"RITA1" projekt RITA1/02-20
RITA1/02-20 "Kliimamuutuste leevendamine läbi CCS ja CCU tehnoloogiate (1.04.2019−31.03.2021)", Alar Konist, Tallinna Tehnikaülikool.
RITA1/02-20
Kliimamuutuste leevendamine läbi CCS ja CCU tehnoloogiate
Climate change mitigation with CCS and CCU technologies
1.04.2019
31.03.2021
Teadus- ja arendusprojekt
RITA1
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.11. Keemia ja keemiatehnikaT370 Süsinikukeemia, naftakeemia, kütuste ja lõhkeainete tehnoloogia2.4 Keemiatehnika40,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.17 Energeetikaalased uuringudT140 Energeetika 2.11 Teised tehnika- ja tehnoloogiateadused30,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.12. MajandusteadusS184 Majanduslik planeerimine5.2 Majandusteadus ja ärindus30,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Tehnikaülikoolkoordinaator01.04.2019−31.03.2021
PerioodSumma
01.04.2019−31.03.2021947 370,00 EUR
947 370,00 EUR

Eesti on elaniku kohta üks kõige kõrgema kasvuhoonegaaside (KHG) heite ning ressursi- ja süsinikumahukusega majandus Euroopa Liidus. KHG emissioonide oluline vähendamine eeldab parimate süsiniku püüdmis- ning utiliseerimistehnoloogiate rakendamisvõimaluste väljaselgitamist. Projekti põhieesmärgiks on hinnata erinevate süsiniku püüdmistehnoloogiate sobivust ning töötada välja stsenaariumid nende tehnoloogiate rakendamiseks Eesti põlevkivitööstuses. Samuti analüüsitakse efektiivseimate lahenduste keskkonnamõju ning Eesti tööstussektori tehnoloogilist ja majanduslikku võimekust püütud CO2 kasutada. Majandusanalüüs keskendub sobivaimate püüdmistehnoloogiate ühikukulude erinevustele, tundlikkusele CO2 kvootide ja elektri hindade suhtes ning investeeringute subsideerimisvajadusele, aga ka püütud CO2 ekspordipotentsiaalile. Projekti tulemuseks on süsiniku püüdmistaristusse investeerimise põhjendatuse mitmekülgne uuring, aitamaks minimeerida KHG heitkoguseid Eesti põlevkivitööstuses.
Estonia has one of the highest per capita greenhouse gas (GHG) emission rates and carbon-intensity levels in the EU. To decrease GHG emissions sharply best options for implementing carbon capture and utilization (CCU) technologies must be identified. The main goal of the project is to assess the suitability of various CCU technologies and develop scenarios for adopting these in the Estonian oil shale industry. Also, environmental effects of the most promising solutions are studied along with the technological and economic capacities for utilizing captured CO2 in other industries. Economic analysis focuses on differences in per unit costs of alternative capturing technologies, their sensitivity to CO2 quota and electricity prices and investment subsidising needs as well as export markets for Estonian captured CO2. The project results in a multifaceted overview of the feasibility of investing in carbon capture infrastructure to help to minimize GHG from the oil shale industry in Estonia.
AsutusRollRiikTüüpKommentaar
Tartu Ülikoolpartner