"Mobilitas Pluss Postdoctoral Researcher Grant / Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus" projekt MOBJD39
MOBJD39 "Funktsionaalsed ja Mahukad Resortsiinareeni Makrotsüklid (14.02.2017−13.02.2019)", Jasper Adamson, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut.
MOBJD39
Funktsionaalsed ja Mahukad Resortsiinareeni Makrotsüklid
Large Functional Resorcinarene Macrocycles
14.02.2017
13.02.2019
Teadus- ja arendusprojekt
Mobilitas Pluss Postdoctoral Researcher Grant / Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.11. Keemia ja keemiatehnikaP370 Makromolekulaarkeemia 1.3. Keemiateadused (keemia ja muud seotud teadused)40,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.11. Keemia ja keemiatehnikaP300 Analüütiline keemia 1.3. Keemiateadused (keemia ja muud seotud teadused)40,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.11. Keemia ja keemiatehnikaP390 Orgaaniline keemia 1.3. Keemiateadused (keemia ja muud seotud teadused)20,0
AsutusRollPeriood
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituutkoordinaator14.02.2017−13.02.2019
PerioodSumma
14.02.2016−13.02.201965 835,00 EUR
65 835,00 EUR

Praktiliseks kasutamiseks, nt ravimite kandjad, katalüsaatorid ja sensorid, on tarvis sünteesida mahuka õõnsusega suuri makrotsükleid. Mitmed teadusartiklid möönavad, et tetrameersed resortsiin[4]areeni makrotsüklid on tihti liiga väikesed, et suurte külalismolekulidega sidestuda, ja seetõttu on nende kasutatavus piiratud. Selles projektis kõrvaldatakse nimetatud puudujääk, sünteesides suuremaid resortsiin[8]areeni makrotsükleid ja muutes nende konformatsiooni jäigaks kahe intramolekulaarse silla abil. Nende makrotsüklite struktuure uuritakse NMR ja monokristall-röntgendifraktsiooni meetodil. Teine projekti ambitsioon on karakteriseerida uute makrotsüklite külalise-võõrustaja omadusi DOSY-NMR ja monokristall-röntgendifraktsiooni kaudu, et nende makrotsüklite praktilist kasutatavust arendada. Valitud külaliste hulka kuuluvad kuinoliin ning ravimimolekulid (klonidiin, lamivudiin ja amiloriid), mis on liiga suured, et teadaolevate resortsiin[4]areenidega sidestuda.
For practical applications, including drug delivery, catalysis and sensors, it is important to synthesize large macrocycles with a spacious cavity. Various papers state that resorcin[4]arenes tetrameric macrocycles are often too small for binding with larger guest molecules and hence their practical applicability is limited. In this proposal, we challenge this situation by synthesising larger resorcin[8]arene macrocycles with fixed conformations and study their structures by means of NMR spectrocopy and single crystal X-ray diffraction (SCXRD). The second aim of the project is to characterise host-guest chemistry of the as-synthesised macrocycles with diffusion ordered NMR spectroscopy (DOSY) and SCXRD to tailor the macrocycles further for practical applications. The chosen guest molecules include quinoline, isoquinoline and quinoline carboxylic acid and drug molecules (Clonidine, Lamivudine and Amiloride) that are too large for complexation with existing resorcin[4]arenes.
Projekti jooksul sünteesiti asendamata oksakaliks[n]areeni (n = 4 and 8) makrotsüklid ja karboksüül-asendajaga osakaliks[n]areeni (n = 4) makrotsükkel. Sünteesitud tsüklite külalis-võõrustaja omadusi uuriti ning asendamata makrotsüklid näitasid komplekseerumist ferrotseeni ja bensoehappega d-kloroformis ja karboksüül-asendajaga makrotsükkel näitas komplekseerumist putukamürgi parakvatiga vesikeskkonnas. Külalis-võõrustaja omadusi uuriti DOSY-NMR ja NMR tiitrimiste kaudu ning samuti õnnestus meil kasvatada makrotsüklitest monokristallid ning nende struktuurid üheselt kinnitada. Projekti käigus tegime ka madalate temperatuuri NMR mõõtmisi, mis koos arvutuskeemia tulemustega näitasid, et karbosküül-asendatud makrotsükkel on ka lahuses staatilises konformatsioonis. Projekti tulemused on viinud sammu võrra lähemale nende makrotsüklite rakendatavusele ravimite kandjate ja toksiliste ühendite sensoritena.