"Muu" projekt 8-3/62 8-3/80 ARH2015/XVI
8-3/62 8-3/80 ARH2015/XVI " Kehapõhise vormi otsingud kaasaegse puidutehnoloogia baasil (2015) (10.06.2015−30.11.2015)", Jaan Tiidemann, Eesti Kunstiakadeemia, Arhitektuuriteaduskond, Arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakond.
S03-15/0122L 1-9409-2015
8-3/62 8-3/80 ARH2015/XVI
Kehapõhise vormi otsingud kaasaegse puidutehnoloogia baasil (2015)
Wooden construction practices (2015)
Kehapõhise vormi otsingud kaasaegse puidutehnoloogia baasil (2015)
10.06.2015
30.11.2015
Muu
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.1. Arhitektuur ja tööstusdisainT240 Arhitektuur, sisekujundus2.1. Ehitusteadused (ehitusprojekteerimine, ehitustehnika, tööstus- ja tsiviilehitus ning teised seotud teadused)100,0
AsutusRiikTüüp
Eesti Kultuurkapital
Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
PerioodSumma
10.06.2015−30.11.20157 450,00 EUR
7 450,00 EUR
7450,00
Eesti Kultuurkapital, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

Kehapõhise vormi otsingud kaasaegse puidutehnoloogia baasil. Workshopi jooksul peab tudengitel: • Teadvustuma arhitekti roll ja -ülesanded ning arhitektuurse projekti kui vahendi eesmärgid ehitusprotsessis; • Teadvustuma arhitekti vastutus – arhitektuurse idee kavandamise etapis tehtud otsuste ja valikute tähendus ja tagajärjed nende elluviimisel; • Tekkima säästev suhtumine ressurssidesse, milleks on materjalid, töövahendid ja nii enda kui teiste aeg; • Arenema esialgsed oskused juhtida ja teostada protsesse, jagada töö lõikudeks ja järjestada olulised etapid; • Täienema suhtlemis- ja tiimitöö oskused.
Searching the physical form on the basis of contemporary wood technology. During the workshop, students will - comprehend the role and tasks of an architect and the aims of an architectural project as a means in the construction process; - comprehend an architect’s responsibility with regard to the impact of the decisions and choices made at the design stage on their implementation; - adopt sustainable attitude to the resources such as material, tools and time; - develop fundamental skills to manage and implement processes, divide work into stages and important sequences; - improve the communicative and teamwork skills.
TegevusProtsent
Katse- ja arendustöö100,0

Vastutav täitja (1)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Jaan TiidemannmagistrikraadEesti Kunstiakadeemia, doktorant (1,00) Eesti Kunstiakadeemia, Arhitektuuriteaduskond, Sissejuhatus erialasse (0,20) Eesti Kunstiakadeemia, Arhitektuuriteaduskond, Mõõtmispraktikate juhendamine (0,10) Eesti Kunstiakadeemia, Arhitektuuriteaduskond, Ehituspraktikate juhendamine (0,10) Jaan Tiidemann Arhitektibüroo, arhitektEST / ENG10.06.2015−30.11.2015

Juhendajad (1)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Andres AlverEesti Kunstiakadeemia, Professor (1,00) Alver Arhitektid OÜ, arhitektEST / ENG10.06.2015−30.11.2015