"Sihtfinantseerimine" projekt SF0172099s02
SF0172099s02 "Integreeritud meetmete väljatöötamine invasioonihaiguste tõrjeks loomapopulatsioonides inimese tervise ja keskkonnakaitse tagamiseks (1.01.2002−31.12.2005)", Toivo Järvis, Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut.
SF0172099s02
Integreeritud meetmete väljatöötamine invasioonihaiguste tõrjeks loomapopulatsioonides inimese tervise ja keskkonnakaitse tagamiseks
Working out integrate measures to control parasitic diseases in animal populations for human health and environment safety
1.01.2002
31.12.2005
Teadus- ja arendusprojekt
Sihtfinantseerimine
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.2. MikrobioloogiaB240 (Inimeste ja loomade) parasitoloogia1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt50,0
3. Terviseuuringud3.2. VeterinaarmeditsiinB750 Veterinaarmeditsiin, kirurgia, füsioloogia, patoloogia, kliinilised uuringud 4.3 Veterinaaria30,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.6. PõllumajandusteadusB400 Zootehnika, loomakasvatus, aretustegevus4.1. Põllumajandus, metsandus, kalandus ja nendega seonduvad teadused (agronoomia, loomakasvatus, kalakasvatus, metsakasvatus, aiandus jne.)20,0
PerioodSumma
01.01.2002−31.12.2002600 000,00 EEK (38 346,99 EUR)
01.01.2003−31.12.2003476 000,00 EEK (30 421,94 EUR)
01.01.2004−31.12.2004535 000,00 EEK (34 192,73 EUR)
01.01.2005−31.12.2005600 000,00 EEK (38 346,99 EUR)
141 308,65 EUR

1. Trihhinelloos. Ulukkarnivoorid on sageli tabandunud keeritsussidega (50,6%), loomade nakatumine on pidevalt suurenenud. Peamised keeritsusside levitajad looduses on punarebased ja kährikud. Ulukitel on Eestis identifitseeritud Trichinella nativa ja T. britovi, kodusigadel T. britovi ja T. spiralis. T. nativaga nakatunud ulukid paiknevad suures enamuses ida pool isotermi -5 °C jaanuaris, T. britoviga nakatunud ulukid aga läänepool isotermi -5 °C jaanuaris. Isotermi -5,5 °C jaanuaris ümbruses esinevad nii T. nativa kui ka T. britovi. Välja on töötatud detailne eeskiri trihhinelloositõrjeks Eestis. 2. Toksokaroos. Toxocara canise nakkus esines 14,6% uuritud koertest. 12,2% koertel leiti neerudest ja maksast T. canise vastseid. Kassidest oli T. mystaxiga invadeerunud 48,2%. Positiivne korrelatsioon esines invasiooni intensiivsuse ja antikehade tiitri vahel. 4,2% haljasaladelt ja laste liivakastidest võetud proovidest sisaldas Toxocara spp. mune. Peamisteks väliskeskkonna saastajateks solkmemunadega on kassid. 3. Parasitooside epidemioloogia ja tõrje. Sigade askarioosi levikus esines nuumikute gruppides ealine ja sesoonne dünaamika. Sigade ösofagostomoosi korral täheldati vaid ealist dünaamikat. Dehelmintiseeritud lammaste karjatamisel nakkusohtlikul karjamaal taastub nakkus mõne kuuga. Veistel on levinud strongülidoosid, strongüloidoos ja eimerioos. Kalmuse (Acorus calamus) juurte, soolikarohu (Tanacetum vulgare) õisikute, aedruudi (Ruta graveolens) ürdi ja kõrvitsaseemnete (Cucurbita pepo) preparaadid on tugeva nematitsiidse toimega nii sigade kui ka lammaste seedekulgla parasiitide suhtes. Nende herbaalpreparaatide efektiivsus oli samaväärne praegu kasutusel olevate anthelmintikumidega. Välja on töötatud esialgsed soovitused loomade parasitaarhaiguste tõrjeks.
1. Trichinellosis. Sylvatic carnivores are frequently infected with Trichinella (50.6%), the prevalence is increasing. The main distributors of infection are red foxes and raccoon dogs. T. nativa and T. britovi are detected in sylvatic animals, T. spiralis and T. britovi in domestic pigs. Big majority of animals infected with T. nativa is located to the east from isotherm -5 °C in January, T. britovi was mostly detected in animals to the west from isotherm -5 °C in January. Close to isotherm -5,5 °C both Trichinella species were found. Detail regulations for control of trichinellosis in Estonia are worked out. 2. Toxocarosis. Toxocara canis adults were found in 14.6% of the studied dogs. Larval infection was detected in kidneys and livers in 12.2% of dogs. T. mystax adults were found in 48.2% of the studied cats. The correlation between autopsy data (presence of adult worms and larvae) and antibody titres was positive. 4.2% of faecal and sand samples collected from park lawns and sandpits consisted of Toxocara eggs. The main contaminators of the environment with Toxocara eggs are cats. 3. Epidemiology and control of parasitoses. In pig ascariosis age and seasonal dynamics were found in fatling groups. In pig oesophagostomosis age dynamics was registered. After grazing of treated sheep on infected pasture reinfections occurred during some months. Bovine strongylidoses, strongyloidosis and eimeriosis are spread. Preparations of sweet flag (Acorus calamus) rhizome, tansy (Tanacetum vulgare) blossoms, rue (Ruta graveolens) herbs and pumpkin (Cucurbita pepo) seeds have nematicidal effects comparable with anthelmintics used nowadays against pig and sheep intestinal parasites. Preliminary recommendations for control animal parasitic diseases have been worked out.