"Siseriiklik erasektor" projekt Lep15088
Lep15088 "Elekter- ja gaastranspordi sotsiaal-majanduslikud ja tehnilised mõjud (4.09.2015−29.06.2016)", Ivo Palu, Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut.
Lep15088
Elekter- ja gaastranspordi sotsiaal-majanduslikud ja tehnilised mõjud
Socio-economic and technical impacts of electrical and gas transport
4.09.2015
29.06.2016
Teadus- ja arendusprojekt
Siseriiklik erasektor
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.17 Energeetikaalased uuringudT140 Energeetika 2.2 Elektrotehnika, elektroonika, infotehnika100,0
AsutusRiikTüüp
Elering AS
PerioodSumma
04.09.2015−29.06.2016145 000,00 EUR
145 000,00 EUR

Käesoleva projekti eesmärgiks on hinnata elekter- ning gaastranspordile ülemineku sotsiaalmajanduslikke mõjusid Eesti ühiskonnale. Transpordis valdavalt kasutatavad vedelkütused on taastumatud ja emissioone põhjustavad loodusressursid, mida Eesti impordib välisriikidest. Seetõttu on oluline vaadelda kohalikult toodetavate kütuste, sealhulgas taastuvate kütuste, potentsiaalset mõju Eesti majandusele. Eleringile on elektri- ja gaasi süsteemihaldurina oluline elektri- ning gaasitarbimise areng ja selle geograafiline jaotus, et efektiivselt arendada vastavaid ülekandevõrke. Transpordisektor on olulise potentsiaaliga elektri- ja gaasitarbija. Antud potentsiaali realiseerumise eelduseks on elektri ja gaasi konkurentsivõime teiste transpordikü-tustega ning nendele ülemineku positiivne sotsiaalmajanduslik mõju. Seetõttu soovitakse teostada transpordis elektrile ja gaasile ülemineku sotsiaalmajanduslike mõjude analüüs vaadeldes kogu otseseid ja kaudseid tulusid-kulusid. Töö tulemuseks on Eesti transpordisektori arengustsenaariumite sotsiaalmajanduslik analüüs, elektri ja gaasi tarbimise kasvu hinnang ning soovitused transpordisektori arendamiseks Eestis.
The aim of this project is to assess the socio-economic impacts of the transition to electrical and gas transport on the Estonian society. Liquid fuels, which are predominantly used in transport, are non-renewable resources that Estonia imports from abroad. Therefore it is important to look at the potential impact of locally produced fuels including renewable fuels on the Estonian economy. For Elering, as an electric and gas system operator, it is important that the development of electricity and gas consumption and its geographical distribution would evolve in order to efficiently develop the corresponding transmission networks. The transport sector is an electricity and gas consumer with significant potential. The prerequisite for realizing this potential is the positive socio-economic impact of the competitiveness of electricity and gas on other transport needs and their transition. Therefore, an analysis of the socio-economic impacts of the transition of electricity and gas in transport is being sought by looking at all direct and indirect revenues and costs. The result of this work is the socio-economic analysis of the development scenarios of the Estonian transport sector, an estimation of electricity and gas consumption and recommendations are given for the development of the transport sector in Estonia.
KirjeldusProtsent
Rakendusuuring100,0