See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF7387
ETF7387 "Liigilise mitmekesisuse püsimise võimalused muutunud majandustegevusega märgalade taimekooslustes (1.01.2008−31.12.2011)", Kai Vellak, Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond.
ETF7387
Liigilise mitmekesisuse püsimise võimalused muutunud majandustegevusega märgalade taimekooslustes
Trends in plant diversity of wetland communities with changed management.
1.01.2008
31.12.2011
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB270 Taimeökoloogia 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt100,0
PerioodSumma
01.01.2008−31.12.2008150 000,00 EEK (9 586,75 EUR)
01.01.2009−31.12.2009144 000,00 EEK (9 203,28 EUR)
01.01.2010−31.12.2010144 000,00 EEK (9 203,28 EUR)
01.01.2011−31.12.20119 202,80 EUR
37 196,11 EUR

Keskendudes põhja- ja pinnaveetoitelistele soo- ja märgadele niidukooslustele on käesoleva töö eesmärgiks hinnata keskkonnatingimuste ning majandustegevuse intensiivsuse ja viiside mõju antud koosluste taimestiku mitmekesisusele. Töö tulemused annavad vastuse küsimustele märgalade taimestiku mitmekesisust kujundavatest tingimustest ning missugune majandusviis ja määr on optimaalne säilitamaks pool-looduslike märgalade sammalde ja soontaimede mitmekesisust ning missugune roll on sammalde levisepangal märgalade koosluste mitmekesisuse taastamisel. Probleemide lahendamiseks analüüsitakse lammi- ja rannaniitude hüdroloogilisi tingimusi ja taimkatet välitingimustes ning sammalde levisepanka ja ökoloogilisi nõudlusi laborikatsetes. Lahendust otsitakse järgmistele tööhüpoteesidele: 1) märgaladele on iseloomulik hüdroloogiliste tingimuste varieeruvus, mis avaldab erinevat mõju soontaimede ja samblavegetatsiooni mitmekesisusele; 2) erinevad majandamisvõtted avaldavad erinevat mõju nii koosluse liigilisele mitmekesisusele kui ka erinevate liigirühmade mitmekesisusele; 3) ebasobivad majandusvõtted (intensiivne kuivendamine, liigne väetamine, kuid ka majandamata jätmine) avaldavad koosluste liigirikkusele pikaajalist negatiivset toimet ka vastava mõjuri lakkamisel. Kuivenduse mõju uurimeks on kavas korrata viiekümne aasta taguseid taimekatte analüüse Endla järve 15 vaatlusalal; 4) märgalade koosluste mullastiku ning vee keemilised iseärasused ning valgustingimused tagavad kitsa ökoloogilise amplituudiga taimeliikidele sobivad kasvutingimused; 5) märgalade sammalde levisepank on pikaealine ning liigirikas ning mõjutatud erinevatest majandusviisidest.
The main goal of this project is to give scientifically grounded evaluation on the influence of ecological conditions and human activity rate to the diversity of bryophyte and vascular plant vegetation of wetland communities. Study communities are fens, floodplain and coastal grasslands. The prolonged inundation periods have formed specific plant community structure on meadows, which is sensitive to the drainage and to cessation of management. Results of the project give answers to the questions what kind of management mode is most efficient in preserving vascular plant and bryophyte species diversity in wetland communities and what is the role of bryophytes in restoring species richness of wetlands. Study sites are located in floodplain grasslands at Alam-Pedja and Endla Nature Reserves, and coastal meadows of West-Estonia and Saaremaa Island. Vegetation and hydrological analyses will be done in field. Detailed studies of bryophyte ecology will be performed in laboratory. Following hypotheses will be tested during the project: 1) specific hydrology of wetlands has different influence on vascular plants and bryophytes - areas with shorter inundation period are more bryophyte rich than others; 2) different management modes have different effects to the diversity of the communities as well as on the diversity of different plants groups; 3) heavy management as well as management cessation in semi-natural wetland communities has long-term influence on species diversity and richness; 4) rare bryophytes with strict ecological demands can be found in wetlands due to their specific ecological conditions, 5) wetland communities have long-lived bryophyte diaspore bank, which is affected by management mode and rate.