See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Riiklik programm: Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud (HLK)" projekt HLK04-9
HLK04-9 (HLK04-9) "Tartu Ülikooli Geoloogiamuuseumi kogude seisundi ja säilitustingimuste ning ekspositsiooni kaasajastamine (1.01.2004−31.12.2008)", Mare Isakar, Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed, Tartu Ülikooli Muuseumid, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond.
HLK04-9
Tartu Ülikooli Geoloogiamuuseumi kogude seisundi ja säilitustingimuste ning ekspositsiooni kaasajastamine
1.01.2004
31.12.2008
Teadus- ja arendusprojekt
Riiklik programm: Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud (HLK)
PerioodSumma
01.01.2004−31.12.2004213 750,00 EEK (13 661,11 EUR)
01.01.2005−31.12.2005358 908,00 EEK (22 938,40 EUR)
01.01.2006−31.12.2006358 908,00 EEK (22 938,40 EUR)
01.01.2007−31.12.2007358 908,00 EEK (22 938,40 EUR)
01.01.2008−31.12.2008452 942,00 EEK (28 948,27 EUR)
111 424,58 EUR

PROJEKTI EESMÄRGID, TÄHTSUS KOGUDE HOIUTINGIMUSTE JA SÄILIMISE PARANDAMISEL, KOGUDE KORRASTAMISEL JA VAJALIKU K AADRI (SEALHULGAS KVALIFITSEERITUD KURAATORID) KOOLITAMISEL, PROJEKTE VASTAVUS PROGRAMMI PÕHIEESMÄRKIDEGA (kuni 1 lk) : Projekti põhieesmärgiks on TÜ geoloogiamuuseumi kollektsioonide seisundi ja säilitustingimuste parandamine, kogude korrastamine, arvelevõtmine ning ekspositsiooni kaasajastamine. Taotluse koostamisel riiklikule programmile Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud on silmas peetud muuseumi põhilisi funktsioone - kogude säilitamine ja eksponeerimine, nõuetekohaste ja materjali hävimist välistavate säilitustingimuste tagamine ning geoloogilise materjali süstemaatiline kogumine, arvelevõtmine ja määramine, mis ühtivad täielikult programmi eesmärkidega. Tartu Ülikooli Geoloogiamuuseumi kogud on kujunenud kähe sajandi vältel, sisaldades üle 80000 säiliku tervest maailmast, sealhulgas materjali tänapäevaks hävinud leiukohtadest. Säilitatavad kogud on unikaalsed, sisaldades materjale väga erinevatest piirkondadest. Kogu tervikuna on vaieldamatult kõige mitmekesisem Eestis. Muuseumi kogud sisaldavad mineraloogilisi, petroloogilisi, litoloogilisi ja paleontoloogilisi säilikuid. Ekspositsioonis võib näha mineraale ja kivimeid, erineva koostisega meteoriite, maavarasid ja kõikide ajastute kivistisi. Säilitatava materjali hulgas on esindatud nii geoloogilised originaalid (teaduspublikatsioonides kirjeldatud ja kujutatud objektid), mitmete piirkondade unikaalsete leiukohtade materjalid, koopiad maailmakuulsatest leidudest, unikaalne foto- ja slaidikollektsioon ning suurt teadusajaloolist väärtust omav mahukas arhiiv. Muuseumi väikesearvuline kaader (hetkel 2,5 varahoidja kohta) on suuteline tegema vaid kõige hädavajalikuma kollektsioonide praeguse seisundi säilitamiseks, selle oluline parandamine pole rahaliste vahendite pideva nappuse tõttu olnud võimalik. Muuseumi teadustegevus on seotud TÜ geoloogia instituudi ja teiste, peamiselt Eesti teadusasutustega. See koostöö baseerub muuseumis säilitatavate materjalide käsutamisel ja muuseumi töötajate osalemisel mitmetes teadusprojektides. Muuseum on ka TÜ ja EPMÜ üliõpilaste ja magistrantide õppebaasiks ning doktorantidele ja teaduritele teaduskeskuseks (vt projektiga haakuvad teemad, grandid jne). Sihipärane uurimistöö suurendab kollektsioonide väärtust, kuna sellega kasvab taksonoomiliste tüüpide (originaalide) hulk. Igal aastal lisandub muuseumisse kümmekond originaalkollektsiooni uute kirjeldatud tüüpidega. Aastal 2004 saab muuseum tagasi paljud originaalkollektsioonid, mis on aastaid asunud deponeerituna TTÜ Geoloogia Instituudis. Osaliselt on need kollektsioonid äärmiselt halvas seisus - üle elanud uputuse ja nakatunud hallitus- ja parasiitseentega ning vajavad spetsiaaltöötlust enne nõuetele vastavat ladustamist. Kõrvuti kõrghariduse valdkonnaga on muuseum ka üldharidusliku funktsiooni kandjaks. Tartu Ülikooli geoloogiamuuseum on ainus spetsialiseeritud geoloogiamuuseum Eesti Vabariigis, millel on olemas õppeotstarbeline ja üldhariv püsiekspositsioon ja õppeklass. Muuseumitöö eesmärgiks on arendada õppijate igakülgset huvi geoloogia (sh Eesti geoloogia) vastu. Muuseumis õpitakse vahetult tundma kivistisi, mineraale, kivimeid ja maavarasid, omandatakse geoloogiateadmisi ja arusaamu ning loodusteaduslikku mõtteviisi. Maal toimuvate geoloogilisi protsesside demonstreerimiseks on vaja uut üldgeoloogia ekspositsiooni. Kogu olemasoleva ekspositsiooni kaasajastamiseks tuleb suurendada illustreeriva graafilise materjali osatähtsust ning esitada materjal eesti, inglise ja vene keeles.