"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF5635
ETF5635 (ETF5635) "Tsingi metabolismi roll Alzheimeri haiguses. Uue strateegia väljatöötamine Alzheimeri haiguse prventsiooniks ja raviks. (1.01.2003−31.12.2006)", Peep Palumaa, Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond.
ETF5635
Tsingi metabolismi roll Alzheimeri haiguses. Uue strateegia väljatöötamine Alzheimeri haiguse prventsiooniks ja raviks.
The role of zinc metabolism in Alzheimer's disease. Elaboration of a new strategy for prevention and therapy of Alzheimer's disease.
1.01.2003
31.12.2006
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.11. Keemia ja keemiatehnikaT411 Radiofarmaatsiatehnoloogia 2.3. Teised tehnika- ja inseneriteadused (keemiatehnika, lennundustehnika, mehaanika, metallurgia, materjaliteadus ning teised seotud erialad: puidutehnoloogia, geodeesia, tööstuskeemia, toiduainete tehnoloogia, süsteemianalüüs, metallurgia, mäendus, tekstiilitehnoloogia ja teised seotud teadused).34,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.16. Biotehnoloogia (loodusteadused ja tehnika)T490 Biotehnoloogia 2.3. Teised tehnika- ja inseneriteadused (keemiatehnika, lennundustehnika, mehaanika, metallurgia, materjaliteadus ning teised seotud erialad: puidutehnoloogia, geodeesia, tööstuskeemia, toiduainete tehnoloogia, süsteemianalüüs, metallurgia, mäendus, tekstiilitehnoloogia ja teised seotud teadused).33,0
3. Terviseuuringud3.1. BiomeditsiinB760 Psühhonoomika 3.1. Biomeditsiin (anatoomia, tsütoloogia, füsioloogia, geneetika, farmaatsia, farmakoloogia, kliiniline keemia, kliiniline mikrobioloogia, patoloogia)33,0
PerioodSumma
01.01.2003−31.12.2003115 000,00 EEK (7 349,84 EUR)
01.01.2004−31.12.2004140 000,00 EEK (8 947,63 EUR)
01.01.2005−31.12.2005145 764,71 EEK (9 316,06 EUR)
01.01.2006−31.12.2006148 680,00 EEK (9 502,38 EUR)
35 115,91 EUR

Alzheimeri haigus (AH) on vanusest sõltuv multifaktorialne neurodegenaeratiivne haigus, millel on seos tsingi metabolismiga ajus. Projekti eesmärgiks on ajus ekspresseeritud tsingi metabolismi võtmevalkude MT-3 ja ZnT-3 struktuuri ja funktsioneetimise biokeemiliste mehhanismide samuti amüloidsete peptiidide metallsõltuva agregatsiooni uurimine eesmärgiga leida vahendid tsingi taseme reguleerimiseks aju kõige kriitilisemates piirkondades, mis oleksid kasutatavad AH preventsiooniks ja teraapiaks. Eesmärk 1: Aju tsingi metabolimis osalevate võtmevalkude ekspressioon, isoleerimine, rekonstrueerimine ja struktuursed uuringud. Eesmärk 2: Tsingi membraanse transpordi mehhanism ZnT-3 abil Eesmärk 3: Keskkonnafaktorite (oksüdatiivne stress, keskkonna redutseerimispotentsiaal) mõju tsingi metabolismi võtmevalkudele ajus. Eesmärk 4: Tsingi roll amüloidogensete peptiidide agregatsioonile ja amüloidsete agregaatide deagregeerimine metallide kelaatorite abil. Eesmärk 5: Terapeutilise lähenemise väljatöötamine Alzheimeri haiguse preventsiooniks ja raviks. Projekt tervikuna aitab oluliselt kaasa tsingi metabolismi mõistmisele aju kõige kriitilisemates piirkondades nii normaalsetes, kui ka patoloogilistes tingimustes ja eduka kulgemise puhul võib viia uute terapeutikumide väljatöötamisele Alzheimeri haiguse preventsiooniks ja teraapiaks.
Zinc plays important roles in development and functioning of the nervous system and its homeostasis is disturbed in many diseases, including Alzheimer's disease. The main efforts of the present project are directed towards understanding the fundamental principles of zinc metabolism in the most critical regions of the brain and finding out the ways of its regulation. The final aim of the present project is the elaboration of a new strategy and tools for prevention and therapy of Alzheimer's disease through normalization of zinc metabolism in the brain. Objective 1. Expression, isolation and structural studies of key proteins involved in zinc metabolism in the brain. Objective 2. Mechanism of zinc membrane transport by ZnT-3 Objective 3. Influence of environmental factors (oxidative stress, reducing potential) on zinc metabolism in the brain. Objective 4. The role of zinc in aggregation of amyloidogenic peptides and deaggregation of amyloid aggregates by metal chelators. Objective 5. Elaboration of therapeutic approach for Alzheimer's disease. In summary the proposed project can substantially contribute to our understanding of zinc metabolism in critical regions of the brain in normal and pathological conditions and may open novel ways for its regulation. The final aim of the present project is the elaboration of a new strategy and tools for prevention and therapy of Alzheimer's disease through normalization of zinc metabolism in the brain.