"Mobilitas Pluss Postdoctoral Researcher Grant / Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus" projekt MOBJD73
MOBJD73 "Verifitseerimise väidete kaevandamise ja kvaliteedi hindamise meetodid funktsionaalse ohutuse parandadamiseks arvutisüsteemides (1.05.2017−30.04.2019)", Tara Ghasempouri, Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Arvutitehnika instituut.
MOBJD73
Verifitseerimise väidete kaevandamise ja kvaliteedi hindamise meetodid funktsionaalse ohutuse parandadamiseks arvutisüsteemides
Verification assertion mining and qualification methods for improving functional safety in computing systems
1.05.2017
30.04.2019
Teadus- ja arendusprojekt
Mobilitas Pluss Postdoctoral Researcher Grant / Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.6. ArvutiteadusedP170 Arvutiteadus, arvutusmeetodid, süsteemid, juhtimine (automaatjuhtimisteooria)1.1. Matemaatika ja arvutiteadus (matemaatika ja teised sellega seotud teadused: arvutiteadus ja sellega seotud teadused (ainult tarkvaraarendus, riistvara arendus kuulub tehnikavaldkonda)80,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.8. Elektrotehnika ja elektroonikaT171 Mikroelektroonika 2.2. Elektroenergeetika, elektroonika (elektroenergeetika, elektroonika, sidetehnika, arvutitehnika ja teised seotud teadused)20,0
PerioodSumma
01.05.2016−30.04.201966 424,00 EUR
66 424,00 EUR

Ühiskond on saanud laialdast kasu kiirelt arenevast arvutustehnikast, mis on tunginud igasse eluvaldkonda. Kuid arvutisüsteemidele üha suurenev keerukus muudab nende väljatöötamise aina raskemaks. Suurem osa viimasest moodustab verifitseerimine ehk arvutite funktsionaalsuse kontroll. Järeldoktori kandidaat kaitses doktorikraadi kõrgetasemelises uurimisgrupis Verona Ülikoolis, kus tema teemaks oli verifitseerimise väidete kaevandamise ja kvalifitseerimise meetodid. Käesoleva järeldoktori projekti eesmärk on töötada välja uusi meetodeid, algoritme ja töövahendid väidete kaevandamiseks ja kvalifikatseerimiseks, uudse eesmärgiga sünteesida rikkemonitore. See täiendab suurepäraselt TTÜ praegust uurimisteemat rikete monitoorimisest, luues seega sünergia verifitseerimise ja usaldusväärsuse valdkondade vahele.
Society is widely benefiting from progress in computing technology that has penetrated all areas of life. However, with the increasing complexity of computing systems, their development becomes ever more difficult. The major part of this development is today consumed on verification tasks. The postdoc candidate defended her PhD in a highly ranked research group of University of Verona, where her topic was verification of assertion mining and qualification methods. The objective of this post-doc project is to develop new methodologies, algorithms and tools for assertion mining and qualification with a novel goal of error checker synthesis. This clearly complements the host institution’s research topic of concurrent checking, therefore creating a synergy between verification and reliability areas. In related topics, the supervisor J. Raik is coordinating several EU research initiatives that include leading technology companies/institutions such as IBM, Ericsson, Infineon, DLR etc.
Verifitseerimise eesmärk on kontrollida, kas toode, teenus või süsteem vastab teatud nõuetele. Viimastel aastatel on arvutisüsteemide suure keerukuse tõttu muutunud verifitseerimisetapp väga mahukaks ja kulukaks. Seega on hädavajalik keerukust ja kulusid vähendada uute teaduslike tehnikate ja metoodikate abil. Käesoleva projekti eesmärgiks oli verifitseerimisülesande parendamine pöörates rõhku väitekaevandamisele ja väidete kvaliteedi hindamisele. Taotluse kohaselt oli plaanis järeldoktori tulemusena jõuda viie teadusartikli avaldamiseni. On hea meel teatada, et suutsin selle perioodi jooksul avaldada isegi suurema arvu artikleid, kui algselt planeeritud. Hetkeks on viis artiklit avaldatud kvaliteet-konverentsidel ja ajakirjades. Lisaks on kolm ettekannet vastu võetud konverentsidel ja nende avaldamine on endiselt pooleli. Artiklitest kolm keskendub väidete kaevandamisele ja viis väidete kvalifikatsioonile. Olin kaasjuhendajaks doktorandile (Ranganathan Hariharan), kes kaitses oma väitekirja 2019. aasta augustis. Kõik taotluse eesmärgid said saavutatud. Ma suutsin saavutada väärtuslikke tulemusi, mis aitavad akadeemiat ja tööstust testimise, usaldusväärsuse ja turvalisuse valdkonnas. Mul on hea meel tõdeda, et nende kahe aasta jooksul oma järeldoktorantuuris olen teinud koostööd paljude erinevate kompetentsete ja asjatundlike partneritega teemal väitepõhise verifitseerimise parendamine. Partneriteks olid peamiselt Delfti tehnikaülikool, Verona ülikool, Hamburgi tehnikaülikool ja Lausanne'i föderaalne polütehniline kool. Koostöö tulemused on nähtavad avaldatud artiklites.