"Institutsionaalne uurimistoetus" projekt IUT31-10
IUT31-10 " Kumulatiivsed protsessid haridustee ja töökarjääri kujunemisel seletamaks ebavõrdsust neoliberaliseerumise kontekstis (1.01.2015−31.12.2020)", Ellu Saar, Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskus.
IUT31-10
Kumulatiivsed protsessid haridustee ja töökarjääri kujunemisel seletamaks ebavõrdsust neoliberaliseerumise kontekstis
Cumulative processes in the interplay of educational path and work career: explaining inequalities in the context of neoliberalization
1.01.2015
31.12.2020
Institutsionaalne uurimistoetus
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.11. SotsiaalteadusedS210 Sotsioloogia 5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.50,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.11. SotsiaalteadusedS213 Sotsiaalstruktuuride uuringud5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.50,0
PerioodSumma
01.01.2015−31.12.201569 700,00 EUR
01.01.2016−31.12.201669 700,00 EUR
01.01.2017−31.12.201769 700,00 EUR
209 100,00 EUR
139400,00

Projekti eesmärk on analüüsida paremuse (halvemuse) akumuleerumise protsesse haridusteel ja töökarjääri kujunemisel neoliberaliseerumise tingimustes ja välja töötada mudel, mis käsitleks muutusi sotsiaalsete gruppide vahelises ebavõrdsuses sõltuvalt institutsionaalsest kontekstist. Projekt seostab mikrotaseme paremuse (halvemuse) akumuleerumise protsessid makrotaseme neoliberaliseerumise protsesside ja majanduskriisiga. Me käsitleme neoliberaliseerumise eri tüüpe kui institutsionaalseid kontekste, mis mõjutavad võmalusi ja piiranguid paremuse akumuleerumiseks majanduskriisi tingimustes ja võimaldavad erinevaid individuaalsete käitumisstrateegiate valikuid. Lisaks kavandatud uute kvalitatiivsete longituudsete andmete kogumisele kasutatakse suurt hulka kvantitatiivuuringuid EL28 riikide kohta ning Eestis läbiviidud kvalitatiiv-, kvantitatiivuuringute ja registrite andmeid, mis võimaldavad võrrelda kohorte ja riike.
The aim of the project is to understand better the nature of cumulative (dis)advantage (CAD) processes in educational paths and work careers and to develop a model linking the changing inequalities between groups to a variety of institutional contexts. The project links micro-level CAD processes to the macro-processes of neoliberalization as well as to the economic crisis. We distinguish between varieties of neoliberalization as institutional contexts that shape different opportunities and constraints for accumulation of (dis)advantage, particularly for their path-dependency or reversibility under conditions of economic crisis, and enable different avenues for choices for actions of individuals. In addition to gathering a new qualitative wave of longitudinal data, extensive range of quantitative datasets for EU28 countries and beyond will be used in combination with qualitative and quantitative survey and registry data from Estonia, allowing comparisons across countries and cohorts.

Vastutav täitja (1)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Ellu SaardoktorikraadTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Professor (1,00)EST / ENG01.01.2015−31.12.2020

Põhitäitjad (1)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Marge UntdoktorikraadVanemteadur, Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Insituut, Sotsiaalse stratifikatsiooni osakond Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskus, Vanemteadur (1,00)EST / ENG01.01.2015−31.12.2020

