"Muu" projekt SLOMI15011
SLOMI15011 "Kliimamuutuste mõjuanalüüs, kohanemisstrateegia ja -rakenduskava looduskeskkonna ja biomajanduse teemavaldkondades: BIOCLIM (1.01.2015−31.08.2015)", Jonne Kotta, Ülo Mander, Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut.
SLOMI15011
Kliimamuutuste mõjuanalüüs, kohanemisstrateegia ja -rakenduskava looduskeskkonna ja biomajanduse teemavaldkondades: BIOCLIM
Climate change adaptation strategy and measures for thematic fields of natural environment and bioeconomy: BIOCLIM
1.01.2015
31.08.2015
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
3. Terviseuuringud3.10. Keskkonna- ja töötervishoidB700 Keskkonnatervis 3.3. Terviseteadused (tervishoid, sotsiaalmeditsiin, hügieen, õeteadus, epidemioloogia)100,0
PerioodSumma
01.01.2015−31.08.201570 815,35 EUR
70 815,35 EUR
Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanism 2009-2014, programm „Integreeritud sise- ja mereveekogude majandamine“

Globaalses skaalas on kliimamuutused viimastel kümnenditel mõjutanud oluliselt ökosüsteeme ja selle kaudu elurikkust. Olulisemad probleemid seonduvad näiteks võõrliikide levikuga seoses kliima muutumisega või mõjudega liikide arvukusele ja levikuareaalidele. Kliimamuutuste ennetamise ja mõjude leevendamise kõrval (käsitletud nt ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioonis) on oluline tunda võimalusi ka nendega kohanemiseks. Eestis puudub siiani süstemaatiline kliimamuutuste mõjude analüüs elurikkusele ja ökosüsteemide toimimisele, sh nendega seonduvate biomajanduse valdkondadele (nt põllu-, metsa- ja kalamajandus, turism). Euroopa Komisjoni valge raamat "Kliimamuutustega kohanemine: Euroopa tegevusraamistik" (COM (2009) 147/4) annab liikmesriikidele selge märguande vajadusest koostada riiklikud kohanemisstrateegiad. Praeguseks on paljudes EL riikides sarnased kohanemisstrateegiad juba olemas ning need lähtuvad valdkonnaülese koordineerimise põhimõttest keskkonnakorralduses. Eesti 6. kliimaaruandes ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni rakendamise kohta (2013) tõdetakse, et Eestis on käsitletud kliimamuutuste mõjudega kohanemise meetmeid keskkonnapoliitikas üldisemalt, aga ka erinevates valdkondades, kuid puudub valdkonnaülene ja terviklik lähenemine kliimamuutuste probleemile. Käesoleva projekti eesmärgiks ongi vastavasisuliste kohanemisstrateegiate ja rakenduskavade väljatöötamine.
KirjeldusProtsent
Rakendusuuring100,0