"Sihtfinantseerimine" projekt SF0331759s01
SF0331759s01 "Ida-Euroopa platvormi loodeosa Hilis-Kvaternaari paleokeskkonna sündmuste dünaamika ja kronoloogia ning setete stratigraafia ja korrelatsioon (1.01.2001−31.12.2005)", Anto Raukas, Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut.
SF0331759s01
Ida-Euroopa platvormi loodeosa Hilis-Kvaternaari paleokeskkonna sündmuste dünaamika ja kronoloogia ning setete stratigraafia ja korrelatsioon
Late Quaternary environmental dynamics in the northwestern part of the East-European Platform: stratigraphy, geochronology, correlation
1.01.2001
31.12.2005
Teadus- ja arendusprojekt
Sihtfinantseerimine
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.2. MaateadusedP450 Stratigraafia 1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia50,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.2. MaateadusedP460 Sedimentoloogia 1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia50,0
PerioodSumma
01.01.2001−31.12.2001730 000,00 EEK (46 655,50 EUR)
01.01.2002−31.12.2002820 000,00 EEK (52 407,55 EUR)
01.01.2003−31.12.2003813 000,00 EEK (51 960,17 EUR)
01.01.2004−31.12.2004914 000,00 EEK (58 415,25 EUR)
01.01.2005−31.12.2005965 000,00 EEK (61 674,74 EUR)
271 113,21 EUR

Ida-Euroopa tugiläbilõigete kompleksse uurimise baasil anti regioonidevaheline stratigraafiline ja geokronoloogiline korrelatsioon ning eristati 6 interstadiaali vanusega u. 65, 56, 44, 32, 26 ja 17 tuh. a.  tagasi. Määrati mereliste ja järveliste transgressioonide kestus ja ajalised piirid Arhangelski oblastis ja Koola poolsaarel ning protsesside sünkroonsus kogu Põhja-Euraasias. Saadud tulemusi rööbistati süvameresetetes, jääpuursüdamikes ja lössides talletatud informatsiooniga. Radioaktiivse berülliumi meetodil dateeriti Eesti ja Põhja-Läti mandrijää servamoodustiste piires olnud rändkivid ning OSL meetodi abil glatsiofluviaalsed setted Eestis, Lätis ja Leedus. Meteoriitse hajusaine uurimise baasil dateeriti Kaali ja Ilumetsa meteoriidikraatrid ja esitati uudne meteoriitse hajusaine kujunemise geneetiline rida. Trükiti  monograafiad Võrtsjärv (2003) ja Lake Võrtsjärv (2004), kus anti uudsed seisukohad järve ja järvenõo arengu kohta. Hinnati inimmõju põhjavee koostisele ja reiimile Eesti põlevkivimaardlas ning erinevatel tüüpaladel (Pakri p-l, Kunda tööstuspiirkonnas ja Kurtna mõhnastikus) ning anti soovitused nende piirkondade keskkonnaseisundi parendamiseks. Arvutati kaevanduslagede püsivus sõltuvalt kaevandamise viisist. Selgitati nõlvaprotsesside tüübid, ulatus ja keskkonnamõju Põhja-Eesti paekaldal. Anti Peipsi rannikuala keskkonnaseisundi muutuste prognoos ja analüüsiti Peipsi veetasemete muutuste,  rüsijää ja inimmõju osa randade purustusele.  Koostati ülevaade (koos TÜ gi teadlastega) mandrijää taandumisest Eestis ja anti servamoodustiste vanuse uus hinnang. On trükitud 19 CC artiklit.
Based on the multidisciplinary (palaeobotanical, lithological, ESR, OSL etc.) study of key sections in the northwestern part of the East European Platform, an interregional climato-chronostratigraphic correlation of Upper Quaternary sediments was given. Six interstadials with the ages ca 65, 56, 44, 32, 26 and 17 ka were distinguished. The duration and time limits of marine and lake transgressions on the Kola Peninsula and Arkhangelsk District and the synchronity of processes in the whole Northern Eurasia were determined. The results obtained were correlated with the information stored in ocean deep sediments, ice cores and loesses. By means of the radioactive beryllium method the erratic boulders within the boundaries of ice marginal formations in Estonia and northern Latvia were dated. The OSL method was used to date glaciofluvial deposits in the Baltic States. Based on the study of fine cosmic matter, the age of Kaali and Ilumetsa meteorite craters was determined and genetic types of spherules distinguished. In the monographs on Lake Võrtsjärv published in Estonian (Võrtsjärv, 2003) and English (Lake Võrtsjärv, 2003) new concepts on the history the lake and lake depression were presented. Human impact on the composition and regime of groundwater in the Estonian oil-shale deposit and in the three geologically different type areas Pakri, Kunda and Kurtna was assessed. Recommendations for the improvement of environmental conditions and arrangement of monitoring system in these regions were given. The effect of underground mining on the topography in dependence of the size and shape of chambers was studied and a nomogram for calculating optimal dimensions of chambers was presented. The extent and environmental impact of slope processes on the North-Estonian klint where studied. 19 CC papers were published.