See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Riiklik programm: Eesti keel ja kultuurimälu (EKKM)" projekt EKKM09-83
EKKM09-83 (EKKM09-83) "Eesti regilaulude avaldamine (1.01.2009−31.12.2013)", Janika Oras, Eesti Kirjandusmuuseum.
EKKM09-83
Eesti regilaulude avaldamine
Estonian runic songs publication
1.01.2009
31.12.2013
Teadus- ja arendusprojekt
Riiklik programm: Eesti keel ja kultuurimälu (EKKM)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.4. KultuuriuuringudH400 Folkloristika6.3. Muud humanitaarteadused (filosoofia - s.h. teaduse ja tehnika filosoofia, kunstiteadused, kunstiajalugu, kunstikriitika, maalikunst, skulptuur, muusikateadus, teatriteadus, religioon, teoloogia jne.)100,0
AsutusRollPeriood
Eesti Kirjandusmuuseumkoordinaator01.01.2009−31.12.2013
PerioodSumma
01.01.2009−31.12.2009207 020,00 EEK (13 230,99 EUR)
01.01.2010−31.12.2010207 020,00 EEK (13 230,99 EUR)
01.01.2011−31.12.201113 230,00 EUR
01.01.2012−31.12.201213 300,00 EUR
01.01.2013−31.12.201313 300,00 EUR
66 291,98 EUR

Projekt „Eesti regilaulude avaldamine” jätkab projekti „Vana kannel. Eesti regilaulud” („Eesti keel ja rahvuslik mälu” 2004-2008). Selle põhieesmärgiks on viia lõpule eesti regilaulutekstide digiteerimine ja avaldamine internetiandmebaasina. Teiseks jätkatakse J. Hurda algatatud „Vana kandle” seeria köidete – kihelkondlike kommenteeritud tekstikriitiliste regilauluväljaannete – ettevalmistamist. Mõlemad publikatsioonid on otseselt seotud projekti põhitäitjate teadusuurimustega. Projektide raames avaldatud regilaulukorpused on oluliliseks allikmaterjaliks uurijatele ja praktikutele. 1. Eesti regilaulutekstide digiteerimine on toimunud Eesti-Soome ühisettevõtmisena 2003.-2007. a. Soome Kirjanduse Seltsi ja 2004.-2008. a. programmi „Eesti keel ja rahvuslik mälu” toetusel. Eesmärgiks on paralleelsete, sarnaste otsinguvõimalustega runolaulude andmebaasi loomine. Soome laulude andmebaas asub aadressil www.finlit.fi/skvr/, eesti regilaulude andmebaas aadressil http://www.folklore.ee/regilaul/. Eesti regilaulude andmebaasi aluseks on SKVR admebaasi tarkvaraliselt kohandatud versioon, andmebaas sisaldab hetkeseisuga enamuse J. Hurda rahvaluulekogu regilaulutekste (üle 34 000 teksti). Andmebaasi ettevalmistamise protsess koosneb kolmest osast: 1. tekstide digiteerimine masinkirjakoopiatelt (koopiate väljaotsimine, skaneerimine, tärktuvastamine-(OCR-imine) ja teksti masinkirjaversiooniga kooskõlla viimine); 2. tekstide parandamine originaalile vastavaks (kollatsioneerimine) ja andmebaasi otsinguteks vajaliku redigeeritud versiooni loomine; 3. xml-failide tegemine makro abil, xml-failide kontrollimine ja andmebaasi jaoks vajalike lisatabelite (kihelkond, koguja, kogumisaasta) tegemine. Kuna osa regilaulutekste on läbinud tööprotsessi kõik osad, on võimalik teha üsna täpseid kalkulatsioone edaspidiseks. Kui senine väljaõppinud meeskond tööd varasemast suuremas mahus jätkab, on reaalne 2013. aasta lõpuks andmebaas lõplikult valmis saada. Kuna nimetatud tööd nõuavad kogu aja, ei mahu käesolevasse projekti järgmine andmebaasiga seotud tööetapp – laulude tüübikuuluvuse määramine ja teemaregistri tegemine. 1.1. Praeguseks on digiteeritud regilaulutekstide enamus, 120098 teksti. Siinse projekti raames digiteeritakse ülejäänud tekstid – osa RKM käsikirjakogu tekste (RKM II 76-207) ja üksikuid köiteid teistest kogudest (EStK, EKS, ERA), kokku umbes 13000 teksti. Tekstide digiteerimine lõpeb 2010. a. 1.2. Praeguseks on kollatsioneeritud ja redigeeritud 50060 regilauluteksti, sama tuleb teha veel u 83000 tekstiga. Tunnis kollatsioneeritakse ja redigeeritakse keskmiselt 8,9 regilauluteksti, seega kuluks ühel täiskohaga töötajal töö lõpetamiseks u 5,5 aastat. Projekti raames töötavad kaks väljaõppinud kollatsioneerijat-redigeerijat – Annika Kupits ja Leila Allikas-Hallikas – vastavalt täis- ja poole koormusega ja lõpetavad töö 2012. a. 1.3. Andmebaasiks ettevalmistamine toimub suuremate kollatsioneeritud-redigeeritud kogude/kogumite kaupa ja peab lõppema 2013. a. 34300 teksti vormistamiseks xml-failidena, xml-i kontrollimiseks ja andmebaasi lisatabelite tegemiseks on kulunud umbes 3,5 kuu täiskoha tööaeg. Analoogilise töö tegemine ülejäänud u 99 000 tekstiga võtab umbes ühe aasta (täiskoormusega töö). Nagu seni, teeb xml-imise põhitöö Annika Kupits, Mari Sarv juhendab tööprotsessi ja valmistab ette lisatabelid. 2. Regilaulude kihelkondlikust väljaandest „Vana kannel” lõpetatakse projekti raames kolme pooleli oleva lauluköite ettevalmistustööd. 2.1. „Vana kannel” projekti raames jõudis lõpujärku Kodavere kihelkonna regilauluväljaande ettevalmistamine Liina Saarlo poolt. Koostaja lapsepuhkuste ja pikema haiguse tõttu jäi käsikirja lõplik valmimine siinse projekti üheks eesmärgiks. Liina Saarlo plaanib käsikirjaga töötada alates 2009. lõpust: koostab lõpliku tüpoloogia ja registrid, kogujate-esitajate ja kihelkonna laulurepertuaari ülevaate. Väljaande lõplik toimetamine (laulud ja viisiülevaade Janika Oras, viisiparandused Edna Tuvi, sissejuhatused Kristi Salve) ja küljendamine jäävad 2011. aastasse. 2.2. Kullamaa kihelkonna regilaulude köite koostaja Mari Sarv jätkab tööd väljaandega 2010. a. Ajakava järgi lõpeb tekstide kollatsioneerimine ja redigeerimine 2011. a.; tüpoloogia ja väljaande süsteem (tekstide järjestus ja rühmitamine) valmivad 2012. a.; sissejuhatavad ülevaated, sõnastik ja registrid valmivad 2012.–2013. a. 2.3. Paide ja Anna kihelkondade väljaannet koostab pensionär Ottilie Kõiva, praeguseks on valmis väljaande laulutekstide osa ja kogujate-esitajate ülevaade. Siinse projekti raames tehakse koostamisega seotud tehnilised tööd, noodistatakse viisid, sisestatakse need arvutisse, koostatakse viisiülevaade ja toimetatakse väljaanne (Janika Oras). Köite valmimine sõltub koostaja töövõimalustest, loodetavasti on käsikiri 2013. a. valmis.