See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Institutsionaalne uurimistoetus (IUT)" projekt IUT22-2
IUT22-2 "Kirjanduse formaalsed ja informaalsed võrgustikud kultuuriloo allikate põhjal (1.01.2014−31.12.2019)", Marin Laak, Eesti Kirjandusmuuseum.
IUT22-2
Kirjanduse formaalsed ja informaalsed võrgustikud kultuuriloo allikate põhjal
Formal and Informal Networks of Literature, Based on Sources of Cultural History
1.01.2014
31.12.2019
Teadus- ja arendusprojekt
Institutsionaalne uurimistoetus (IUT)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH390 Üldine ja võrdlev kirjandusteadus, kirjanduskriitika, kirjandusteooria 6.2. Keeleteadus ja kirjandus100,0
AsutusRollPeriood
Eesti Kirjandusmuuseumkoordinaator01.01.2014−31.12.2019
PerioodSumma
01.01.2014−31.12.2014126 400,00 EUR
01.01.2015−31.12.2015126 400,00 EUR
01.01.2016−31.12.2016126 400,00 EUR
01.01.2017−31.12.2017126 400,00 EUR
01.01.2018−31.12.2018126 400,00 EUR
01.01.2019−31.12.2019126 400,00 EUR
758 400,00 EUR

Projekt keskendub kirjanduse ajaloolise toimimise mitmetasandiliste suhete ja võrgustike uurimisele. Eesmärgiks on kultuurimuutuste selgitamine panoraamse pildi loomisega kirjandusest eesti keeleruumis 19/20. sajandi trükikultuuri ajastul. Kirjandust nähakse süsteemina, mis hõlmab kirjandusteoseid, vastuvõttu, institutsioone ja nende mõjutegureid, nagu ideoloogilised direktiivid ja tsensuur. Uudne on elulookirjutuste ja mina-dokumentide käsitlemine kirjanduskultuuri osana ja kirjanduse/muusikakultuuri suhte analüüs; teemat rikastab sooline vaatenurk. Kirjanduslike suhete varjatud personaalsete tasandite avamine toetub arhiivimaterjalide kriitilisele analüüsile Eesti Kultuuriloolises Arhiivis, rõhuasetusega nõukogudeaegsete ja eesti läänediasporaa uutel allikatel. Kirjanduse uurimine seondab eksperimentaalse rakendusväljundiga digitaalses keskkonnas, eesmärgiga töötada välja kirjandusloo vahendamiseks sobivad teadmusmudelid ja luua ressurss rakendamiseks hariduseesmärkidel.
The project focuses on the analysis of operation of literature as a multilevel network of relations and interactions and aims at providing a panoramic view of literature in the Estonian language space in the 19th and 20th c. print culture for comprehending contemporary cultural change. Literature is viewed as a system including literary texts, life writing, reception, institutions and formal factors of influence, such as ideological directives and censorship. As novel aspects, the analysis of gender discourses and the study of the interrelationship of literature and musical culture are integrated into the project. The analysis of hidden and personal aspects of literary relations is based on recent archival materials of the Estonian Cultural History Archives from the Soviet period and the Estonian Western diaspora. Experimental output in digital environment aims at developing new models of knowledge for mediating literary history and creating applied educational resources
Projektis selgitati eritasandiliste suhtevõrgustike toimimist kirjanduse ja kultuuri kestlikkuse alusena ning loodi panoraamne pilt elulookirjutuse arengust eesti kultuuriruumis. Projekti tulemusel legitimeeriti elulookirjutus kirjanduse osana, selle uurimisel saavutati rahvusvaheline tunnustus. Omaelulooliste allikate alusel töötati välja uuenduslik uurimismudel ja metoodika, mis sobivad üksikisiku traumakogemuste ja moraalse tunnistuse filosoofiliseks mõtestamiseks mälu-uuringute raamistikus, rahvusliku ja kollektiivse mälu uurimise asemel. Nõukogude-uuringutes töötati postsotsialismi ja postkolonialismi filosoofilises raamistikus välja sotskolonialismi teooria; selle esmakordsel rakendamisel Eesti näidete varal saavutati rahvusvaheline läbilöök. Kultuurilooliste arhiivimaterjalide uurimisel selgus mitmetasandiliste informaalsete võrgustike toimimine individuaalsetele kontaktide kaudu, mis tuli eriti esile rahvuskaaslaste suhtluses läbi raudse eesriide ja kohanemisnarratiivides. Informaalsed võrgustikud määrasid suhestumise rahvuskultuuri ja kodumaaga ning ka kohanemise ja akulturatsiooni uuel asukohamaal. Avastati kodu- ja väliseesti kirjanike ja loovisikute aktiivne erialane lävimine mitmesuguste kanalite kaudu läbi raudse eesriide ning selgus kirjanduse/raamatute eriline roll vaimse vastupanu, väärtuste ja etnilise identiteedi hoidmisel, eriti ajaloo murranguaegadel ja eriolukordades, nii paguluses kui küüditamislugudes. II maailmasõja järgse diasporaa uuringud tõid esile ülemaailmsete informaalsete võrgustike rolli etnilise diasporaakogukonna kujundamisel; seniste uuringute alusel töötati välja meetodid 21. saj rändeprobleemide uurimiseks mobiilsuse ja transnatsionalismi mõisteraamistikes. Arendati välja mittelineaarne teabemudel kirjandusloo esitamiseks digiajastul, loodi kirjavahetuse ja kriitika tekstikorpus uuenduslike arvutuslike meetodite rakendamiseks kirjandusteaduses ning e-kirjandusklassika ressurss kasutamiseks haridusvaldkonnas.