"Muu" projekt LMIN13122
LMIN13122 "Rakendusuuring "Radooniohutu ehitamise lahenduse olemasolevatele ja uutele hoonetele" (18.08.2013−30.11.2014)", Targo Kalamees, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool.
LMIN13122
Rakendusuuring "Radooniohutu ehitamise lahenduse olemasolevatele ja uutele hoonetele"
Applied research of Radon Safe Constrution Solutions for Existing and New Buildings
Rakendusuuring "Radooniohutu ehitamise lahenduse olemasolevatele ja uutele hoonetele"
18.08.2013
30.11.2014
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.15. Ehitus- ja kommunaaltehnikaT230 Hooneehitus2.1. Ehitusteadused (ehitusprojekteerimine, ehitustehnika, tööstus- ja tsiviilehitus ning teised seotud teadused)100,0
AsutusRiikTüüp
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Keskkonnaministeerium
PerioodSumma
18.08.2013−30.11.201450 000,00 EUR
50 000,00 EUR
siseriiklik leping

Lepingu objektiks on rakendusuuring "Radooniohutu ehitamise lahendused olemasolevatele ja uutele hoonetele". Välja töötatavate lahenduste mõju hindamiseks tuleks kirjeldada siseõhu radoonikontsentratsiooni arvutusmetoodikat, mis võimaldab näiteks ehituslike ja ventilatsioonilahenduste mõju arvutuslikku võrdlemist ning otstarbekate lahenduste väljavalimist. Radooniohutu ehitamise rakendusuuring koosneb kolmest osast: 1) mõõtmised ja testimine olemasolevates renoveeritavates hoonetes ja uutes hoonetes; 2) laborikatsed sõlmede õhupidavuse määramiseks; 3) juhendmaterjali koostamine.
The aim of the contract is the applied research of radon safe constrution solutions for existing and new buildings. To assess the impact of the solutions there should be described the calculation methodology of indoor air radon concentrations, which allows computational comparison of the effect of constructional and ventilation solutions and the election of feasible solutions. The applied research of radon safe constrution solutions consists of three parts: 1) measuring and testing in existing renovated buildings and new buildings; 2) laboratory tests to determine airtightness of nodes; 3) compiling instructional materials.
KirjeldusProtsent
Rakendusuuring100,0