"Muu" projekt
"Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel (1.01.2016−31.12.2018)", Margus Pärtlas, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia.
Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel
Systematic development of entrepreneurial mind-set and entrepreneurship education at all educational levels
EETA
1.01.2016
31.12.2018
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.12. MajandusteadusS180 Majandus, ökonomeetrika, majandusteooria, majanduslikud süsteemid, majanduspoliitika5.2 Majandusteadus ja ärindus100,0
AsutusRollPeriood
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiapartner01.01.2016−31.12.2018
PerioodSumma
01.01.2016−31.12.201614 811,00 EUR
14 811,00 EUR
Stuktuuritoetus. Meede 1.5 Õppe seostamine tööturu vajadustega. Teg. 1.5.4 Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel.

Programmi eesmärk on kujundada õppurite ettevõtlikkust ja süvendada nii üld-, kutse- kui ka kõrghariduse tasemel ettevõtlusteadmisi ja -oskusi. Selleks toetatakse ettevõtlikkuse edendamist õppeainetes, koolitatakse õpetajaid-õppejõude ja kaasatakse ettevõtjaid, et ettevõtlusõpe oleks praktilisem. Programmi toel levitatakse ettevõtlikku mõtteviisi nii õpetajate-õppejõudude hulgas kui ka ühiskonnas laiemalt.
The aim of the program is to develop the entrepreneurial mind-set and enterprising behaviour of learners and deepen their entrepreneurial attitudes as well as knowledge and skills at general education, vocational education and higher education levels. For that purpose, the development of entrepreneurial mind-set is supported in subjects/ classes, training is provided for teachers-lecturers and entrepreneurs are involved in order for the academic entrepreneurship education to be more practically oriented. The program supports the dissemination of entrepreneurial way of thinking among teachers-lecturers as well as in society at large.
http://ettevõtlusõpe.ee