"Muu" projekt SLOOM14103
SLOOM14103 "Soode ökoloogilise funktsionaalsuse tagamiseks vajalike puhvertsoonide määratlemine pikaajaliste häiringute leviku piiramiseks või leevendamiseks, II etapp (1.07.2014−2.06.2016)", Ain Kull, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut.
SLOOM14103
Soode ökoloogilise funktsionaalsuse tagamiseks vajalike puhvertsoonide määratlemine pikaajaliste häiringute leviku piiramiseks või leevendamiseks, II etapp
Buffer zones to limit and mitigate harmful effects of long-term antropogenic influence to maintain ecological functionality of bogs, stage II
1.07.2014
2.06.2016
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.10. Geograafia ja regionaaluuringudP510 Füüsiline geograafia, geomorfoloogia, mullateadus, kartograafia, klimatoloogia 1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia33,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.2. MaateadusedP430 Maavarad, majandusgeoloogia 1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia34,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.2. MaateadusedP470 Hüdrogeoloogia, geoplaneering ja ehitusgeoloogia 1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia33,0
AsutusRiikTüüp
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
PerioodSumma
01.07.2014−02.06.2016461 205,00 EUR
461 205,00 EUR
Keskkonnaprogramm, alamprogramm "Maapõu"

Projekti eesmärgiks on välja selgitada pikaajaliselt hüdroloogilist režiimi mõjutavatest teguritest lähtuvalt erinevat tüüpi soode ökoloogilise funktsionaalsuse tagamiseks vajalik puhvertsooni laius. Tsooni laiuse määramine toimub maastikuökoloogiliste parameetrite ja integraalsete indikaatorite alusel (veetase ja füüsikalis-keemilised omadused, kasvuhoonegaaside voog, taimkate, puude juurdekasv, insektifauna liigirikkus). Tänaseni on palju ebaselgust soode aine- ja energiavoogude toimimises, kuna see on seotud soode erinevate hüdroloogiliste protsesside keerukusega, mõjutatud ilmastiku ja klimaatilistes tingimuste ning inimtegevuse poolt. Eesti soode mitmekesisus ja tihe ilmajaamade võrgustik pakub häid tingimusi soode komplekseks hüdroloogiliseks analüüsiks ning võimaldab täpsustada vee liikumist soomassiivi sees, mis on soode aineringe seisukohast kriitilise tähtsusega. Hinnatakse soode ja ümbritseva keskkonna veevahetust ning soode gaasivahetust, mis lubab täpsustada kasvuhoonegaaside (CO2, CH4, N2O) emissiooni erineva mõjutusastmega soode puhul ning loob aluse Eesti kasvuhoonegaaside bilansi täpsemaks hindamiseks.
KirjeldusProtsent
Alusuuring10,0
Rakendusuuring80,0
Katse- ja arendustöö10,0