"Muu" projekt TRU814
TRU814 "Ühtse süsteemi ülesehitamine lähisuhte vägivalla tõkestamiseks Eestis (1.01.2014−31.12.2015)", Marju Medar, Tallinna Ülikool, Tallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut.
TRU814
Ühtse süsteemi ülesehitamine lähisuhte vägivalla tõkestamiseks Eestis
Building a common system for family violence prevention in Estonia
Ühtse süsteemi ülesehitamine lähisuhte vägivalla tõkestamiseks Eestis
1.01.2014
31.12.2015
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.11. SotsiaalteadusedS100 Sotsiaalteaduste ajalugu ja filosoofia 5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.80,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.7. ÕigusteadusS143 Sotsiaalõigus 5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.20,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Ülikoolpartner01.01.2014−31.12.2015
Tallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituutpartner01.01.2014−31.12.2015
AsutusRiikTüüp
Eesti Avatud Ühiskonna Instituut
PerioodSumma
01.01.2014−31.12.201511 900,00 EUR
11 900,00 EUR
Norra-Eesti finantsmehhanismi 2009-2014 programm „Kodune ja sooline vägivald“

Projekti üldiseks eesmärgiks on ühtse tegevusmudeli väljatöötamine lähisuhtevägivalla tõkestamiseks Eestis. Selleks viiakse projekti käigus läbi järgmised tegevused: 1. Ühtse tegevusmudeli väljatöötamine - lähteolukorra kaardistamine kõikides projekti kaasatud süsteemides: nelja üle-eestilise valdkondlike spetsialistide (sotsiaal-, politsei-, meditsiinitöötajad, juristid) küsitluse läbiviimine; - mõistete ühtlustamine, ühtse terminoloogia rakendamine; - ühtsetel arusaamadel põhineva spetsialistide koolitussüsteemi ülesehitamine: baas- ja täiendkoolituse õppekavade lähisuhtevägivalla-alane ekspertiis ja vastavalt vajadusele nende väljatöötamine või täiendamine. Õppekavade rakendamine Tartu- ja Tallinna Ülikoolis ning Sisekaitseakadeemias - koolitusmaterjalide väljatöötamine või täiendamine nii baas- kui täiendkoolituste läbiviimiseks, mis tuginevad ekspertküsitlustega väljaselgitatud puudujääkidele spetsialistide lähisuhte vägivalla alastes teadmistes ja Norra ning teiste riikide analoogsetele koolitusmaterjalidele. Õppematerjalide kasutuselevõtt Tartu- ja Tallinna Ülikooli ning Sisekaitseakadeemia õppetöös. - koolitajate koolitamine väljatöötatud õppekavade ja –materjalide kasutuselevõtuks (rakendus)kõrgkoolides, millised tegelevad soopõhise vägivalla ohvritega kokkupuudet omavate spetsialistide (politsei, meedikud, sotsiaaltöötajad, juristid) väljaõppega - kutsestandardite, ameti- ja tegevusjuhendite ekspertiis, kaasajastamine ning vajadusel väljatöötamine, mis võimaldab kõikide institutsioonide poolt ühtsetel arusaamadel põhinevat vägivalla ennetamist, adekvaatset riskide hindamist ja õigeaegset sekkumist lähisuhtevägivalla juhtumitesse - ettepanekute väljatöötamine seadusandluse parandamiseks-täiendamiseks, ja perevägivalla seaduse vastuvõtmiseks Eestis; 2. Üle-eestilise uuringu “Vägivald ja naiste tervis” läbiviimine 3. Metoodika väljatöötamine nn “vägivalla hinna” väljaselgitamiseks eesmärgiga näidata, kui palju läheb rahaliselt Eesti riigile maksma lähisuhtevägivald : tööandjatele (töölt puudumised, haiguslehed) meditsiinisüsteemile (haiglakohad, kiir- ja eriarstiabi) politsei- ja kohtusüsteemile (juhtumite menetlemine, kohtuprotsessid jne.) sotsiaalabisüsteemile (varjupaigad jms) 4. Faktipõhine ja uudsel informatsioonil tuginev riskirühmade ja laia avalikkuse aga samuti spetsialistide ja seadusandjate teadlikkuse tõstmine, mille aluseks on läbiviidud uuringute käigus kogutud informatsioon lähisuhtevägivalla probleemist. Teavituskampaania “Kui lööb, siis ei armasta” korraldamine.
The objective of this project is to working out of operating model for the prevention of domestic violence. During this project will be carried out the following activities: 1) Working out a single operating model for the prevention of domestic violence; 2) Conducting a study on "Violence and Women's Health"; 3) Developing a methodology "Calculation of the price of violence"; 4) Informing the public, risk groups as well as professionals and legislators about project results.
KirjeldusProtsent
Rakendusuuring100,0