"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF5766
ETF5766 (ETF5766) "Raalprojekteerimise ja modelleerimisülesannete lahendamine hajutatud teadmisbaaside abil (1.01.2004−31.12.2007)", Ahto Kalja, Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut.
ETF5766
Raalprojekteerimise ja modelleerimisülesannete lahendamine hajutatud teadmisbaaside abil
CAD problem solving and technical systems modelling using distributed knowledge based systems
1.01.2004
31.12.2007
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.7. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaT181 Kaugseire2.2. Elektroenergeetika, elektroonika (elektroenergeetika, elektroonika, sidetehnika, arvutitehnika ja teised seotud teadused)100,0
PerioodSumma
01.01.2004−31.12.2004100 000,00 EEK (6 391,16 EUR)
01.01.2005−31.12.2005100 000,00 EEK (6 391,16 EUR)
01.01.2006−31.12.2006102 000,00 EEK (6 518,99 EUR)
01.01.2007−31.12.2007102 000,00 EEK (6 518,99 EUR)
25 820,30 EUR

1.Uurida, hinnata ja võrrelda loova töö tehnikaid, loovuse kasutamist modelleerimis- ja projekteerimisülesannete lahendamisel, loovust ja leiutamist toetavaid tarkvarasüsteeme (näit. TRIZ jt.). Oodatavad tulemused: Võrdlusülevaated. Eksperimentaalsed arvutisimulatsioonid erinevatete loovusülesannete lahendamisel; 2. Uurida teadmisbaaside koostamist ja kasutamist võrguhalduse ülesannete lahendamisel. Kasutada andmekaevandamise meetodeid suuremahuliste teadmisbaaside töötlemisel diagnostikaülesannete lahendamiseks. Oodatavad tulemused: arvutivõrgu diagnostika teabebaaside andmekaevandamise algoritmide kohandamine ja eksperimentaalne teabebaaside tarkvara; 3. Uurida hajutatud tarkvara arendamise meetodite ja matemaatika tarkvara kasutamist kaasaegsetes masinprojekteerimise ja modelleerimise süsteemides. Oodatavad tulemused: Hindamisaruanded. Süsteemiga NUT loodud masinprojekteerimise tarkvarapakettide täiustused ja eksperimendid JAVA keeles loodava uue teadmisbaase ja programmide automaatset koostamist toetava programmeerimiskeskkonnaga ning paketiga MATLAB; 4. Määratleda perspektiivsed masinprojekteerimise ja modelleerimise tarkvara loomise arengusuunad. Oodatavad tulemused: Masinprojekteerimise tarkvara uued eksperimentaalsed masinaelementide projekteerimise projekteerimispaketid, mis töötavad intelligentsete agentide põhimõttel, kasutavad multimeedia vahendeid ja internet/intranet võrgutöö võimalusi; 5. Täiustada relatsioonilise ja objekt-orienteeritud andmemudelite teisendusreegleid ja -algoritme. Oodatavad tulemused: täiustatud reeglistik, eksperimentaalülesannete lahendused. 6. Uurida tarkvaraprotsesside kvaliteedi tõstmise meetodeid ja standardeid. Oodatavad tulemused: Eesti tarkvarafirmade jaoks sobitatud tarkvaraprotsesside hindamise ja parandamise metodoloogia.
Investigate, estimate and compare computational tools (TRIZ etc.) for concept generation and exploration in mechanical design. Expected results: Report of the comparison. Modelling and simulation experiences in mechanical design; Investigate methods of the knowledge base developing and using in network management. Develop data mining methods for network diagnostics. Expected results: Report of the estimation. Improved network management software; Determine long-term developing trends of distributed CAD and mathematical modelling software. Expected results: New experimental CAD software program packages, which are working in new JAVA-based NUT programming environment, are using features of multimedia and internet/intranet; Investigate the feature and methods of distributed design. Expected results: Solving new experimental design problems by parallel processing with rNUT system. Develop new and improve existing rules of mapping from relational to object-oriented data model. Expected results: Improved set of rules. Experiences with data models. Investigate software process improvement methods and standards. Expected results: Software process improvement methodology for Estonian software companies .