"Siseriiklik erasektor" projekt LEP19037
LEP19037 "Lüganuse ühisveevärgi ja kanalisatsiooni (ÜVK) ühendamine Püssi ÜVK-ga. Hüdraulilise mudeli koostamine. (23.04.2019−30.05.2019)", Nils Kändler, Ivar Annus, Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Ehituse ja arhitektuuri instituut.
LEP19037
Lüganuse ühisveevärgi ja kanalisatsiooni (ÜVK) ühendamine Püssi ÜVK-ga. Hüdraulilise mudeli koostamine.
Connecting water and wastewater systems of Lüganuse village with Püssi town. Compiling the hydraulic model.
Lüganuse ühisveevärgi ja kanalisatsiooni (ÜVK) ühendamine Püssi ÜVK-ga. Hüdraulilise mudeli koostamine.
23.04.2019
30.05.2019
Teadus- ja arendusprojekt
Siseriiklik erasektor
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.15. Ehitus- ja kommunaaltehnikaT220 Tsiviilehitus, Hüdrotehnoloogia, avameretehnoloogia, pinnasemehhaanika 2.1 Ehitusteadused50,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringudT270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll1.5 Maateadused ja nendega seotud keskkonnateadused50,0
AsutusRiikTüüp
Järve Biopuhastus OÜEesti Vabariikettevõte
PerioodSumma
23.04.2019−30.05.20192 460,00 EUR
2 460,00 EUR

Töö eesmärgiks on hinnata hüdraulilise mudeli abil, kas ja millistel tingimusel on võimalik Püssi linna asulasisesest veetorustikust varustada Lüganuse alevikku nõuetekohase joogiveega ning kas ja millistel tingimusel on võimalik Püssi linna asulasisesesse kanalisatsioonitorustikku Lüganuse aleviku reovett juhtida. Töö käigus hinnatakse kuivõrd mõjutab erinevate riskistsenaariumite korral Lüganuse aleviku ÜVK ühendamine Püssi ÜVK-ga Püssi ÜVK toimimist ja vastavust nõuetele. Töö tulemusi kasutatakse järgmises etapis ehituse hankedokumentide koostamiseks.
The purpose of the research project is to analyse the technical possibilities for connecting Lüganuse water systems with Püssi town. For that a hydraulic model will be compiled to analyse drinking water supply from Püssi water network and wastewater pumping to Püssi sewer system. Technical requrements on pipeline dimensions and pumping station will be calculated on the basis of scenario modelling. The impact of the connection on the existing Püssi networks will be also modelled and analysed. The work will be used as a base document for preparing the procurement documents for the construction phase.
KirjeldusProtsent
Rakendusuuring100,0