This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
"Estonian Science Foundation Research Grant" project ETF6699
ETF6699 (ETF6699) "The study of dissociation and aggregation processes of compounds in low polarity media and gas-phase, the influence of additives on the processes. (1.01.2006−31.12.2009)", Ivari Kaljurand, University of Tartu, University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old).
ETF6699
Ainete dissotsiatsiooni- ning agregatsiooniprotsesside uurimine vähepolaarsetes keskkondades ja gaasifaasis ning lisandite mõju nendele protsessidele.
The study of dissociation and aggregation processes of compounds in low polarity media and gas-phase, the influence of additives on the processes.
1.01.2006
31.12.2009
R&D project
Estonian Science Foundation Research Grant
Field of researchSubfieldCERCS specialtyFrascati Manual specialtyPercent
4. Natural Sciences and Engineering4.11. Chemistry and Chemical Technology 1.3. Chemical sciences (chemistry, other allied subjects)100,0
InstitutionRolePeriod
University of Tartucoordinaator01.01.2006−31.12.2007
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old)coordinaator01.01.2006−31.12.2009
PeriodSum
01.01.2006−31.12.2006180 000,00 EEK (11 504,10 EUR)
01.01.2007−31.12.2007180 000,00 EEK (11 504,10 EUR)
01.01.2008−31.12.2008180 000,00 EEK (11 504,10 EUR)
01.01.2009−31.12.2009172 800,00 EEK (11 043,93 EUR)
45 556,23 EUR
0,00 EUR

Käesoleva töö raames uuritakse kasutades erinevaid instrumentaalanalüüsi meetodeid (spektrofotomeetrilised, elektrokeemilised ning massispektromeetrilised) ainete dissotsiatsiooni (happeline, elektrolüütiline) ning agregatsiooni (homo- ning heteroassotsiatsioon, ioon-paardumine jmt) protsesse erinevates vedelates keskkondades ning nende protsesside sõltuvust reaktsioonitingimustest. Nimetatud reaktsioonide uurimine on oluline kuna nende reaktsioonide tundmine aitab mõista, miks ained käituvad teatud keskondades ja teatud tingimustel just nii nagu nad käituvad, valida keemilises sünteesis soovitud tulemuste saamiseks sobivaimad reagendid ning keskkonnatingimused ning disainida uusi sobivate omadustega aineid.
In the present work will be studied dissociation (acidic, electrolytic) and aggregation (homo- and heteroassociation, ion-pairing and other) processes of compounds and the dependences of these reactions from conditions in various liquid media using several methods (spectrophotometrical, electrochemical, massspectrometrical) of instrumental analysis. The study of these reactions is important as the knowing of these helps one to understand, why compounds behave on certain environment and on certain conditions as they do, apply right compound on right place and to design new compounds having desired properties.