See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF7858
ETF7858 "Lähis-Ida neoliitiline revolutsioon ja selle mõju inimpopulatsioonide geneetilisele struktuurile siirdealadel: emaliinide fülogeograafilise analüüsi põhjal (1.01.2009−31.12.2011)", Ene Metspalu, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond.
ETF7858
Lähis-Ida neoliitiline revolutsioon ja selle mõju inimpopulatsioonide geneetilisele struktuurile siirdealadel: emaliinide fülogeograafilise analüüsi põhjal
Neolithic Revolution in the Fertile Crescent and its influence to the population genetic structuring in the spread areas: the matrilineal perspective
1.01.2009
31.12.2011
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.3. GeneetikaB220 Geneetika, tsütogeneetika 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt100,0
PerioodSumma
01.01.2009−31.12.2009211 092,00 EEK (13 491,24 EUR)
01.01.2010−31.12.2010211 092,00 EEK (13 491,24 EUR)
01.01.2011−31.12.201113 491,60 EUR
40 474,08 EUR

Üleminek toidu tootmisele on hiljutine, kuid põhimõtteline muudatus inimkonna ajaloos, ulatudes tagasi vaid Pleistotseeni lõppu, vahemikku 12000 – 10000 aastat tänasest. Taotluse eesmärgiks on uurida vanima – Lähis-Idaga seotud neoliitise perioodi tekke ja leviku mõju protsessist otseselt haaratud piirkondade populatsioonigeneetikale: Euroopale, Lääne-, Kesk-, ja Lõuna-Aasiale ning Põhja-Aafrikale. Probleem on üks olulisemaid mõistmaks inimpopulatsioonide geneetilist struktuuri ja on intensiivse uurimistöö objektiks paljudele teaduskeskustele ülemaailmselt. Haploidsed geneetilised süsteemid (emaliiniline mitokondri DNA (mtDNA) ja isaliiniline Y kromosoom) on mänginud juhtrolli neis uuringuis. Hiljaaegu toimus inimkonna emaliinse põlvnemise uurimises sügav muutus tänu sellele, et võeti kasutusele kogu mitokondri genoomis sisalduv fülogeneetiline informatsioon. Käesoleva taotluse eesmärgiks on kasutada ülaltoodud ning ka komplemetaarseid lähenemisi relevantsete geneetiliste süsteemide fülogeograafiliselt põhjaliku molekulaarse eristuse saavutamiseks. Me planeerime uurida Lähis-Ida populatsioone ja alasid, kuhu kandus sealt lähtunud põllumajanduse areng. Töö esimeses faasis keskendume fülogeneetilisel süvatasemel kahe “neoliitilise signaali” – haplogruppide J ja T – varieeruvusele Lääne-Euraasias, Põhja-Aafrikas ja Lõuna-Aasias. Meie tööhüpoteesiks on oletus, et selline analüüs võimaldab eristada geeniliinide ekspansiooni viimase 30 – 40 tuhande aasta jooksul ja leida nende hulgast niisugused, mille leviala oleks seletatav Lähis-Idas tekkinud ja sealt lähtunud põlluharimisega läbi deemilise diffusiooni mehhanismi Euroopasse, Põhja-Aafrikasse, Pärsiasse ja Indiasse. Projekt, k.a. tulemuste avaldamine, võiks olla edukalt teostatav aastatel 2009-2010. Seejärel koondame peatähelepanu võimalike vähemlevinud “neoliitiliste markerite” tuvastamisele ning iseloomustamisele.On oluline rõhutada asjaolu, et vastav projekt on osa suuremast tervikust. Meie uurimisgrupp osaleb rahvusvahelises koostööprogrammis mille eesmärgiks on Y-kromosoomi geneetiliste mustrite fülogeograafilised süvauuringud ja seda ka käesolevas taotluses mainitud geograafilistest aspektidest lähtuvalt.On asjakohane eeldada, et me laiendame käesolevas uurimistöös püstitatud küsimustele vastuste otsimise strateegiat toetudes ka üle-genoomilistest uuringutest saadavale informatsioonile.
Food production is a relatively recent but fundamental change in the lifestyle of humans as a species and can be traced back only to the very end of Pleistocene, between 12,000 – 10,000 years before present. This proposal focuses to the influence of the oldest – the Near Eastern – dawn of neolithization to the population genetics of the directly affected areas: Europe, West and Central Asia and South Asia, as well as North Africa. The problem is one of the moust important in order to understand human population structuring and is currently intensively explored by a number of research centers worldwide. Haploid genetic systems (matrilineal mitochondrial DNA (mtDNA) and patrilineal Y chromosome) have played central role in the progress. Recently, the quest for the matrilineal ancestry of human populations underwent a profound change thanks to the exploration of complete phylogenetic information of the mitochondrial genome.The aim of the present proposal is to use this and complementary approaches for phylogeographically sound molecular dissection of relevant genetic systems. We plan to investigate populations of the Near East and in the spread zone of the Near Eastern agricultural complex. Experimentally, the work of this grant proposal includes two different strategies. In the first phase, the deepest possible phylogenetic analysis will cover two putative “Neolithic signal” haplogroups J and T, in the West Eurasian, North African and South Asian space. Our working hypothesis is that such an analysis allows to distinguish between genetic lineages likely expanded in different time frames within the last 30,000 – 40,000 years and to reveal those which have potentially expanded as a consequence of the origin and spread of farming in the Near East and carried, by demic diffusion, to Europe, North Africa, Persia and to peninsular India. We plan to fill this phase of the project, including publication, within 2009 – 2010. The second stage of the project, to be planned and carried out partially in parallel with the first, is to find and characterize new minor “Neolithic signal” haplogroups or subhaplogroups. We plan this phase of the work within 2010 – 2011 years. We stress that this particular proposal is an essential part of a wider research effort that our lab is carrying out, together with many colleagues from different countries and which covers also the Y chromosome and high-throughput WG study of largely overlapping populations.