See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF7328
ETF7328 "Operatiivse mereprognooside mudelsüsteemi rakendused Läänemere suuremastaabiliste ja mesomastaapsete tsirkulatsioonimustrite uurimiseks (1.01.2008−31.12.2011)", Jüri Elken, Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut.
ETF7328
Operatiivse mereprognooside mudelsüsteemi rakendused Läänemere suuremastaabiliste ja mesomastaapsete tsirkulatsioonimustrite uurimiseks
Application of an operational oceanographic model system to study the Baltic Sea large- and mesoscale circulation patterns
1.01.2008
31.12.2011
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.2. MaateadusedP500 Geofüüsika, füüsikaline okeanograafia, meteoroloogia 1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia100,0
PerioodSumma
01.01.2008−31.12.2008260 400,00 EEK (16 642,59 EUR)
01.01.2009−31.12.2009249 984,00 EEK (15 976,89 EUR)
01.01.2010−31.12.2010227 112,00 EEK (14 515,10 EUR)
01.01.2011−31.12.201114 515,20 EUR
61 649,78 EUR

Hiljuti leitud mereökosüsteemide režiiminihked on uuesti juhtinud tähelepanu vajadusele senisest paremini mõista keerukaid tsirkulatsiooni- ja segunemisprotsesse nii ookeanides kui ka ääremeredes. Projekt on suunatud Läänemere suuremastaabiliste ja mesomastaapsete tsirkulatsioonimustrite uurimisele sõltuvalt mõjufaktoritest, kasutades operatiivse mereprognooside mudelsüsteemi HIROMB andmeid. Projekti eesmärgiks on dekomponeerida Läänemere suuremastaabiline ja mesomastaapne füüsikaline muutlikkus domineerivateks, objektiivselt määratavateks ajas muutuva amplituudiga mustriteks/moodideks, kus võimalik seal seostada amplituudide muutused välismõjude muutustega, ning uurida ja interpreteerida vastavaid füüsikalisi põhjusi. Uuringuid kavandades eeldame, et selline dekomponeerimine on statistiliselt ja füüsikaliselt mõistlik. Nende eeldustega me tugineme analoogilistele tulemustele meteoroloogias ning ookeani ja teiste ääremerede uuringutes. Seejuures välismõjudena käsitleme kas kohalikku või kaugmõju ja/või kohest või hilinevat mõju (atmosfäär, jõgede sissevool, soolase vee sissevool) ning „ajaliselt muutuv amplituud“ võib tähendada ka liikuvat mustrit. Projekti alameesmärkideks on spetsiifiliste tsirkulatsioonide (ekstreemsete sündmuste ajal, jääkatte all, jne) uurimine; muutlikkuse vertikaal-horisontaalmoodide määramine regionaalselt olulistel lõigetel EOF meetodi abil; tüüpiliste suuremastaabiliste tsirkulatsioonimustrite ja mesomastaapsete nähtuste jaotusmustrite määramine. Projekt on kavandatud kui Läänemere ja üle-euroopalistele operatiivse okeanograafia tegevustele lisanduv uuringuline komponent. Projekti tulemused aitavad kaasa muutuva kliima ja inimtegevuse mõju all oleva Läänemere ökosüsteemi prognoosivõimekuse kasvule.
Recent findings of marine ecosystem regime shifts have recalled the interest for further understanding of the complex circulation and mixing processes in the oceans as well as in the marginal seas. The project is aimed at investigation of the Baltic Sea large- and mesoscale circulation patterns in response to forcing factors, using gridded data from the HIROMB operational oceanographic model system. Specific goal of the project is to decompose the Baltic Sea large-scale and mesoscale physical variability into dominating, objectively determined patterns/modes of temporally variable amplitude, to relate the amplitude variations, when possible to variations in external forcing, and to study and interpret the corresponding physical reasons. The underlying hypothesis is that such decomposition is statistically and physically meaningful. With this assumption we rely on the similar results from meteorology and studies of ocean and other marginal seas. We consider here either local/remote and/or instant/delayed forcing (atmosphere, river discharge, saline water inflow) and “temporally variable amplitude” may mean also migrating pattern. Particular objectives of the project are study of specific circulations (during extreme events, under the ice cover etc); derivation of vertical-horizontal modes of variability by EOF method at regionally important transects; derivation of characteristic large-scale circulation patterns and distribution patterns of mesoscale features. The grant project is designed as a specific research component on top of Baltic and Europe-wide activities in operational oceanography. Results from the project contribute to the enhanced prediction capability of the Baltic Sea ecosystem under variable climate and anthropogenic forcing.