"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF8701
ETF8701 "Ordoviitsiumi ja Devoni stratigraafia karbonaatse läbilõike magnetiliste omaduste alusel (1.01.2011−31.12.2011)", Ulla Preeden, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut.
ETF8701
Ordoviitsiumi ja Devoni stratigraafia karbonaatse läbilõike magnetiliste omaduste alusel
Ordovician to Devonian stratigraphy based on magnetism of carbonates
1.01.2011
31.12.2011
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.2. MaateadusedP500 Geofüüsika, füüsikaline okeanograafia, meteoroloogia 1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia100,0
PerioodSumma
01.01.2011−31.12.201110 200,00 EUR
10 200,00 EUR

Kavandatava projekti peamine eesmärk on iseloomustada Balti Basseini settekeskkonna tingimusi geoloogilises ajas, uurides selleks olemasolevate puursüdamike magnetilist vastuvõtlikkust. Lisaks kogutakse proovid Eesti ja Läti paljanditest ning karjääridest. Magnetilise vastuvõtlikkuse uuring annab võimaluse kiireks settekeskkonna tingimuste hindamiseks ning on täiendav vahend stratigraafiliseks korrelatsiooniks. Meetodi rakendamisel eeldatakse, et magnetiline vastuvõtlikkus on seotud litoloogilise materjali sissekande intensiivsuse muutumisega, peamiselt seoses merevee-taseme kõikumistega. Saadud tulemusi võrreldakse individuaalsete ja regionaalsete süsiniku isotoop-kõveratega. Samas iseloomustatakse diageneetiliste muutuste ja/või võimalike kivimis esinevate sekundaarsete magnetiseerituste efekti magnetilisele vastuvõtlikkusele uurides kivimite hüstereesist (magnetiseerituse käitumist sõltuvalt magnetvälja tugevusest). Seega hinnatakse uuringute käigus magnetilise vastuvõtlikkuse kõverate usaldusväärsust stratigraafiliste korrelatsioonide läbiviimiseks. Eelnevad paleomagnetilised uuringud on näidanud kohatist sekundaarsete magnetiseerituste intensiivset esinemist Eesti karbonaatses läbilõikes. Taotluse koostajate eelnevate uuringute tulemusel on peamise Eesti karbonaatides ja Lõuna-Soome kristalsete kivimite murranguvööndites esineva sekundaarse magnetiseerituse eaks Perm. Käesolevaga täiendatakse eelnevaid uuringuid uurides ferromagnetiliste mineraalide moodustumise/muutumise mehhanismi (raua esialgset allikat ja fluidi liikumise ajalugu). Projekti kaasnevaks eesmärgiks on saada uusi ning usaldusväärseid paleomagnetilisi andmeid Devoni ajastu kohta Baltika kontinendil. Seni on paleomagnetiline informatsioon selle ajavahemiku kohta kasin. Uuringuteks kasutatakse Kirde- ja Lõuna-Eesti ning Põhja- ja Kesk-Läti paljanditest ning karjääridest eelnevalt kirjeldatud eesmärkide täitmiseks kogutavaid orienteeritud proove. Uued andmed võimaldaksid oluliselt täiendada teadmisi Devoni palaeomagnetismi kohta ja hõlbustada usaldusväärsemaid rekonstruktsioone teiste mandrite suhtes.
The main aim of the present project is to study the environmental history of Baltic Basin. It will be carried out by studying magnetic susceptibility of the already existing sedimentary (Ordovician to Devonian carbonates) cores and of new samples from Estonian and Latvian outcrops and quarries with detailed coverage. The results will be compared with individual and regional composite carbon isotope curves to provide a fast tool for evaluation of the sedimentation environment and stratigraphic correlations. It is assumed that magnetic susceptibility is related to lithogenic input, mainly in relation with sea level variations. However, as the rocks are diagenetically altered and/or sporadically remagnetized a secondary component within the signal of magnetic susceptibility exists. In order to meet correct correlations, secondary changes (remagnetizations) and their effect on magnetic susceptibility will be evaluated by studying hysteresis and remanent magnetization. Previous palaeomagnetic studies by the applicants revealed that the carbonates of Estonia and fracture zones in southern Finland are occasionally remagnetized. Age of the remagnetization is Permian (dated palaeomagnetically), but the mechanism and origin of ferromagnetic mineral formation/alteration has remained unknown. Therefore, during the current project stable iron isotopes (56Fe & 54Fe) will be studied to trace the iron source or fluid history of the selected samples. The former potentially serves to distinguish between sedimentary, magmatic or metamorphic iron sources, and the latter allows the reconstruction of precipitation and redox processes. The results have also potential in exploration of economically important minerals and ores if secondary remanent magnetizations are formed coevally with the mineralizations, typically due to fluid migration. Additional goal of the project is to obtain new reliable palaeomagnetic data for the Devonian time in Baltica. So far, the paleomagnetic data for this time period are scarce. To meet the goal, oriented samples from Devonian carbonates will be studied to improve the knowledge on Devonian palaeomagnetism and facilitate more reliable reconstructions with other continents. The data would consequently have global scientific importance.