"RITA2" projekt L190045MSMJ
L190045MSMJ (RITA2/060) "Eesti põllumajandusühistute juhtimismudeli mõju ühistu juhtimisvõimekusele ning põllumajandustootja positsioonile toidutarneahelas (19.02.2019−10.02.2020)", Rando Värnik, Eesti Maaülikool.
RITA2/060
40
L190045MSMJ
Eesti põllumajandusühistute juhtimismudeli mõju ühistu juhtimisvõimekusele ning põllumajandustootja positsioonile toidutarneahelas
The Influence of Governance Models of Estonian Agricultural Cooperatives on a Cooperative’s Governance Capability and the Agricultural Producers’ Position in the Food Supply Chain
Eesti põllumajandusühistute juhtimismudeli mõju ühistu juhtimisvõimekusele ning põllumajandustootja positsioonile toidutarneahelas
19.02.2019
10.02.2020
Teadus- ja arendusprojekt
RITA2
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.12. MajandusteadusS187 Põllumajandusökonoomika5.2 Majandusteadus ja ärindus100,0
AsutusRollPeriood
Eesti Maaülikoolkoordinaator19.02.2019−10.02.2020
PerioodSumma
19.02.2019−10.02.202028 700,00 EUR
28 700,00 EUR

Uuringu eesmärk on analüüsida, kuidas mõjutab ühistu juhtimismudeli valik ühistu juhtimis-võimekust ning põllumajandustootja positsiooni toidutarneahelas. Uuringu tulemusi kasutatakse ühistegevuse arendamisele suunatud poliitikameetmete kujundami-sel, et tulevikus sekkumisloogikaid varasemast enam varieerida ning uuringu tulemustest saab si-send ühistegevuse teadmussiirde pikaajalise programmi ühistute juhtimisvõimekuse tõstmi-sele suunatud tegevuste läbiviimisel. Uuring vastab järgmistele uurimisküsimustele: 1. Millised juhtimismudelid on Eesti põllumajandusühistutes esindatud? 2. Kuidas Eesti põllumajandustootjad valivad ühistule juhtimismudelit? 3. Milline on hinnang Eesti põllumajandusühistute juhtimisvõimekusele? 4. Milline on hinnang Eesti põllumajandustootjate positsioonile toidutarneahelas? 5. Kuidas ühistu juhtimismudel mõjutab ühistu juhtimisvõimekust? 6. Kuidas mõjutab Eestipõllumajandusühistute juhtimisvõimekus ühistu konkurentsipositsiooni turul? 7. Kuidas tõsta Eesti põllumajandusühistute juhtimisvõimekust?