"Struktuurifondid 2014–2020 (ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava)" projekt NHVEE18206
NHVEE18206 "Keeleõppetegevus: Digimäng ja sõnastik eesti keele kui teise keele õppeks (15.02.2018−30.04.2019)", Helle Metslang, Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, eesti ja üldkeeleteaduse instituut.
NHVEE18206
Keeleõppetegevus: Digimäng ja sõnastik eesti keele kui teise keele õppeks
PC game and dictionary for learning Estonian as a second language
15.02.2018
30.04.2019
Õppearendusprojekt
Struktuurifondid 2014–2020 (ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava)
PerioodSumma
15.02.2018−30.04.201910 000,00 EUR
10 000,00 EUR

Projekti raames koostatakse Tartu Ülikooli, Läänemere Gümnaasiumi ja Tartu Annelinna Gümnaasiumiga koostöös eesti keele kui teise keele õppeks arvutimäng, mis aitab vene emakeelega gümnasistidel omandada üht keskset grammatikateemat: sihitise käändevaheldust. Projekti eesmärk on noorte ja laste keelteoskuse arendamine. Projekti toetatav tegevus: haridusasutuste keelealased koostöötegevused. Projekti tegevust viiakse ellu taotluse punktis „Tegevused“ toodud ajakava alusel.