEK (9 586,75 EUR)
01.01.2005−31.12.2005148 235,29 EEK (9 473,96 EUR)
01.01.2006−31.12.2006151 200,00 EEK (9 663,44 EUR)
01.01.2007−31.12.2007151 200,00 EEK (9 663,44 EUR)
38 387,59 EUR

Rahvusvaheline Integreeritud Ookeani Puurimise Programm on lülitanud oma kavadesse shelfimerede põhja teadusuuringud. Läänemeremaade geoloogid on selle alusel alustanud Läänemere põhja puurimisprogrammi kavandamist. Programmi esimene osa on pühendatud aluspõhjakivimitele ja basseini varasele ajaloole. Antud projekt peab kaasa aitama puurimisprogrammi lähtealusteks materjalide läbitöötamisele ja soovituste koostamisele. Projekt baseerub täitjate varasemale kogemusele Läänemere basseini geoloogia, arenguloo ja kivimite tekketingimuste uurimisel koostöös Rootsi, Soome, Leedu, Läti ja teiste riikide geoloogidega. Erinevus varasematest töödest seisneb suunitlus meralustele, seni nõrgalt uuritud struktuuridele ja kivimitele Läänemere ja tema lahtede ühendusalal. Taotleja lõppenud sihtfinatseerimise teema (0551 -1998-20002) ja lõppeva ETF grandiprojekti 4417 käigus selgitati välja, et praegune Läänemere vagumus kujunes lõplikult hilis-Kvaternaaris Svekofennia kooresegmenti (1,9-1,8 Ga) lõikunud tektooniliselt aktiivses Balti-Botnia vöötmes, mille areng algas juba Subjotniumis (1,65-1,5 Ga) ja jätkus aktiviseerumisega Jotniumis (1,4 Ga), Post-Jotniumis (1,2-1 Ga) ja Paleosoikumis (0,6-0,3 Ga). Uue projekti ülesandeks seatakse merepõhja moodustanud kivimite leviku (geofüüsika andmetel) ning koostise ja tekketingimuste ning epigeneetiliste muutuste alusel (magma-, sette- ja impaktkraatrite kivimite ning soonmineraalide petroloogia ja vanuseuuringud) põhjal arenguloo selgitamine. Magmakivimite uurimiseks kogutakse lähteandmed rannikutel levivate kivimite uuringute tulemustest ja teostatakse originaaluuringuid merepõhjast pärit rändkividest. Varaseimate settekivimite tekketingimuste selgitamiseks kogutakse proove rannalähedastest ja merealustest paljanditest, puursüdamikest, meteoriidikraatrite täidetest, Kvaternaarisetete erraatilisest materjalist. Litoloogilisi, mineraloogilisi, geokeemilisi ja isotoopkoosseisu uuringuid kasutades selgitatakse vanimate mandrikooresiseste ja -pealsete magma- ja settekivimite tekkekekskkonda, lähtematerjali allikad, katageneetiliste ja epigeneetiliste muutuste taset, ning tekkeaegseid ja järgneva ajaloo vältel valitsenud sügavus- ja soojustingimusi. Geofüüsikaliste ja geoloogiliste andmete põhjal modelleeritakse merepõhja struktuuri. Projektis osalevad kaks doktoranti ja üks magistrant.
The new global Integrated Ocean Drilling Project will include drilling in previously undrilled aquatories of continental shelf. In the circum-Baltic countries international joint research for preparation of drilling at the Baltic Sea is planned.The first target is the oldest supracrustal complexes of Palaeoproterozoic to Phanerozoic bedrock.The present project is intended to co to the pre-drilling research and design of the drilling program. The investigators involved have a long-lasting experience of circum-Baltic geological cooperation in the Baltic Sea research and trans-Baltic correlation. Compared to previous studies, the main targets of the present project are previously weakly studied structures and rocks of the seabed. Our preliminary conclusion is that the present Baltic Sea depression formed finally in the Late Cenozoic in the central part of the Svecofennian (1.9-1.8 Ga) Crustal Domain as a result of regional and local erosion, glacial exaration and imcomplete post-glacial rebound of glacioisostatic depression in the conditions of soft epirogenic and differentiated crustal movements. However, it was found, that the main depression of the Baltic Sea and Gulf of Bothnia is nested within a Palaeoproterozoic to Palaeozoic zone of crustal weakness cross cutting the uniform extremely thick (45-65 km) and stable Svecofennian crustal domain (1.9-1.8 Ga in age). Within the Baltic-Bothnian Belt (BBB), Subjotnian (1.65-1.5 Ga) igneous and sedimentary, Jotnian (1.4 Ga) sedimentary and Lower Palaeozoic (0.6-0,4 Ga) sedimentary suites are abundant either as intrusions in the or fill tectonic depressions in it. Geology of BBB differs significantly from the surrounding mainland. However, practically no specialized complex studies of petrology, age, structure and evolution of oldest suites building the Baltic seabed has been carried out. As there is very few drill cores available such studies have to be based on the outcrops and drill cores along the seashores, erratic boulders dispersed by Quaternary glaciers, suites trapped in tectonic grabens and fragments in breccias of crater fillings. In collections of previous studies, a considerably large number of relevant samples is stored. Using lithological, mineralogical, geochemical, isotopic dating and petrological methods, geophysical studies and structural modelling we are going to study the formation and subsequent changes of rock and minerals, and as a whole, the history of formation of the oldest post-orogenic and platform suites in the area of junction of Baltic proper and its gulfs, and of the entire BBB. Two PhD and one MSc. students participate the project.