Täitjad (7)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Jelena HelemäedoktorikraadTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskus, Vanemteadur (1,00)EST / ENG01.01.2015−31.12.2020
Siim KrusellmagistrikraadEstonian Qualifications Authority, SA Kutsekoda, vanemanalüütik (1,00) Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Doktorant (0,50)EST / ENG01.01.2015−31.12.2020
Marii PaškovdoktorikraadOxfordi Ülikool, postdoktorEST / ENG01.01.2015−31.12.2020
Eve-Liis RoosmaamagistrikraadTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Lektor (0,30) Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskus, Nooremteadur (0,70)EST / ENG01.01.2015−31.12.2020
Maarja Saarmagistrikraad (teaduskraad)EST / ENG01.01.2015−31.12.2020
Kadri TähtdoktorikraadTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskus, Teadur (0,60) Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Dotsent (0,40)EST / ENG01.01.2015−31.12.2020
Rein VöörmanndoktorikraadTallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, Vanemteadur (1,00) Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskus, Vanemteadur (0,90)EST / ENG01.01.2015−31.12.2020
Projektid
Projekt
AU/12113; "Noorte heaolu mõõtmine"; Marge Unt;
IS1402; "Ageism - a multi-national, interdisciplinary perspective"; Marge Unt;
IS1409; "COST Tööea pikendamise poliitikate mõju erinevused sooti ja tagajärjed tervisele lääne riikides"; Marge Unt;
Participant portal project ID 649496; "Noorte sotsiaalne tõrjutus Euroopas: kumulatiivne halvemus, toimetulekustrateegiad ja tõhusad poliitikad"; Marge Unt;
RRC14+27; "Makrotegurite mõju sunnitud ja vabatahtlikule varajasele pensionilejäämisele laienenud Euroopas"; Marge Unt;
Publikatsioonid
Publikatsioonid
Täht,Kadri; Saar, Ellu; Kazjulja, Margarita (2016). Educational inequalities in secondary education in Estonia: Transitions and tracking. In: Blossfeld, Hans-Peter; Buchholz, Sandra; Skopek, Jan; Triventi, Moris (Ed.). Secondary education models and social inequality: An international comparison (x−xx). Edward Elgar Publishing.
Helemäe, Jelena; Saar, Ellu (2015). Estonia: Visible Inequalities, Silenced Class Relations. East European Politics and Societies, 29 (3), 565−576.10.1177/0888325415604907.
Saar, E.; Helemäe, J. (2016). Differentiated Educational Pathways and Gender Inequalities in the Estonian Labour Market: What is the impact of the Systemic Change? In: Roosalu, T.; Hofäcker, D. (Ed.). Rethinking Gender, Work and Care in a New Europe Theorising Markets and Societies in the Post-Postsocialist Era (325−347). United Kingdom: Palgrave Macmillan.
Saar, Ellu; Täht, Kadri; Unt, Marge (2015). Segregated worlds of male and female labour market entrants in Estonia during the last decades? In: Blossfeld, H-P.; Skopek, J.; Triventi, M.; Buchholz, S. (Ed.). Gender, Education and Employment: An International Comparison of School-to-Work Transitions (325−345). Edward Elgar Publishing.
Saar, E.; Kazjulja, M. (2016). Winners and losers in the generation of winners. In: Nugin, R.; kannike, A.; Raudsepp, M. (Ed.). Generations in Estonia: Contemporary Perspectives on Turbulent Times (256−277). Tartu Ülikooli Kirjastus. (Approaches to Culture Theory).
Lilleoja, Laur; Saris, Willem E. (2015). Does Correction for Measurement Error Have an Effect on the Structure and Comparability of Basic Human Values? Survey Research Methods, 9 (3), 169−187.
Vöörmann, Rein; Helemäe, Jelena (2016). Gender inequality in the changing labour market: the case of Estonia. In: Razzu, G. (Ed.). Gender inequality in Eastern European labour market. Twenty-five years of transition since the fall of communism (100−131). Routledge. (Routledge contemporary Russia and Eastern European series; 73).
Vöörmann, Rein; Helemäe, Jelena (2015). Educational Inequalities in Self-Rated Health: whether Post-Socialist Estonia and Russia are Performing Better than ´Scandinavian´ Finland. Central European Journal of Public Health, 23 (1), 8−13.
Pungas, Enel; Täht, Kadri; Realo, Anu; Tammaru, Tiit (2015). Does ethnicity matter in intentions to study abroad? Analysis of high school students in Estonia. Journal of Ethnic and Migration Studies, 41 (14), 2376−2395.10.1080/1369183X.2015.1059739.
Roosalu, Triin; Täht, Kadri (2016). Maternity Leave – once a Bargain, always a Bargain? Impact of Care Breaks on Mothers' Occupational Mobility: The Case of Estonia. In: Roosalu, Triin; Hofäcker, Dirk (Ed.). Rethinking Gender, Work and Care in a New Europe: Theorising Markets and Societies in the Post-Postsocialist Era (250−276). Palgrave Macmillan.
Roosmaa, Eve-Liis; Aavik, Kadri (2015). Gender Gaps in Participation in Adult Learning: Estonia Compared with Other European Countries. In: Roosalu, Triin; Höfacker, Dirk (Ed.). Rethinking Gender, Work and Care in a New Europe. Theorizing Markets and Societies in the Post-Postsocialist Era (296−324). Palgrave Macmillan.