See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF6722
ETF6722 "Looduslike insektitsiidide subletaalsete dooside järeltoime kahjuritele ja kasuritele (1.01.2006−31.12.2009)", Külli Hiiesaar, Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut.
ETF6722
Looduslike insektitsiidide subletaalsete dooside järeltoime kahjuritele ja kasuritele
Delayed effects of sublethal doses of natural insecticides on pest and beneficial insects
1.01.2006
31.12.2009
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.6. Põllumajandusteadus601 4.1. Põllumajandus, metsandus, kalandus ja nendega seonduvad teadused (agronoomia, loomakasvatus, kalakasvatus, metsakasvatus, aiandus jne.)100,0
PerioodSumma
01.01.2007−31.12.2007196 800,00 EEK (12 577,81 EUR)
01.01.2006−31.12.2006192 000,00 EEK (12 271,04 EUR)
01.01.2008−31.12.2008196 800,00 EEK (12 577,81 EUR)
01.01.2009−31.12.2009188 928,00 EEK (12 074,70 EUR)
49 501,36 EUR

Annotatsioon Looduslike insektitsiidide letaalse toime mehhanismid on hästi uuritud. Seevastu nõrkade ehk subletaalsete dooside (kontsentratsioonide) hilisemat ja kaudset toimet kahjurile on seni ilmselt alahinnatud ja seetõttu üldse vähe uuritud. Ometi võivad nõrgad doosid põhjustada hilisemaid funktsionaalseid muutusi putuka elundkondades, näiteks kahandades kahjuri eluiga, sigimisvõimet ja talvist vastupanuvõimet, kuid samal ajal säästes tema looduslikke vaenlasi. Selliste muutuste uurimine ongi töö üheks eesmärgiks. Preparaatide kaudne toime avaldub üksteisega seotud liikide ja mõjurite ahelikus mingi agrotsönoosi piires, näit. tolmeldajad, kahjurputukad, nende parasitoidid, haigused. Kajurputukate, nende parasitoidide, haiguste levimise ning tolmeldajate vastastikuste suhete ja sõltuvuse selgitamine looduslike preparaatide rakendamise tingimustes annab uut ja vajalikku informatsiooni nende preparaatide otsese ja varjatud mõju mõistmiseks. Subletaalsete dooside hilisem ja kaudne mõju võib pikema aja perspektiivis osutuda efektiivsemaks kui koheselt tapvad doosid, mis pealegi on kulukad ja mis võivad pidurdada looduses eneses toimuvat kajuritõrjet. Nimetatud kaudset toimet uuritakse mudelliikide ahelikus, milleks on kapsaliblikad (Pieris brassicae ja P. rapae), kapsaöölane (Mamestra brassicae), nende parasitoidid ja neil esinevad haigused. Ühtlasi uuritakse looduslike insektitsiidide toimet kimalase (Bombyx terrestris) toitumiskäitumisele ja füsioloogilisele seisundile. Töö eeldatav tähtsus seisneb mõnede looduslike insektitsiidide nõrkade dooside kasutamise teaduslike aluste väljatöötamises, kus oluline koht on kahjuri arvukuse loodusliku regulatsiooni suunamisel ja soodustamisel.
The mechanisms of the lethal effect of natural insecticides have generally been much studied. The later and indirect effect of weak or sublethal doses (concentrations) on pests has, on the contrary, been undervalued and thus less studied so far. Nevertheless, weak doses may cause later functional changes in insect organs, for example, by decreasing the lifespan of the insect, its reproduction ability and winter susceptibility, sparing, at the same time, its natural enemies. Studying of such changes is one goal of the research. The indirect effect of the preparations is revealed in the chain of interconnected species and factors within one agrocynosis: e.g. pollinators, pest insects, their parasitoids and diseases. Elucidation of mutual relations between pest insects, their parasitoids, disease spreading and pollinators provides new and necessary information on the direct and hidden effect of the preparations. The later and indirect effect of sublethal doses may, in the long term, prove more effective than the instantly killing doses, which are also expensive and may restrict pest control in nature. The named indirect effect is studied in the chain of model species, which includes: the cabbage butterflies (Pieris brassicae and P. rapae), the cabbage moth (Mamestra brassicae ), their parasitoids and diseases. At the same time, the effect of natural insecticides on the feeding behaviour and physiological state of the bumblebee (Bombyx terrestris) is studied. The presumed importance of the research is in elaboration of scientific bases for the use of low doses of some natural insecticides, where it is essential to direct and favour the natural pest control.