"Mobilitas Pluss ERC granditaotlemise toetus" projekt MOBERC2
MOBERC2 "Eesti nüüdiskultuuri arengumustrid: ERC projekti ettevalmistamine (1.01.2016−30.06.2017)", Virve Sarapik, Eesti Kunstiakadeemia.
MOBERC2
Eesti nüüdiskultuuri arengumustrid: ERC projekti ettevalmistamine
The patterns of development in contemporary Estonian culture: preparations for an ERC project.
1.01.2016
30.06.2017
Teadus- ja arendusprojekt
Mobilitas Pluss ERC granditaotlemise toetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.5. KunstiteadusH310 Kunstiajalugu6.3. Muud humanitaarteadused (filosoofia - s.h. teaduse ja tehnika filosoofia, kunstiteadused, kunstiajalugu, kunstikriitika, maalikunst, skulptuur, muusikateadus, teatriteadus, religioon, teoloogia jne.)40,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH390 Üldine ja võrdlev kirjandusteadus, kirjanduskriitika, kirjandusteooria 6.2. Keeleteadus ja kirjandus40,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.5. KunstiteadusH330 Draamakunst6.3. Muud humanitaarteadused (filosoofia - s.h. teaduse ja tehnika filosoofia, kunstiteadused, kunstiajalugu, kunstikriitika, maalikunst, skulptuur, muusikateadus, teatriteadus, religioon, teoloogia jne.)20,0
AsutusRollPeriood
Eesti Kunstiakadeemiakoordinaator01.01.2016−30.06.2017
PerioodSumma
01.01.2016−31.12.2016105 000,00 EUR
105 000,00 EUR

Tegevuskava eesmärgiks on (1) ette valmistada ja esitada European Research Council projektitaotlus; (2) alustada ERC projekti eeltöödega; (3) jätkata projekti läbiviimiseks vajalikke alusuuringuid. ERC projekt keskendub nõukogude korra lagunemise järgsete kultuurimustrite uurimisele sotsiopoliitilises taustsüsteemis. Projekti eesmärk on analüüsida, (1) millised teisenemised toimusid hilisnõukogude ja taasiseseisvumisjärgses Eesti kultuuris seoses poliitilise, tehnoloogilise ja sotsiaalmajandusliku raamistiku järsu muutumisega ning kuidas need muutused resoneeruvad erinevate kunstipraktikate – kirjanduse, visuaalkultuuri ja teatri – arengus; (2) kuidas ilmnevad kultuuri arengus rahvuslikud ja rahvusülesed tendentsid; (3) kuidas tänapäevased kunstipraktikad seostuvad poliitilise praktikaga.
The aims of the program are: (1) to prepare and present a grant application to European Research Council; (2) to start preparatory work for the ERC grant project; (3) to continue with the theoretical research needed for carrying out the ERC project. The ERC project is dedicated to examining the cultural patterns that emerged after the breakdown of the Soviet system, and their socio-political context. The purpose of the project is to analyze (1) the reconfigurations that took place in late-Soviet and post-Soviet Estonian culture due to the rapid changes in the political, technological and socio-economical framework, and the specific resonations of these developments in various artistic practises, e.g. literature, visual culture and theatre; (2) the manifestations of national and transnational tendencies in the cultural developments; (3) the relations between contemporary artistic and political practices.