"Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel" projekt SLTFY17013T
SLTFY17013T "Nanomaterjalide tehnoloogiate ja uuringute keskus (NAMUR+) (1.01.2017−31.12.2021)", Vambola Kisand, Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, füüsika instituut.
SLTFY17013T
Nanomaterjalide tehnoloogiate ja uuringute keskus (NAMUR+)
Centre of Technologies and Investigations of Nanomaterials (NAMUR+)
NAMUR+
1.01.2017
31.12.2021
Teadus- ja arendusprojekt
Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.12. Protsessitehnoloogia ja materjaliteadusT151 Optilised materjalid 2.5 Materjalitehnika60,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.10. FüüsikaP250 Tahke aine: struktuur, termilised ja mehhaanilised omadused, kristallograafia, phase equilibria1.3 Füüsikateadused20,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.11. Keemia ja keemiatehnikaP352 Pinna- ja piirpindade keemia 1.4 Keemiateadused20,0
AsutusRiikTüüp
SA ArchimedesEesti Vabariik
PerioodSumma
01.01.2017−31.12.20211 225 624,05 EUR
1 225 624,05 EUR

Teekaardi projekti NAMUR+ laiapõhjalisem eesmärk on koondada nii projekti partnerite poolt käsutatav kui ka hangitav ja täiendatav kõrgtehnoloogiline nanomaterjalide uurimisaparatuur atraktiivseks nanouuringute tõmbekeskuseks, mis põhineks TÜ, KBFI ja TTÜ materjaliuuringute ja nanoturvalisuse teadusgruppide kompetentsil, oleks atraktiivne nende partneritele (k.a. erasektorile) ja võimaldaks maailma tipptasemel nanotehnoloogilisi uuringuid. Käesoleva ettepaneku planeeritavad partnerid on Tartu Ülikool (juhtpartner), Tallinna Tehnikaülikool ning Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut. Äsja valminud TÜ Physicumi puhasruumide kompleks loob eeldused foto- ja elektronlitograafia tehnoloogia kasutuselevõtuks. Teadusasutuste teadusaparatuuri kaasajastamise projekti käigus on puhasruumidesse juba soetatud litograafia jaoks vajalik märgtöötlusjaam. Käesoleva investeerimisettepaneku esmane TÜ poolne fookus on suunatud Physicumi puhasruumide kompleksi aparatuursele arendamisele. Kavas on hankida fotolitograafia eksponeerimisseade (ca 200 kEUR) koos juurdekuuluva aparatuuriga ning elektronlitograafia tarkvara olemasolevatele elektron-mikroskoopidele. Litograafia võimekuse tekitamine oli ka üks NBMFK projektitaotluse keskseid lubadusi ja võimaldab kvalitatiivselt laiendada teekaardi objekti poolt pakutavate teenuste valikut. Samuti on kavas luua TÜ FI juures objektide lokaalsete mehaaniliste omaduste testimise võimekus, mis Eestis tänasel päeval puudub ja mis piirab mitmete tehnoloogiliste lahenduste rakendamist tööstuses. Selleks soetatakse vastav nanotester koos objekti visualiseeriva sõlmega (ca 333 kEUR). Veel plaanitakse investeerida HR-TEM ja puhasruumide operaatorite koolitusse ja tehnosüsteemide täiustamisse, et vähendada teekaardi objekti ekspluatatsioonikulusid ning suurendada selle töökindlust. Lisaks on kavas täiendada TÜ KI-s paiknevat TOF-SIMS kompleksi ja finantseerida teekaardi olemasoleva ja soetatava aparatuuri efektiivseks toimimiseks vajalikke koolitusi. TTÜ-sse on kavas rajada uus ALD - kompleks, täiendada olemasolevat HR-SEM-i nano/mikro-manipulaatoritega ning rahastada operaatorite koolitusi. KBFI täiendab nanoturvalisuse uuringute tugistruktuure, võimaldamaks nanomaterjalide loomist turvalise disaini põhimõttel.
KirjeldusProtsent
Alusuuring60,0
Rakendusuuring35,0
Katse- ja arendustöö5,0
http://namur.ut.ee
AsutusRollRiikTüüpKommentaar
Tallinna TehnikaülikoolpartnerEesti Vabariik
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika InstituutpartnerEesti Vabariik