See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF7510
ETF7510 "Ekstreemsete sademete ja põudade esinemine Eesti muutuvates kliimatingimustes: nende kujunemise põhjused, prognoositavus ning avaldused siseveekogude veerežiimis ja eluslooduses (1.01.2008−31.12.2011)", Jaak Jaagus, Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond.
ETF7510
Ekstreemsete sademete ja põudade esinemine Eesti muutuvates kliimatingimustes: nende kujunemise põhjused, prognoositavus ning avaldused siseveekogude veerežiimis ja eluslooduses
Occurrence of extreme precipitation and drought in changing climatic conditions in Estonia: reasons of their formation, predictability, and their consequences on water regime of inland water bodies and on living nature
1.01.2008
31.12.2011
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.2. MaateadusedP510 Füüsiline geograafia, geomorfoloogia, mullateadus, kartograafia, klimatoloogia 1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia100,0
PerioodSumma
01.01.2008−31.12.2008240 000,00 EEK (15 338,80 EUR)
01.01.2009−31.12.2009230 400,00 EEK (14 725,24 EUR)
01.01.2010−31.12.2010209 436,00 EEK (13 385,40 EUR)
01.01.2011−31.12.201113 386,00 EUR
56 835,44 EUR

Globaalne kliima soojenemine avaldub viimastel aastakümnetel ilmekalt ka Eestis. Keskmine õhutemperatuur on olulisel määral tõusnud, eelkõige talvel ja kevadel. Lumikatte ja jääkatte kestus on märgatavalt vähenenud, kevadised fenoloogilised faasid on hakanud saabuma keskmiselt kaks nädalat varem. Tsüklonaalne tegevus on aktiviseerunud ja tormisus suurenenud talvel. Muutused sademete režiimis on olnud ebaselgemad ja neid on ka vähem uuritud. Ekstreemsed sademed ja põuad kujutavad enesest üht suurimat kliimariski Eestis. Käesoleva uurimuse eesmärgiks on seda probleemi täpsemalt uurida. Peamised tööülesanded on järgmised. a) Teostada ekstreemsete sademete esinemise juhtumite (üleujutused, põuad) klimatoloogiline analüüs ja teha kindlaks pikaajaliste muutuste olemasolu. Hüpoteesina eeldatakse, et äärmusjuhtumite sagedus on aja jooksul suurenenud. b) Teostada peakomponentanalüüsi kasutades sademete rajoneeringuid erineva suurusega alade kohta alates ainult Eestist ja lõpetades kogu Euroopaga, tuua välja sünkroonsete sademete dünaamikaga piirkonnad ja seostada sealsed sademete kõikumised atmosfääri tsirkulatsiooniga. Eeldatakse, et eristuvad selged piirkonnad, mille sademete kõikumisi määravad ära erinevad tsirkulatsioonilised tegurid. c) Analüüsida ekstreemseid sademete juhtumeid, seostada neid kindlate tsirkulatsioonitüüpidega ja sünoptiliste olukordadega, tsüklonite kindlate liikumisteedega. Hüpoteesina eeldatakse, et kõige tugevamaid sademeid toovad lõunapoolse päritoluga tsüklonid, mis sisaldavad rohkem varjatud auramissoojust. d) Analüüsida ekstreemsete sademete juhtumite prognoositavust ilmaennustusmudeli HIRLAM ja regionaalse kliima mudeli RegCM3 abil. Koostada kliima muutuse stsenaariumid Eesti jaoks, pöörates tähelepanu eelkõige sademete võimalikule muutusele. Eeldatakse, et äärmuslikke olukordi on tunduvalt raskem prognoosida võrreldes tavaolukordadega. e) Analüüsida ekstreemselt pikkade sademeteta perioodide juhtumeid, seostada neid sünoptiliste olukordadega, erineva päritoluga antitsüklonite levikuga ja üldise atmosfääri tsirkulatsiooni seisundiga. Eeldatakse, et pikad põuaperioodid on seotud tugeva blokeeriva kõrgrõhkkonna esinemisega Ida-Euroopa lauskmaa kohal. f) Analüüsida ekstreemsete sademete ja põudade mõju siseveekogude veerežiimile ja elusloodusele (kasutades fenoloogilisi ja dendrokronoloogilisi aegridu). Hüpoteesiks on oletus, et hälbed nendes aegridades on otseselt põhjustatud äärmuslikult tugevate sademete või põudade poolt.
Global climate warming is clearly expressed in Estonia during the last decades. Mean surface air temperature has significantly increased, especially in winter and spring. Duration of snow cover and sea ice has remarkable decreased, the start of plant phenological phases in spring has shifted earlier by ca two weeks. Cyclonic activity has intensified and storminess has increased in winter season. Changes in precipitation regime are more unclear and they have been less studied. Extreme precipitations and droughts are one of the main climate risks in Estonia. The objective of this project proposal is to study this problem in more details. The main tasks are the following. a) to carry out a climatological analysi of extreme precipitation events (floodings, droughts) and to determine long-term changes. Hypothesis: the number of the extreme events has decreased during the last decades. b) to create regionalisation schemes for precipitation in Estonia as well as in the Baltic Sea basin and the whole Europe, to select regions with coherent precipitation fluctuations and to analyse relationships between precipitation and large-scale atmospheric circulation. Hypothesis: there are regions where fluctuations of precipitation are determined by different factors of atmospheric circulation. c) to analyse extreme precipitation events, to relate them with certain circulation types and synoptic situations, with certain tracks of cyclones. Hypothesis: the heaviest rainfall is related to thecyclones of southern origin, which contain higher amount of latent energy. d) to analyse the predictability of the extreme precipitation events using the model for numerical weather forecast HIRLAM and the regional climate model RegCM3. Create climate change scenarios for Estonia emphasising on possible changes in precipitation. Hypothesis: forecasting of extreme events is usually more difficult than usual weather. e) to analyse extreme drought events (long periods without precipitation), to relate the with synoptic situations, with anti-cyclones of different origin and with atmosperic circulation conditions. Hypothesis: long drought periods are related to a strong blocking anti-cyclone over the East European Plain. f) to analyse the influence of extreme precipitation and droughts on water regime of water bodies and on living nature (using phenological and dendrochronological time series). Hypothesis: fluctuations in these time series are caused by extreme precipitation or drought events.